Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
Barbara Szczepaniak PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W WARSZAWIE

2 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

3 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
Bibliografia przedmiotowa - pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach.

4 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
Bibliografia podmiotowa - wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne, fotografie, plakat, film i inne.

5 Motyw tańca śmierci w literaturze
literaturą przedmiotu Słownik mitów i symboli Władysława Kopalińskiego literaturą podmiotu będzie Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią

6 Obowiązkowe elementy opisu:
OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce ! Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Numer Tomu. Rok wydania. ISBN

7  Przykłady: Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd ISBN Wysokińska Zofia, Witkowska Janina: Integracja europejska: rozwój rynków. Wyd. 2 zm. i uzup ISBN Pisarze świata : słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz ISBN

8 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIAŁU KSIĄŻKI
Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN. Tytuł rozdziału, numery stron Przykłady:   Kochanowski Jan: Fraszki. Wyd ISBN Do gór i lasów, s   Łuczak Maciej: Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie ISBN I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35

9 Elementy obowiązkowe:
ARTYKUŁ W KSIĄŻCE Elementy obowiązkowe: Odpowiedzialność (autor), tytuł, tytuł książki, redaktor książki, wydanie, data wydania, lokalizacja w książce (strony) Przykład: Roth Gunhild: „Grób Święty” w Zgorzelcu [W:] Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie środkowo – wschodniej Knapiński Ryszard (red), Lublin 2002, s. 269 – 285

10 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA
Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, strony Przykłady: Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. Wiedza i Życie 2003, nr 3, s Wędzik Zofia: Kawa czy herbata? Nowa Szkoła 2004, nr 1, s

11 OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI Z CZASOPISMA
Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki recenzowanej: Tytuł książki. Rec. Imię i Nazwisko recenzenta: Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma Rok, nr, strony

12 OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI Z CZASOPISMA
Przykłady: Lebert Norbert, Lebert Stephan: Noszę jego nazwisko: rozmowy z dziećmi przywódców Trzeciej Rzeszy. Rec. Piotr M. Majewski: Dzieci nazistów. Mówią Wieki 2005, nr 2, s. 59 Lepianka Maciej: I w następnym dniu. Rec. Krzysztof Lipka: Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997, nr 7, s.48

13 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU
Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad: Tytuł wywiadu. Rozmowę przepr. Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. Tytuł czasopisma rok, numer, strony

14 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU
Przykłady: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. Polityka 2004, nr 3, s Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. Polityka 1992, nr 50, s.12   

15 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej:
Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami. Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu. Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem : „(...)„

16 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej:
Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zm. skr. rozsz. przejrz.

17 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej:
Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy. Trzeba podać rok wydania i numer ISBN!! - ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - 10-cyfrowy (w najnowszych książkach 13-cyfrowy) symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska, o wydawcy: 02 – WSiP i o książce.

18 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej:
Znaki przestankowe ; : . , - / ( ) należy stosować konsekwentnie!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

19 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej:
Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w porządku alfabetycznym lub w kolejności cytowań w tekście. W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof., dr, doc., mgr, ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itd.

20 Różnice KATALOG jest spisem dokumentów zbioru istniejącego rzeczywiście w danej bibliotece z katalogu korzysta użytkownik, który chce dowiedzieć się, czy określone dokumenty znajdują się z zbiorze biblioteki BIBLIOGRAFIA jest spisem dokumentów zbioru abstrakcyjnego z bibliografii korzysta użytkownik, który chce dowiedzieć się, jakie dokumenty istnieją na określony temat


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google