Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre rządzenie, państwo obywatelskie. MODERATOR KA : KATARZYNA BATKO-TOŁUĆ STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UCZESTNICY / PANELIŚCI:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre rządzenie, państwo obywatelskie. MODERATOR KA : KATARZYNA BATKO-TOŁUĆ STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UCZESTNICY / PANELIŚCI:"— Zapis prezentacji:

1 Dobre rządzenie, państwo obywatelskie

2 MODERATOR KA : KATARZYNA BATKO-TOŁUĆ STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UCZESTNICY / PANELIŚCI: GRAŻYNA KOPIŃSKA (FSB) WITOLD MONKIEWICZ (FRDL) KRZYSZTOF IZDEBSKI (SLLGO) TOMASZ SIEMONIAK (MSWiA) Dobre rządzenie, państwo obywatelskie Podsumowanie

3 Elementy diagnozy Słabe zainteresowanie obywateli sprawami wspólnymi Zachowania władz i administracji mogą wpływać na zniechęcanie obywateli do podejmowania działań Niskie poczucie wpływu obywateli na sprawy publiczne Niskie zaufanie do instytucji Niski walor dobra wspólnego

4 Krajowe Zagraniczne Monitoring procesu stanowienia prawa (Fundacja im. Stefana Batorego) Akcja Przejrzysta Polska (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej) Referenda ogólnokrajowe w Szwajcarii i Nowej Zelandii Budżet partycypacyjny w Brazylii (i w innych krajach) Program Przejrzysty Urząd w Dortmundzie Ciekawe przykłady działań

5 Najwa ż niejsze rekomendacje - do samych siebie Doskonalmy kompetencje swoje i obywateli/lek, gromadźmy rzeczowe argumenty i dokładnie badajmy problemy, aby w dialogu z władzami nasz głos miał szansę przyczynić się do znalezienia rozwiązania możliwie najlepszego w danej sytuacji. Prowadząc działania rzecznicze czy przyczyniając się do stworzenia nowych rozwiązań, dbajmy o zbadanie czy faktycznie założone cele są osiągane. Pracując z obywatelami/kami dbajmy o wzmacnianie ich poczucia prawa do zabierania głosu, przedstawiania własnych potrzeb, a także krytykowania.

6 Najwa ż niejsze rekomendacje - do samych siebie Pomimo małej skuteczności nie rezygnujmy z dążenia do uzyskania wpływu na realizowane polityki, zwłaszcza gdy wiemy, że nasz głos przyczyni się do lepszych ich osiągnieć. Zakładajmy koalicje Domagajmy się instytucjonalizacji wpływu organizacji pozarządowych na proces stanowienia prawa Wszystkie swoje środki przeznaczajmy na sprawdzanie jak władze wywiązują się z obowiązującego prawa – jedna strona łamie zasady, a drugą się aktywizuje!

7 Rekomendacje dla rządu Potrzebna nowelizacja ustawy lobbingowej (tak, żeby jasno określone było co należy robić z uwagami partnerów); Konieczna jest zmiana stylu prowadzenia konsultacji społecznych aktów prawnych; Powinien być wprowadzony obowiązek ustosunkowania się do uwag partnerów społecznych; Potrzebne jest ujednolicenie wpływu różnych aktorów – Komisja Trójstronna oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu obejmują tylko niektóre środowiska a mają niewspółmiernie większy wpływ niż inne podmioty, zaś podejmowane decyzje dotyczą nas wszystkich; Wysłuchanie publiczne powinno być możliwe na poziomie prac rządowych; Powinna zostać uchwalona ustawa o konsultacjach społecznych; Przydatne byłyby proste broszury z informacjami dotyczącymi opracowywania aktów prawnych

8 Rekomendacje dla samorządu Nie należy traktować projektów zmian w urzędzie w sposób formalny – przygotowywanie dokumentów jedynie, to ma swój cel – dobrze jest włączać pracowników (a w kwestiach dotyczących mieszkańców również ich); Eksperymentować – mieć odwagę szukać obywatela, docierać go do niego (znaleźć go choćby na plaży) – nie zastanawiać się czemu obywatel nie przychodzi tylko sprawić by przychodził/a.

9 Władze publiczne / politycy Inne instytucje / środowiska Rząd: Przygotowujcie systemy, strategie i politykę możliwie jasno i przejrzyście i komunikujcie je w sposób zrozumiały Pamiętajcie o tym, że wszyscy ponosimy skutki politycznych decyzji Władze samorządowe: Podejmujcie działania konsultacyjne czy podnoszące jakość Waszej pracy pamiętając o tym, że działacie na rzecz mieszkańców (nie traktujcie ich instrumentalnie) Szukajcie nowych, adekwatnych dla lokalnych warunków rozwiązań, nie zniechęcajcie się brakiem odzewu na pierwsze próby nawiązania dialogu z mieszkańcami Reagujcie na nasze głosy, uwagi, informacje zwrotne Media W pierwszej kolejności przedstawiajcie nam jakie są konsekwencje proponowanych przez władze i polityków rozwiązań Najważniejsze rekomendacje


Pobierz ppt "Dobre rządzenie, państwo obywatelskie. MODERATOR KA : KATARZYNA BATKO-TOŁUĆ STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UCZESTNICY / PANELIŚCI:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google