Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY ZINTEGROWANY SYSTEM ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA dla osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin Projekt autorski proponowany przez Stowarzyszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY ZINTEGROWANY SYSTEM ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA dla osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin Projekt autorski proponowany przez Stowarzyszenie."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY ZINTEGROWANY SYSTEM ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA dla osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin Projekt autorski proponowany przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”.

2 REGIONALNY ZINTEGROWANY SYSTEM ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA dla osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin Od około 10 lat tworzony jest na terenie Województwa Pomorskiego, przy współudziale Stowarzyszenia na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, MOPS Gdańsk, Pomorskiego Stowarzyszenia Managerów Lecznictwa Psychiatrycznego „Zgoda”, model Zintegrowanego Systemu Środowiskowego Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Projekt ten uzyskiwał akceptację i poparcie kolejnych wojewódzkich konsultantów w zakresie psychiatrii (m.in. prof. Adama Bilikiewicza oraz prof. Jerzego Landowskiego). Stowarzyszenie, przy wsparciu Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz poprzez realizacje projektów finansowanych przez Miasto Gdańsk, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia tworzy kolejne ogniwa tego systemu w postaci klubów samopomocy oraz innych ośrodków wsparcia na terenie województwa pomorskiego (m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszkania chronione, specjalistyczne usługi opiekuńcze).

3 REGIONALNY ZINTEGROWANY SYSTEM ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA dla osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin Otwarty system Swobodny dostęp do leczenia i wsparcia System przepływu informacji (ośrodek konsultacyjno-informacyjny + strona internetowa) Stałe finansowanie na podstawie wieloletnich kontraktów ze sponsorami publicznymi szczebla ponadlokalnego.

4 Rodzaj oddziaływań i wsparcia
Zintegrowany system środowiskowego wsparcia Cel: Zapobieganie izolacji psychospołecznej osób z zaburzeniami psychicznymi Sfery oddziaływań Rodzaj oddziaływań i wsparcia Opis usługi 1) Rehabilitacja psychospołeczna Terapia Terapia grupowa Terapia zajęciowa Trening umiejętności społecznych Edukacja Psychoedukacja: a)      klientów b)      rodzin Rehabilitacja zawodowa Orientacja zawodowa Trening umiejętności i strategia poszukiwania pracy 2) Ruch samopomocy Grupy samopomocy Spotkania integracyjne Opieka merytoryczna nad grupami Konsultacje indywidualne Organizacja czasu wolnego Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych Turnusy rehabilitacyjne Wyjazdowe formy spędzania czasu wolnego 3) Praca Bank informacji o miejscach pracy Gromadzenie i uaktualnianie informacji Pomoc w poszukiwaniu pracy Szkolenia Kursy Opieka indywidualna 4) Mieszkanie Forma zamieszkania: a)      z rodziną b)      mieszkanie chronione c)      hostel d)      inne formy (baraki)

5 Zintegrowany System Środowiskowego Wsparcia   Cel: Zapobieganie izolacji i degradacji psychospołecznej Opis usługi Podmioty realizujące Standardowa liczba osób Potrzeby kadrowe Sfera: Rehabilitacja psychospołeczna Terapia grupowa Stowarzyszenie, fundacja 2 prowadzących Terapia zajęciowa Ośrodki Rehabilitacji Szpitalnej Kluby samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 grupa około 15 osób 2 terapeutów zajęciowych Trening umiejętności społecznych 1 grupa 12 osób 2 osoby prowadzące (psycholog, psychiatra), wolontariusze 2-3 osoby Psychoedukacja: a)       klientów b)      rodzin Stowarzyszenia Fundacje a)       15 osób b)      15 osób 1 psychiatra 1 psycholog dla 1 grupy Rehabilitacja zawodowa Zakłady Aktywizacji Zawodowej 15 osób 2 osoby 1 osoba do prowadzenia pracowni

6 Zintegrowany System Środowiskowego Wsparcia   Cel: Zapobieganie izolacji i degradacji psychospołecznej
Sfera: Ruch samopomocy Centrum samopomocy Punkt konsultacyjny Środowiskowy Dom Samopomocy opiekunowie grup jeden konsultant Grupy samopomocy do 15 osób trzech opiekunów merytorycznych grup Kluby samopomocy Dzielnice Inne miejscowości woj. pomorskiego do 30 osób Spotkania integracyjne do 60 osób Sfera : Praca, Mieszkanie Pomoc w poszukiwaniu pracy: -szkolenia -kursy -opieka indywidualna Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Pracy w zależności od oferty Formy zamieszkania Stowarzyszenia, Fundacje, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zależności od potrzeb

7 Model Zintegrowanego systemu środowiskowego wsparcia OTWARTE BRAMY

8 „AKTYWNA SIEĆ WSPARCIA” Włączanie osób z zaburzeniami psychicznymi w aktywne działania w klubach samopomocy Jednym z największych trudności dla tej grupy osób jest brak pracy odpowiedniej do ich umiejętności i kwalifikacji oraz możliwość przekwalifikowania swojego wykształcenia. Wynika to nie tylko z ograniczonych możliwości lokalnego rynku pracy ale również z konsekwencji długotrwałej choroby psychicznej i wynikającej stąd niepełnosprawności.

