Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak samodzielnie tworzyć bibliografię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak samodzielnie tworzyć bibliografię"— Zapis prezentacji:

1 Jak samodzielnie tworzyć bibliografię
Opis bibliograficzny Jak samodzielnie tworzyć bibliografię Oprac. Maria Kozieł i Małgorzata Tofil

2 Bibliografia to: Uporządkowany spis dokumentów (jednostek bibliograficznych – np. książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym ich identyfikację.

3 Opis bibliograficzny to:
Uporządkowany zbiór najważniejszych danych dotyczących opisywanego dokumentu (np. autor, tytuł, miejsce i rok wydania) umożliwiających jego identyfikację.

4 Literatura podmiotu wybrane do analizy teksty literackie, ikonograficzne, filmowe, których dotyczy temat prezentacji. Np. Mickiewicz Adam , Pan Tadeusz, Warszawa, Czytelnik, 1968

5 Literatura przedmiotu
Wykaz dokumentów wykorzystywanych przez autora piszącego swoją pracę. Np. Tatara Marian, O kojącej roli „Pana Tadeusza”, w: Arcydzieła literatury polskiej, pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzywdy, Rzeszów, KAW, 1988, s

6 Jednostka bibliograficzna to:
Każdy opisany dokument lub jego część, np. książka, praca zbiorowa (więcej niż trzech autorów), fragment książki lub pracy zbiorowej, recenzja, książka on-line, film, artykuł w czasopiśmie, czasopismo on-line, strona WWW. Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie znakiem interpunkcyjnym. Można stosować kropkę lub przecinek. Wybieramy jeden rodzaj znaku i stosujemy go konsekwentnie po każdym elemencie w całej bibliografii i przypisach. Graficznie wyróżniamy tytuł.

7 Opis książki Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN Przykład: Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków, WL, 1987, ISBN lub Szekspir Wiliam. Hamlet. Przeł. Józef Paszkowski. Wyd Warszawa. PIW. 1984, ISBN W opisie dodano tłumacza i kolejne wydanie oraz zastosowano skrót nazwy wydawnictwa.

8 Opis książki wielotomowej
Autor (nazwisko i imię), tytuł, tomy, części lub zeszyty, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN Przykład: Sienkiewicz Henryk, Ogniem i mieczem, t. 1-2, Warszawa, PIW, 1978 Proust Marcel, W poszukiwaniu straconego czasu, przeł. T. Boy- Żeleński, t. 1-9, Warszawa, PIW, 1992, ISBN

9 Opis fragmentu książki
Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, tytuł fragmentu lub strony Przykład: Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków, WL, 1987, Filibert dzieckiem podszyty lub Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków, WL, 1987, s

10 Opis książki - pracy zbiorowej (więcej niż trzech autorów)
Tytuł, pod red. imię i nazwisko redaktora, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN Przykład: Autorzy kina europejskiego, pod red. A. Helman i A. Pitrusa, t. 2, Kraków, RABID, 2005, ISBN

11 Opis fragmentu książki - pracy zbiorowej
Autor fragmentu (nazwisko i imię), tytuł fragmentu, w: tytuł książki, pod red. imię i nazwisko redaktora, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony Przykład: Nurczyńska Ewelina, Rodzaje i gatunki filmowe, w: Kino i telewizja, pod red. Bolesława W. Lewickiego, Warszawa, WAiF, 1977, s

12 Opis artykułu w czasopiśmie
Autor (nazwisko i imię), tytuł, „tytuł czasopisma”, rok, numer, strony Przykład: Przybyła Karol, Klatka – model przestrzeni w filmach Romana Polańskiego, „Polonistyka”, 2005, nr 10, s

13 Opis recenzji w czasopiśmie
Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce wydania, rok wydania, rec. autor (nazwisko i imię), tytuł artykułu, „tytuł czasopisma”, rok, numer, strony Przykład: Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, Kraków, 2004, rec. Czyżak Agnieszka, Smutne historie o umieraniu, „Polonistyka”, 2005, nr 10, s

14 Opis recenzji w książce
Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, rec. autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce, rok wydania, ISBN, strony Przykład: Edigey Jerzy, Walizka z milionami, Warszawa, Czytelnik, 1975, rec. Barańczak Stanisław, Książki najgorsze (…), Poznań, Wydawn. a5, 1990, ISBN , s

15 Opis książki w wersji elektronicznej
Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, ISBN Przykład: Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], wersja , Łódź, PRO-media CD, 1998, ISBN

16 Opis książki on-line Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie, data aktualizacji, [data dostępu], <warunki dostępu> Przykład: Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, [on-line], 2000, [cytowany 15 II 2012], dostępny w WWW <

17 Opis fragmentu książki elektronicznej
Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, tomy lub części, tytuł rozdziału lub fragmentu, strony Przykład: Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], wersja , Łódź, PRO-media CD, 1998, trojański koń

18 Opis fragmentu książki on-line
Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie, data aktualizacji, [data dostępu], <warunki dostępu>, strony lub tytuł fragmentu Przykład: Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, [on-line], 2000, [cytowany 15 II 2012], dostępny w WWW < Księga XII

19 Opis filmu Tytuł filmu, reżyser (imię i nazwisko),[typ nośnika], miejsce wydania, wydawca, rok wydania Przykład: Chłopi [film], reż. Jan Rybkowski, [DVD], Warszawa, Studio Kadr, 2006

20 Opis dokumentu muzycznego
Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie miejsce wydania, wydawca, rok wydania Przykład: Beethoven Ludwig van, Piano Concertos 2 & 3, [CD], Hanower, Deutsche Grammophon, 2004

21 Opis obrazu (zamieszczonego w książce jednego autora)
Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce, wydawnictwo, rok wydania, ISBN, autor i tytuł obrazu lub strony Przykład: Kozłowska Stefania, Malarze Młodej Polski, Kraków, Wydawn. R. Kluszczyński, cop. 1995, Stanisław Wyspiański Chochoły s

22 Opis obrazu zamieszczonego w pracy zbiorowej
Autor obrazu, tytuł obrazu, w: Tytuł, pod red. imię i nazwisko redaktora, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony Przykład: Rembrandt van Rijn, Jezus i Samarytanka, w: Biblia w malarstwie, pod red. Edwarda Piekarskiego, Warszawa, Wydawn. Penta, 1990, s. 171

23 Ważne informacje Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane. Obowiązująca norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki. Skrót ten pochodzi z ang. International Standard Book Number i jest międzynarodowym 10 – cyfrowym znakiem zawierającym informacje o kraju, wydawcy i samej książce. Norma nie precyzuje znaków interpunkcyjnych stosowanych w opisie bibliograficznym, jednak należy je stosować konsekwentnie, czyli stosować jednolitą interpunkcję we wszystkich opisach, oddzielając każdy element od poprzedniego, np. kropką lub przecinkiem. Graficznie wyróżniamy tytuły (np. kursywa lub podkreślenie). Opis piszemy w linii ciągłej – od marginesu do marginesu. Numeru ISBN nie przedzielamy na dwie linijki. W opisie autora pomijamy informacje o stopniach naukowych i funkcjach. Nazwę wydawcy możemy skracać, pisząc np. PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe, PIW zamiast Państwowy Instytut Wydawniczy, itp. Jeżeli jest to wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to wydanie, to ten element opisu pomijamy. W utworach obcojęzycznych podajemy imię i nazwisko tłumacza. Autor obrazu, tytuł obrazu, w: Tytuł, pod red. imię i nazwisko redaktora, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony.

24 Powodzenia!


Pobierz ppt "Jak samodzielnie tworzyć bibliografię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google