Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykładowe opisy bibliograficzne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykładowe opisy bibliograficzne"— Zapis prezentacji:

1 Przykładowe opisy bibliograficzne
Zwracaj uwagę na znaki przestankowe!!! ; : . , / ( ) Stosuj je konsekwentnie!

2 OPIS BIBILOGRAFICZNY KSIĄŻKI
Borowski Tadeusz: Wybór opowiadań. Wyd. 2 (rozszerz). Warszawa: KAMA, ISBN

3 OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ
Lektury licealisty. Szkice. Pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. Wyd. 2 popr. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, [1995]. ISBN

4 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ
Encyklopedia zdrowia. Pod red. Witolda S. Gumułki i Wojciecha Rewerskiego. Wyd. 3 zmienione., T. 1. Warszawa: Wydaw. Naukowe, ISBN

5 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU /ROZDZIAŁU/ KSIĄŻKI
(gdy cała książka jest tego samego autora) Kubiak Zygmunt: Literatura Greków i Rzymian. Wyd. 2. Warszawa: Świat Książki, ISBN Aleksandria. Z poezji Teokryta, s

6 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIERSZA
(ze zbioru jednego autora) Twardowski Jan: Rachunek dla dorosłegoa. Wyd. 3. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, ISBN Wieczność, s

7 OPIS BIBLIOGRAFICZNY JEDNEGO OPOWIDANIA
(ze zbioru jednego autora) Prus Bolesław: Wybór nowel. Kraków: Wydaw. GREG, ISBN Kamizelka, s

8 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU /ROZDZIAŁU/ PRACY ZBIOROWEJ
(nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony rozdziału) Wiślicki Adam: Orlandy cierpienia. W: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. Janina Kulczycka - Saloni. Wyd. 2. Wrocław: Zakład Narod. im. Ossolińskich, ISBN X, s

9 OPIS WIERSZA (z antologii wielu autorów) Kamieńska Anna: Adam i Ewa. W: Strofy kobiet o kobietach. Antologia. Wybór, oprac. i posłowie. Krystyna Godlewska. Warszawa: Iskry, ISBN X, s. 110.

10 OPIS BIBILOGRAFICZNY WSTĘPU DO KSIĄŻKI /POSŁOWIA/PRZEDMOWY/
(Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony wstępu) Jarzębski Jerzy: Wstęp. W: Schulz Bruno: Opowiadania. Wybór esejów i listów. Wrocław: Ossolineum, ISBN , s. III-CXVIII. Zawiślan Danuta: Posłowie. W: Żeromski Stefan: Ludzie bezdomni. Wyd. 28. Warszawa: Czytelnik, ISBN , s

11 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA
(Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma”, rok, numer czasopisma, strony artykułu) Stępniowski Wojciech: Węglowa nanorewolucja. „Wiedza i Życie”, 2008, nr 10, s

12 OPIS BIBILOGRAFICZNY WYWIADU
(Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł czasopisma”, rok, numer, numery stron) Wodecki Andrzej: Autentyczna imitacja. Rozm. przep. Przemysław Bąbel. „Charaktery”, 2008, nr 5, s

13 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
KSIĄŻKA NA PŁYCIE CD Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź: Promedia CD, ISBN

14 KSIĄŻKA W INTERNECIE Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie:

15 STRONA WWW Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http;//

16 ARTYKUŁ W CZASOPISMIE INTERNETOWYM
Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej, W: „Konspekt” [on- line] nr 2 [dostęp 22 września2005]. Dostępny w Internecie: ISS

17 OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY
OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (RZEŹBY, DZIEŁA ARCHITEKTURY) (jak opis rozdziału z książki) Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. I uzup. Wrocław: Ossolineum, ISBN X, nr il. XLVI.

18 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU
Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS], Warszawa: AGF, 1986.


Pobierz ppt "Przykładowe opisy bibliograficzne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google