Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest rzecznictwo? I dlaczego warto się w nie angażować?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest rzecznictwo? I dlaczego warto się w nie angażować?"— Zapis prezentacji:

1 Czym jest rzecznictwo? I dlaczego warto się w nie angażować?
Projekt „Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego” jest finansowy przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ma na celu wzmocnienie organizacji pozarządowych w podejmowaniu działań rzeczniczych oraz pokazanie możliwości i potrzeby brania udziału w społecznych konsultacjach przepisów prawnych oraz innych dokumentów strategicznych. 29. sierpnia 2007 r.

2 Czym rzecznictwo jest: występowaniem w sprawie,
występowaniem w imię wartości, zabieganiem o interes organizacji lub grupy organizacji. nie jest: lobbingiem (który jest elementem działań rzeczniczych), nieformalnym wpływem, „załatwianiem” spraw. 29. sierpnia 2007 r.

3 Cele działań rzeczniczych
Artykulacja interesów społecznych Zmiany przepisów prawnych Zmiana praktyki urzędniczej Zawiązywanie koalicji Lust but not least Promocja swojej organizacji 29. sierpnia 2007 r.

4 Metody rzecznictwa Udział w debacie publicznej, m.in. przez pisanie listów otwartych, publikację artykułów prasowych. Udział w konsultacjach społecznych, m.in. z wykorzystaniem dostępnych kwestionariuszy, uczestnictwo w wysłuchaniach publicznych, udział w zespołach roboczych, ciałach doradczych. Zgłaszanie stanowisk z własnej inicjatywy, m.in. przygotowanych w oparciu o stanowiska ekspertów; wespół z innymi partnerami społecznymi, np. z organizacjami pozarządowymi (lub ich związkami) z terenu województwa. Budowanie koalicji oraz zainteresowanie sprawą innych grup, np. parlamentarzystów, mediów, związków zawodowych. 29. sierpnia 2007 r.

5 Zagrożenia dla prowadzącego działania rzecznicze
Posądzenie o lobbing, „załatwianie po znajomości”. Niemożność wypracowania konsensusu satysfakcjonującego wszystkich koalicjantów. Kolizja między korzyściami „tu i teraz” a długofalowymi. Słabe merytorycznie argumenty. Niedostateczna znajomość przepisów prawnych. W zależności od sprawy… 29. sierpnia 2007 r.

6 Korzyści z podejmowania rzecznictwa
Zmiana warunków funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wpływ na prawo krajowe, wg którego później się funkcjonuje. Wpływ na to, co się dzieje w województwie, powiecie, gminie, np. w zw. Z RPO, programami współpracy z ngo. Poznanie partnerów do przyszłych akcji rzeczniczych. Promocja organizacji rzeczniczej. 29. sierpnia 2007 r.

7 Aby odnieść sukces, należy…
…zdefiniować sprawę (i nastawić się na wytrwałość) …określić cel maximum i minimum …współpracować z ekspertami …zbudować koalicję …zainteresować osoby i instytucje zewnętrzne wobec problemu …zdobyć wiedzę dot. podobnych przypadków działając rzetelnie i jawnie! 29. sierpnia 2007 r.

8 OFOP a rzecznictwo Cel, dla którego Federacja została powołana – zgodnie z § 2 Statutu, m.in. pkt 2, to rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich. Realizacja poprzez działania zw. z: przepisami prawnymi dot. III sektora dokumentami programującymi środki unijne na jednostkowymi sprawami poszczególnych organizacji (PBRziI) szkoleniami dla org. członkowskich (FRSO) 29. sierpnia 2007 r.

9 Kontakt www. ofop. engo. pl tel. : 0-22 828 91 28 wew
Kontakt tel.: wew. 135, 154, fax ul. Szpitalna 5/ Warszawa 29. sierpnia 2007 r.


Pobierz ppt "Czym jest rzecznictwo? I dlaczego warto się w nie angażować?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google