Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
Zasady sporządzania opisu bibliograficznego

2 Opis bibliograficzny Opis bibliograficzny - to dane, które charakteryzują dokument i odróżniają go od innych ( identyfikują go ). Są to : autor, tytuł podtytuł, kolejność wydania, oznaczenie tomu, miejsce i rok wydania, objętość. UWAGA! Ilość danych identyfikujących jest uzależniona od stopnia szczegółowości opisu bibliograficznego

3 Jednostka bibliograficzna
Jednostką bibliograficzną są dokumenty: wydawnictwa, utwory, fragmenty, artykuły, rękopisy, mapy, nuty, ryciny, płyty, taśmy, płyty CD – ROM, DVD itp.

4 BIBLIOGRAFIA Bibliografia – to uporządkowany spis ( wykaz, zestawienie) dokumentów według pewnych kryteriów spełniających określone zadania informacyjne

5 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
Bibliografia załącznikowa – to spis bibliograficzny dołączony do wydawnictwa lub utworu, artykułu, zawierający najczęściej wykaz wykorzystanych przez autora źródeł lub lekturę uzupełniającą.

6 BIBLIOGRAFIA PODMIOTU
Bibliografia podmiotu - rejestruje piśmiennictwo danego autora ( dorobek autora – wszystko co sam napisał ).

7 BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU
Bibliografia przedmiotu – rejestruje piśmiennictwo o autorze i jego twórczości ( wszystko to , co napisali o nim inni np.: biografie, opracowania twórczości, hasła w encyklopediach, recenzje, itp.

8 UKŁAD BIBLIOGRAFII Pozycje bibliografii załącznikowej szeregujemy alfabetycznie

9 Opis książki jednotomowej

10 OPIS KASIĄŻKI JEDNOTOMOWEJ
Elementy opisu ( obowiązkowe ): Autor, tytuł, podtytuł, oznaczenie wydania, miejsce wydania, rok wydania

11 Przykłady: Mickiewicz Adam: Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. Warszawa, 1970 Camus Albert: Dżuma. Przeł. Joanna Guze. Wyd. 11. Warszawa, 1974

12 UWAGI Jeśli jest trzech autorów książki to wymieniamy wszystkich
Buttler D., Krukowska H., Satkiewicz H.: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Wyd.4 Warszawa, 1986

13 Jeśli jest więcej niż trzech autorów to opis zaczynamy od tytułu
Maszyny i urządzenia mechaniczne. Podręcznik dla technikum szeroko- profilowego. Pod red. Adama Moreckiego. Warszawa, 1985

14 Jeśli książka jest pracą zbiorową opis zaczynamy od tytułu
Okresy literackie. Praca zbiorowa pod red. Jana Majdy. Wyd. 2 , Warszawa, 1985

15 Jeśli książka jest antologią opis zaczynamy od tytułu
Po schodach wierszy. Antologia polskiej poezji współczesnej. Wybór i oprac. Grzegorz Leszczyński. Warszawa, 1997

16 Jeśli książka jest dziełem anonimowym opis zaczynamy od tytułu
Pieśń o Rolandzie. Przeł. Tadeusz Boy Żeleński. Warszawa, 1959

17 Opis książki wielotomowej

18 Opis pojedynczego tomu wydawnictwa wielotomowego
Elementy opisu: Autor, tytuł, podtytuł, oznaczenie wydania, oznaczenie tomu, miejsce wydania, rok wydania

19 PRZYKŁADY Tołstoj Lew: Wojna i pokój. Powieść w czterech tomach. Wstępem opatrzył Jarosław Iwasz- kiewicz. Przeł. Andrzej Stawar. Wyd.8, T.4, Warszawa, 1970 Hłasko Marek: Utwory wybrane. Wstęp Lech Kurpiewski. Wybór Michał Komar i Lech Kurpiewski. Wyd.4 poszerz. T.4, Warszawa, 1989

