Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajobrazowe i architektoniczne strategie odzyskiwania roli wody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajobrazowe i architektoniczne strategie odzyskiwania roli wody"— Zapis prezentacji:

1 Krajobrazowe i architektoniczne strategie odzyskiwania roli wody
w Gdańsku Lucyna Nyka, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska

2 Krajobrazowe i architektoniczne strategie odzyskiwania roli wody
w Gdańsku Lucyna Nyka, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska Rola partnerstw w procesach przeobrażeń przestrzeni nadwodnych: Walory tworzenia zespołów interdyscyplinarnych (ekologia, krajobraz, architektura, urbanistyka, sztuka, technologia) – wykorzystywanie metod pracy poszczególnych dziedzin, ich wzajemne dopełnianie. Nieoczekiwane oddziaływania – np. projekty kultury jako narzędzie przemian urbanistycznych Partnerstwa projektów międzynarodowych – ranga projektów ułatwiająca rozmowy, zaangażowanie różnych instytucji i zespołów, np. uczelnie, UM, przełamujące wzajemną izolację.

3

4

5

6 Woda jako granica opracowania projektowego poszczególnych obszarów
w planach rewitalizacji miasta

7 Programy organizowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w kooperacji w Politechniką Gdańską:
Projekty służące okrywaniu wodnego dziedzictwa Gdańska i kształtowaniu połączeń: Lekcje gotyku – kulturowe i artystyczne przejścia wzdłuż Raduni, odbudowywanie związków dzielnicy Podwale Przedmiejskie z kanałem Motławy. Niderlandzcy budowniczowie Gdańska Fortyfikacje Gdańsk miasto nad wodą Specyfika: Programy kultury tworzone jako strategie urbanistyczne – strategie kształtowania połączeń i zbliżania miasta o wody. Wędrówki po Gdańsku, próby wydobywania dziedzictwa historycznego, architektonicznego i krajobrazowego : przystanki sztuki, przystanki wykłady plenerowe i koncerty na otwartym powietrzu.

8 Projekt Fortyfikacje Gdańska, 2006 i 2007 cele:
Poprawić połączenia nadwodnej przestrzeni publicznej Odzyskać obecność wody w odbiorze miasta Przystanki artystyczne: koncerty, plenerowe wykłady, prezentacje video, wystawy.

9 Holenderskie dziedzictwo Gdańska,
Maj 2008

10

11

12 Water in the City – wspólny projekt NCK Gdańsk - Haarleem CC, Holand

13 Efekty: wydobywanie i propagowanie dziedzictwa historycznego Gdańska związanego z wodą. wytyczanie (tymczasowe) przebiegu pieszych ciągów wzdłuż wody, zwrócenie uwagi na problem braku dostępności wody w mieście. to rozpędziło wiele innych inicjatyw artystycznych otworzyło na nowe idee projektowe. Powstaje, jak na razie w formie studialnej nowe rozumienie tego, jak kształtować można związki pomiędzy architekturą i wodą, pomiędzy krajobrazem miasta i wodą. Tworzone są projekty ciągłości przebiegu przestrzeni publicznych prowadzonych wzdłuż wody dla poprawy jakości życia w mieście. Myślenie kategoriami połączeń a nie odseparowanych obszarów !

14

15

16

17 Projekt INTERREG IV BSR „Floating Architecture
for Integrated Urban and Rural Development” Projekt INTERREG IV BSR „Architektura na wodzie dla zintegrowanego rozwoju miasta i regionu”

18

19 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Trasa galerii pływającej
Zaprojektowane główne przystanki. Zadaniem galerii będzie ożywianie dzielnic zapomnianych nowymi programami i wydarzeniami. Coraz więcej instytucji jest zainteresowanych udziałem w budowaniu programu galerii. Coraz więcej zainteresowanych jest miast i gmin żuławskich – wzrasta rola połączeń.

29

30

31

32

33

34 Realne efekty działań prowadzone obecnie analizy możliwości przebudowy mostów na mosty zwodzone realny wpływ na plany miasta - wyznaczone w planie miejscowym dzielnicy Dolne Miasto i Nowy Port przystanku dla Galerii Pływającej sama galeria ma coraz większą liczbę zainteresowanych przyszłych operatorów funkcjonowanie w międzynarodowej sieci kompetencji, stąd zaproszenia do kolejnych projektów, w tej chwili czekamy na decyzję projektu współpracy nadgranicznej z Litwą i Rosją. formułujemy program wydobywania „wodnego” dziedzictwa Gdańska wspólnie z Uniwersytetem w Amsterdamie. przygotowujemy się do wspólnego projektu z UM w Gdańsku. Brak możliwości wpływania na tereny nadwodne znajdujące się w rękach prywatnych (Polski Hak, Stocznia). Naciski ze strony inwestorów a jednocześnie brak odpowiednich zapisów umożliwiających uzyskanie wysokiej jakości nadwodnej przestrzeni publicznej, potrzebne byłyby w tym kierunku jakieś skoordynowane działania.

35

36 Zadania partnerstw : ustalanie stanu i możliwości przeobrażeń przestrzeni nawodnych - wypracowywanie najlepszych metod wspólna zadeklarowana strategia prowadząca do poprawy dostępności obszarów nadwodnych spójny i skuteczny lobbing na rzecz zmian proceduralnych i prawnych dla powstawania wysokiej jakości obszarów nadwodnych w Polsce.


Pobierz ppt "Krajobrazowe i architektoniczne strategie odzyskiwania roli wody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google