Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka pracy umysłowej -Sporządzanie bibliografii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka pracy umysłowej -Sporządzanie bibliografii"— Zapis prezentacji:

1 Metodyka pracy umysłowej -Sporządzanie bibliografii
Oprac. Katarzyna Uzar-Szcześniak

2 Zasady sporządzania bibliografii?
Sposób sporządzania/zapisu bibliografii jest kwestią umowną (mimo istniejących norm i wzorców), zależy w dużej mierze od osoby prowadzącej, czy też środowiska naukowego w którym dana praca powstaje Najpopularniejszymi sposobami zapisu są prezentowane poniżej system przecinkowy (I) i kropkowy (II) – choć oczywiście nazewnictwo to jest umowne Coraz powszechniej stosowany jest system kropkowy – zwłaszcza w pracach opierających się na wynikach badań empirycznych, choć nie jest to regułą

3 I. System przecinkowy KSIĄŻKI PRACE ZBIOROWE KSIĄŻKI WIELO AUTORSKIE
Nazwisko Skrót imienia., Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania Zych A., Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001 Tytuł pracy, red. Skrót imienia. Nazwisko redaktora, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Wyd. UJ, Kraków 1998 Nazwisko1 Skrót imienia1, Nazwisko2 Skrót imienia2, Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania Forward S., Frazier D., Szantaż emocjonalny. Jak się obronić przed manipulacją i wykorzystaniem, GWP, Gdańsk 1999 PRACE ZBIOROWE KSIĄŻKI WIELO AUTORSKIE

4 I. SYSTEM PRZECINKOWY ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH Nazwisko Skrót imienia autora artykułu., Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, red. Skrót imienia redaktora. Nazwisko, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania, Strony Tarnowski J., Pedagogika dialogu, w: Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1992, s Nazwisko Skrót imienia., Tytuł artykułu, „Nazwa czasopisma” Rok, Tom, Zeszyt, Numer, Strony Tryfan B., Opiekuńcza funkcja rodziny wobec osób starszych w wybranych krajach zachodnich, „Problemy rodziny” 1996, nr 1, s ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

5 I. SYSTEM PRZECINKOWY Nazwisko Skrót imienia., Tytuł książki, tłum. Skrót imienia tłumacza. Nazwisko Tłumacza, Wydawnictwo, Miejsce Rok wydania Aumonier N., Beignier B., Letellier P., Eutanazja, tłum. E. Burska, PAX, Warszawa 2003 Nazwisko Skrót imienia., Tytuł materiału, dokładny adres strony, data pobrania Nowak Z., Ochrona środowiska, pobrano TŁUMACZENIA INTERNET

6 Nazwisko Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł książki
Nazwisko Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo Nowicki J. (2008). Synteza białek. Warszawa: PWN KSIĄŻKI PRACE ZBIOROWE Nazwisko Skrót imienia. (red.) (Rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo Żyłka S. (red.) (1990). Nici. Kraków: Omega PUBLIKACJE WIELO AUTORSKIE Nazwisko1 Skrót imienia1., Nazwisko Skrót imienia 2. (Rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo Stephan W. G., Staphan C. W. (1999). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk: GWP II. System kropkowy

7 II. SYSTEM KROPKOWY ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH
Nazwisko Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł artykułu. w: Skrót imienia redaktora. Nazwisko redaktora. (red.) Tytuł pracy zbiorowej. (Strony na których znajduje się artykuł). Miejsce wydania: Wydawnictwo Nowicki J. (2005). Analiza numeryczna. w: A. Kotarski (red.) Matematyka (s ). Warszawa: PWN ARTYKUŁY W CZASOPISMACH Nazwisko Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Numer. Strony (bez podawania skrótów nr i s.) Kowalski W. (2007). Starzenie się. Przegląd psychologiczny II. SYSTEM KROPKOWY

8 Nazwisko Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł książki. (Skrót imienia
Nazwisko Skrót imienia. (Rok wydania). Tytuł książki. (Skrót imienia. Nazwisko tłum.) Miejsce wydania: Wydawnictwo Scott J. (2008). Synteza białek. (A. Firanka tłum.) Kraków: Sfinks TŁUMACZENIA Nazwisko Skrót imienia. (Rok wydania artykułu, jeśli jest znany). Tytuł artykułu. dokładny adres internetowy. Data pobrania Nowak Z. (2004). Ochrona środowiska. pobrano INTERNET II. SYSTEM KROPKOWY


Pobierz ppt "Metodyka pracy umysłowej -Sporządzanie bibliografii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google