9 „AKTYWNA SIEĆ WSPARCIA” Włączanie osób z zaburzeniami psychicznymi w aktywne działania w klubach samopomocy osoby po kryzysach psychicznych przejmują rolę opiekunów (animatorów) i sami prowadzą spotkania i zajęcia klubowe. Cel: zwiększenie aktywności, samodzielności i podmiotowości osób po kryzysach psychicznych.

10 „AKTYWNA SIEĆ WSPARCIA” Włączanie osób z zaburzeniami psychicznymi w aktywne działania w klubach samopomocy Druga część zadania to wyszkolenie i zatrudnienie tych osób , które znają języki obce lub mają wykształcenie informatyczne czy też umiejętności w tym zakresie. Osoby te prowadziły zajęcia dla chętnych osób w klubach aby podnieść ich kwalifikacje zawodowe.. Działania te mają również spowodować podniesienie umiejętności zawodowych zarówno osób uczących jak i szkolonych, co poprawi sytuację osób niepełnosprawnych, uczestników klubów samopomocy na rynku pracy.

11 Lista Klubów Samopomocy prowadzonych lub współpracujących ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi “Przyjazna Dłoń” Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Dzienny Gdańsk, ul. Srebrniki 1 tel. (0*58) 341–80–81 w. 405; 407; 410 Dodatkowo w tym samym miejscu w e wtorki i piątki od działa grupa samopomocy „podwójny problem” Klub Samopomocy Dom Pomocy Społecznej Kobysewo Klub Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Gdynia, ul. Gen. Maczka 1 tel. (0*58) 622 – Klub Samopomocy “Przyjazna Dłoń” (podwójny problem) dla osób z zaburzeniami psychicznymi i chorobą alkoholową. Gdynia-Chylonia Parafia św. Mikołaja, ul. Mikołaja 1 tel.(0) 507–643 Aktualnie: Gdyńskie Centrum Zdrowia Psychicznego ul.Traugutta9 Integracyjny Klub Wsparcia Sopot, MOPS ul. Kolejowa 14 tel. (0*58) 551–65–24; 551 – Klub Samopomocy “Przyjazna Dłoń” NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Tczew, ul. Wojska Polskiego 6 tel. (0*58) 530 –

12 Doświadczenie kryzysu psychicznego i jego wpływ na różne sfery życia człowieka Człowiek jest osobą-implikacje tego założenia V. Frankl uważa: człowiek jest osobą i, jako taki nie może być nigdy pomyślany jako przedmiot, który można dzielić i rozkładać na części. Człowiek jest niepodzielną jednością trzech nieredukowalnych warstw: cielesnej, psychicznej i duchowej.

13 DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UTWORZENIA POMORSKIEJ KOALICJI NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
PREAMBUŁA Rozumiejąc ochronę zdrowia psychicznego jako „świadome, odwołujące się do istniejącej wiedzy, odpowiedzialne zobowiązanie każdego obywatela do godnego traktowania drugiej osoby z poszanowaniem jego różnic indywidualnych i kulturowych, podejmujemy działania pozyskania jak najszerszych kręgów społecznych: władz samorządowych i autorytetów politycznych, profesjonalistów w dziedzinie zdrowia, edukacji i pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających na tym polu, mediów oraz instytucji naukowych w celu stworzenia KOALICJI. Głównym celem Koalicji jest wprowadzanie przyjętych rozwiązań legislacyjnych w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Program Zdrowie dla Pomorzan - „Nie ma zdrowia, bez zdrowia psychicznego”, aby uzyskać rzeczywistą poprawę sytuacji i jakości życia osób doznających problemów ze zdrowiem psychicznym, a także ich rodzin. Wymaga to wielu zmian na polu ekonomicznym, politycznym i w świadomości społecznej. Głównym zadaniem na początek będzie pozyskanie partnerów i środków dla stworzenia ośrodka umożliwiającego gromadzenie, upowszechnianie oraz zorganizowanie wymiany informacji potrzebnej do efektywnej działalności Koalicji. Działania te będą obejmować: tworzenie płaszczyzny współpracy wszystkich podmiotów publicznych, prywatnych i z trzeciego sektora, aby system służył rozwiązaniom tworzącym środowiskowy model leczenia i wsparcia; zbieranie opinii, organizowanie dyskusji, pracy grup roboczych; upowszechnianie informacji o realizacji założeń NPOZP; lobbowanie na rzecz pożądanych systemowych zmian ochrony zdrowia psychicznego; tworzenie w regionie lokalnych koalicji na rzecz zdrowia psychicznego, aby rozwiązania maksymalnie dostosowywać do zasobów lokalnych. Dlatego zwracamy się do przedstawicieli wszystkich samorządów gminnych, miejskich, powiatowych i województw, podmiotów publicznych i niepublicznych ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, placówek wsparcia i badawczych, do świata artystów i dziennikarzy - o przystąpienie do Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.


Pobierz ppt "REGIONALNY ZINTEGROWANY SYSTEM ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA dla osób z kryzysami psychicznymi i ich rodzin Projekt autorski proponowany przez Stowarzyszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google