20 Opis dzieła wielotomowego w całości
Tołstoj Lew: Wojna i pokój. Powieść w czterech tomach. Wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz. Przeł. Andrzej Stawar. Wyd.8, Warszawa, 1970, 4.t Hłasko Marek: Utwory wybrane. Wstęp Lech Kurpiewski. Wybór Michał Komar i Lech Kurpiewski. Wyd. 4, poszerz. Warszawa, 1989, 4. t

21 Porównanie Tołstoj Lew: Wojna i pokój. Powieść w czterech tomach. Wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz. Przeł. Andrzej Stawar. Wyd.8, T.4, Warszawa, 1970 Tołstoj Lew: Wojna i pokój. Powieść w czterech tomach. Wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz. Przeł. Andrzej Stawar. Wyd.8, Warszawa, 1970, 4.t

22 Opis rozdziału, fragmentu
Opis zaczynamy od opisu wydawnictwa zwartego, w którym znajduje się opisywany rozdział, fragment Elementy opisu: Autor, tytuł, oznaczenie wydania, miejsce wydania, rok wydania, numery stron ( można dodać tytuł rozdziału, fragmentu )

23 PRZYKŁADY Rylke H.: Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli? Warszawa, 1999, s.39-77 Iłowiecki Maciej: Dzieje nauki polskiej. Warszawa, 1981, s ( Nauka w wiekach średnich )

24 Opis artykułu w czasopiśmie
Elementy opisu: Autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma, numery stron

25 Przykłady Kamyk M.: Rozmowne komputery. Przegląd Techniczny, 1994, nr 17, s.18-19 Kasperek B.: Praktyczne sporządzanie bibliografii załącznikowej do określonego tematu. Biblioteka w Szkole, 2000, nr 12, s.17 Pietras T.: Pabianice – w cieniu włókienniczej metropolii. Mówią wieki, 2004, nr 3, s.40-46

26 Opis odrębnej pracy w dziele zbiorowym
Elementy opisu: Autor odrębnej pracy, tytuł odrębnej pracy. [ w: ] Tytuł pracy zbiorowej, oznaczenie wydania, miejsce wydania, rok wydania, strony

27 Przykłady Czubała D.: Ze świata legend współ-czesnych: sensacje o AIDS. [ w: ] Kultura polska: współczesność wobec tradycji. Katowice, 1992, s Gołaszewska M.: Inicjacja kulturowa przez sztukę awangardy. [ w: ] Społeczeństwo wychowujące. Pod red. M. Drzewieckiego. Warszawa, 1989, s.16-35

28 OPIS RECENZJI Elementy opisu:
Opis rozpoczynamy od opisu dzieła recenzowanego Elementy opisu: Opis dzieła recenzowanego: Autor, tytuł, miejsce wydania, rok wydania. Rec. Autor recenzji, tytuł recenzji, tytuł czsopisma, rok, numer czsopisma, numery stron

29 Przykłady Musierowicz Małgorzata: Córka Robrojka. Łódź Rec. Lewandowicz G.: Powrót Robrojka. Guliwer, 1997, nr 2, s.33-34 Polska na przestrzeni wieków. Warszawa Rec. Brzozowski Andrzej: Zakręty historii. Mówią wieki, 2006, nr 12, s.59

30 OPIS WYWIADU Elementy opisu:
Nazwisko osoby udzielającej wywiadu, tytuł wywiadu. Rozm. przepr. nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad, tytuł czasopisma, rok, numer czasopisma, numery stron

31 PRZYKŁADY Grześczak Marian: Poeta jest dzieckiem. Rozm. przepr. Zofia Beszczyńska. Guliwer 1996, nr 6, s.18-22 Mikulski Stanisław: Coś za coś. Rozmawiał Bohdan Gadomski. Angora, 2004, nr 17, s.54-55

32 Opis bibliograficzny reprodukcji malarstwa w książce
Botticelli Sandro,  Narodziny Wenus [reprodukcja] [w:] Wendy Beckett, Historia malarstwa. Wyd. 5, Warszawa, 1999, s. 97

