Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości zastosowania ewaluacji w procesie zarządzania sektorem publicznym. Wnioski i doświadczenia wynikające z procesu ewaluacji polityki spójności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości zastosowania ewaluacji w procesie zarządzania sektorem publicznym. Wnioski i doświadczenia wynikające z procesu ewaluacji polityki spójności."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości zastosowania ewaluacji w procesie zarządzania sektorem publicznym. Wnioski i doświadczenia wynikające z procesu ewaluacji polityki spójności Stanisław Bienias Krajowa Jednostka Oceny Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeszów 2009

2 Ewaluacja jako instrument budowy sprawnego państwa Budowa sprawnego państwa najważniejszą misją władz publicznych: ukierunkowanie administracji na cele i rezultaty, konieczność odnoszenia się do kontekstu społ.- ekonomicznego i efektów prowadzonych dzialań (evidence based policy)… … oraz wiedzy teoretycznej (theory based policy) czyli… budowa administracji opartej na wiedzy umiejętność zarządzania wiedzą – budowa administracji opartej na wiedzy

3 Ewaluacja jako instrument budowy sprawnego państwa Administracja oparta na wiedzy: odpowiednik procesów w sektorze prywatnym: transfer wiedzy i technologii, B+R- warunek rozwoju społ.- ekon. wiedza wewnętrzna (potencjał administracji) i wiedza zewnętrzna (wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia podmiotów innych niż państwowe), ewaluacja jako instrument budowy administracji opartej na wiedzy

4 Ewaluacja jako instrument budowy sprawnego państwa Ewaluacja powinna przyczyniać się do: budowy administracji opartej na wiedzy zorientowanej na cele i efekty zamiast na procedury optymalizacji procesu wydatkowania środków publicznych stworzenia systemu komunikacji władz publicznych ze społeczeństwem w zakresie celów, strategii i efektów podejmowanych działań

5 Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych w poszczególnych latach *wg planów na rok 2009

6 System ewaluacji polityki spójności Kluczowe wnioski wynikające z procesu ewaluacji polityki spójności : Najskuteczniejszą metodą budowy potencjału dla ewaluacji jest metoda learning by doing, Rolą ewaluacji jest dostarczenie odpowiedniej osobie, we właściwym czasie, odpowiednich informacji, Decentralizacja umożliwia ewaluacji dostarczenie informacji na temat rzeczywistych problemów, Współpraca i partnerstwo - najbardziej trafne pytania badawcze zadają osoby nie zajmujące się bezpośrednio ewaluacją,

7 System ewaluacji polityki spójności Kluczowe wnioski wynikające z procesu ewaluacji polityki spójności : Ewaluacja to nie pojedyncze badania – należy czerpać wiedzę z całego procesu ewaluacji Ewaluacja nie jest celem samym w sobie ale jest narzędziem służącym optymalnemu osiąganiu celów strategicznych Niezbędnym jest włączanie w proces ewaluacji osób decyzyjnych

8 System ewaluacji polityk publicznych w Polsce Potrzeba budowy systemu, gromadzenia oraz analizy danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym Konieczność rozszerzenia systemu ewaluacji na pozostałe polityki krajowe.

9 System ewaluacji polityk publicznych w Polsce Główne elementy i zasady: decentralizacja systemu, jeden ośrodek koordynacji procesu ewaluacji, istnienie formalnych regulacji prawnych dotyczących realizacji procesu ewaluacji, realizacja siłami zewnętrznymi w celu korzystania z ich wiedzy, praktyki i doświadczenia,

10 System ewaluacji polityk publicznych w Polsce Główne elementy i zasady: konieczność zachowania niezależności i obiektywności procesu inkorporowanie Oceny Skutków Regulacji do systemu ewaluacji polityk publicznych stworzenie systemu komunikowania efektów realizowanych przez władze publiczne polityk

11 System ewaluacji polityk publicznych w Polsce Kluczowe wyzwania: Wykorzystanie doświadczeń polityki spójności i pamięć instytucjonalna, Budowa potencjału ewaluacyjnego w administracji, Dostosowanie zapisów prawa zamówień publicznych do zamówień dotyczących badań analityczno- ewaluacyjnych, Ściślejsza współpraca ze światem nauki oraz rozwój metodologii badań ewaluacyjnych.

12 System ewaluacji polityk publicznych w Polsce Kluczowe wyzwania: Budowa systemu monitoringu, Konieczność istnienia regulacji prawnych dotyczących ewaluacji, Zapewnienie stałych źródeł finansowania procesu ewaluacji, Budowa systemu komunikacji efektów realizowanych polityk publicznych.

13 System ewaluacji polityk publicznych w Polsce Kluczowe wyzwania o charakterze kontekstowym: Ukierunkowanie administracji na realizację celów a nie wypełnianie procedur, Wprowadzenie budżetu zadaniowego, Prawidłowe formułowanie celów polityk publicznych.

14 Dziękuję za uwagę stanislaw.bienias@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "Możliwości zastosowania ewaluacji w procesie zarządzania sektorem publicznym. Wnioski i doświadczenia wynikające z procesu ewaluacji polityki spójności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google