Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia załącznikowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia załącznikowa."— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia załącznikowa

2 Bibliografia - uporządkowany według określonych zasad spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów) z najważniejszymi informacjami o każdej pozycji

3 Sporządzając bibliografię załącznikową należy pamiętać:
1 Sporządzając bibliografię załącznikową należy pamiętać: dane do opisu przyjmujemy z karty tytułowej o zachowaniu kolejności prac jednego autora (od wydań najstarszych do najnowszych) o zachowaniu układu formalnego bibliografii (alfabetyczny lub chronologiczny)

4 Sporządzając bibliografię załącznikową należy pamiętać:
2 Sporządzając bibliografię załącznikową należy pamiętać: w opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach, np.: prof., dr, doc.,ks. jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami jeżeli autor nie jest znany lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu

5 Sporządzając bibliografię załącznikową należy pamiętać:
3 Sporządzając bibliografię załącznikową należy pamiętać: jeśli jest to wydanie pierwsze lub w książce nie ma informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy

6 Bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu,
1 Bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowanych lub związanych z tematem) Bibliografię załącznikową sporządza się także w celu ukazania warsztatu naukowego wykonanej pracy

7 Bibliografia załącznikowa jest źródłem informacji dla
2 Bibliografia załącznikowa jest źródłem informacji dla czytelnika o innych opracowaniach na dany temat Aby wykaz załączonej bibliografii był bardziej czytelny (szczególnie przy większej ilości książek i artykułów) dobrze jest opisy pogrupować

8 Zasady sporządzania bibliografii określają normy:
PN-ISO z lipca 2002 r. dotyczy książek i czasopism PN-ISO –2: dotyczy dokumentów elektronicznych Główna zmiana w stosunku do poprzedniej normy to obowiązek podawania w opisie numeru ISBN dla książek i ISSN dla czasopism

9 ISBN – (ang. International Standard Book Number) -
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki Jest to dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce, wśród nich dane: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP

10 ISBN został opracowany w Wielkiej Brytanii w 1966 r.
W Polsce ISBN jest nadawany od 1974 r. Używanie ISBN w opisie bibliograficznym w Polsce usankcjonowano w 1982 r. normą PN-82/N Na książkach wydanych po 1 stycznia 2007 roku można drukować tylko numery mające 13 cyfr Znaczenie pozostałych 10 cyfr pozostaje bez zmian, natomiast dodano trzy cyfry 978 na początku (tzw. prefiks) Trzeba pamiętać, że ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną i należy ją ponownie wyliczyć dla ISBN -13

11 Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego
ISSN (ang. International Standard Serial Number) - Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego Jest to ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych ISSN oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN jak i ISBN

12 W Polsce numery ISSN stosuje się od 1977 r.
Numer ISSN dla wydawców przydziela Narodowy Ośrodek ISSN, który podlega Bibliotece Narodowej Numery ISSN są wydawane bezpłatnie po spełnieniu odpowiednich wymogów formalnych natomiast dostęp do katalogu numerów wymaga opłacenia abonamentu

13 Opis bibliograficzny :
uporządkowany zbiór danych o książce (artykule), służący do jej identyfikacji w opisie bibliograficznym obowiązuje absolutna konsekwencja w raz przyjętym sposobie zapisu nowa norma dopuszcza pewną dowolność interpunkcji i wyróżnień graficznych (zmiana kroju czcionki, podkreślenia) norma nie precyzuje znaków umownych, nakazuje tylko konsekwencję w ich stosowaniu

14 Opis bibliograficzny książki
przykłady

15 Elementy opisu 1. Nazwisko i imię autora 2. Tytuł
3. Oznaczenie wydania 4. Numer tomu i jego tytuł 5. Miejsce wydania 6. Nazwa wydawcy 7. Rok wydania 8. Objętość, seria, uwagi 9. Strony (przy opisie fragmentu książki) 10. Nr ISBN (po kropce). Przy opisie fragmentu książki można go pominąć. Czerwoną czcionką zaznaczono elementy, które w opisie są obowiązkowe

16 Schemat opisu Autor: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca
rok wydania. ISBN

17 Przykłady (1) Sienkiewicz H.: Potop. Warszawa: Państ. Inst. Wydaw.
Słowacki Juliusz: Balladyna. Wyd.3. Warszawa: 1982. ISBN

18 Przykłady (2) Pisarze świata: Słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd.2 zm. i rozsz ISBN Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego. Warszawa: Zakł. Narod. im. Ossolińskich ISBN

19 Opis fragmentu książki
Słownik pojęć i tekstów kultury. Red. A. Rysiewicz. Warszawa: 2002, s.109 Łuczak M.: Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. Warszawa: I to jest nowa koncepcja sztuki, s

20 Opis fragmentu pracy zbiorowej
Bajka Zbigniew: Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd s Cardini F.: Wojownik i rycerz. W: Człowiek średniowiecza. Pod red. J. Le Goffa. Warszawa s

21 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

22 Elementy opisu Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron

23 Przykłady Kołątaj W.: Tak powstawały piramidy. „Wiedza i Życie” 2002, nr 7, s Wójcicka Elżbieta: Planowanie rozwoju biblioteki szkolnej. ”Biblioteka w Szkole” 2004, nr 10, s.2-6 Przy opisie fragmentu (artykułu) – nr ISSN nie jest obowiązkowy

24 Recenzja w czasopiśmie
Lepianka Maciej: I w następnym dniu. Warszawa Rec. Krzysztof Lipka: Granica realizmu i fantazji. „Nowe Książki” 1997, nr 7, s.48

25 Opis bibliograficzny wywiadu
Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s

26 Przykład opisu czasopisma
Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. 1999, nr 1- . Warszawa: Agencja „Sukurs” ISSN [czasopismo ukazuje się na bieżąco]

27 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

28 Płyta CD-ROM Hłuszczyk Halina, Stankiewicz Alina: Ekologia. Słownik [CD-ROM]. Warszawa: WSiP dysk optyczny (CD-ROM); 12 cm. Wymagania systemowe: Komputer PC; Windows 95 lub lepszy; karta graficzna; karta dźwiękowa; napęd CD-ROM

29 Strona www: Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Word Wide Web:

30 Bibliografia Bibliografia załącznikowa i przypisy. „Biblioteka w Szkole” 2004, nr 11, s 2. Przypisy i bibliografia załącznikowa.[online] Kraków: Biblioteka Liceum i Gimnazjum Pijarów. Dostępne w internecie 3. Wasilewski J.: Kłopoty z bibliografią załącznikową. „Biblioteka w Szkole” 2004, nr 11, s.1 Zasady sporządzania opisów wydawnictw zwartych i ciągłych do bibliografii załącznikowej [online] Biblioteka Pedagogiczna – Serwis informacyjny. [dostęp 5 października 2004 r.] Dostępny w Word Wide Web:

31 konsultant ds. informacji pedagogicznej
Elżbieta Pliszka konsultant ds. informacji pedagogicznej w ODN w Słupsku


Pobierz ppt "Bibliografia załącznikowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google