33 Opis bibliograficzny reprodukcji malarstwa w czasopiśmie
Wyspiański Stanisław, Macierzyństwo [reprodukcja]. „Wielcy Malarze”, część 30 s. 25

34 Opis bibliograficzny filmu na kasecie VHS
Bajon Filip [reż.], Przedwiośnie [kaseta VHS]. Warszawa, Telewizja Polska, 2001

35 Opis bibliograficzny filmu na płycie DVD
Bajon Filip [reż.], Przedwiośnie [płyta DVD]. Warszawa, Telewizja Polska, 2001

36 DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

37 Opis wydawnictwa wielotomowego
Elementy opisu: Autor, tytuł, podtytuł, oznaczenie wydania, miejsce wydania, rok wydania, liczba tomów

38 Przykłady Tołstoj Lew: Wojna i pokój. Powieść w czterech tomach. Wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz. Przeł. Andrzej Stawar. Wyd.8, Warszawa 1970, 4 t. Hłasko Marek: Utwory wybrane. Wstęp Lech Kurpiewski. Wybór Michał Komar i Lech Kurpiewski. Wyd.4 poszerz. Warszawa 1989, 4. t.

39 DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

40 Opis elektronicznego wydawnictwa zwartego w Internecie
Elementy opisu: Autor/redaktor, tytuł [ typ nośnika ], wydanie, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, [ data dostępu ], numer znormalizowany

41 PRZYKŁADY Gasparski Wojciech ( red.), Dietel Jerzy ( red.) Etyka biznesu w działaniu [ online ].Warszawa [ dostęp: 15 stycznia 2004 ]. Dostępny w Internecie:

42 Opis wydawnictwa zwartego na płycie CD-ROM
Elementy opisu: Autor/redaktor, tytuł, [ typ nośnika ], wydanie, wydawca, rok wydania, numer znormalizowany

43 Przykład Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. [ CD-ROM ]. Łódź: PRO-media CD, ISBN

44 Opis artykułu w wydawnictwie zwartym na płycie CD-ROM
Elementy opisu: Autor artykułu, tytuł artykułu [ w: ] Tytuł dokumentu macierzystego, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, numer znormalizowany

45 Przykład Panteon bogów egipskich. [ w: ] Egipt
[ CD-ROM ]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków, Fogra Multimedia, 1999

46 Opis artykułu w wydawnictwie zwartym dostępnym w Internecie
Elementy opisu: Autor artykułu, tytuł artykułu [ w: ] Tytuł dokumentu macierzystego. [ typ nośnika ]. Odpowiedzialność drugorzędna dokumentu macierzystego, miejsce wydania, wydawca, rok wydania [ data dostępu ], warunki dostępu. Numer znormalizowany

47 Przykład Wiosna Ludów ( [ w: ] Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna. [ online ]. Optimus Pascal. [ dostęp: 12 lutego 2004 ] Dostępny w Internecie:

48 Opis artykułu w wydawnictwie ciągłym dostępnym w Internecie
Elementy opisu: Autor artykułu, tytuł artykułu [ w: ] Tytuł czasopisma. [ typ nośnika ]. Data wydania, oznaczenie zeszytu/numeru. Data aktualizacji. [ data dostępu ]. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

49 Przykład Borek Piotr. Literatura staropolska w Internecie. [ w: ] Konspekt. [ online ]. 2001, nr 7. [ dostęp: 12 lutego 2004 ]. Dostępny w World Wide Web: ISSN

50 Opis publikacji samoistnej w Internecie
Elementy opisu: Autor, tytuł pracy. [ typ nośnika ]. Data wydania, data aktualizacji [ data dostępu ]. Warunki dostępu

51 Opis portalu Elementy opisu:
Autor, tytuł portalu. [ typ nośnika ]. Data wydania, data aktualizacji, [ data dostę- pu ],warunki dostępu

52 Przykład Akademia Pedagogiczna ( Kraków ). Wirtualna historia książek i bibliotek. [ online ]. Ostatnia aktualizacja [ dostęp: 13 lutego 2004] . Dostępny w World Wide Web:


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google