Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do ogółu społeczeństwa. Działalność ta jest wyłączną działalnością statutową organizacji i obejmuje zadania publiczne w zakresie : pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania. nauki, edukacji, oświaty i wychowania. W/w działalność Stowarzyszenia jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie. Stowarzyszenie prowadzi tylko nieodpłatną działalność statutową. WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Organizacja Pożytku Publicznego Rok zał. 1999

2 Celem stowarzyszenia jest: udzielanie wszechstronnej pomocy chorym na chorobę Alzheimera i ich rodzinom, udzielanie wszechstronnej pomocy chorym na chorobę Alzheimera i ich rodzinom, popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera wśród rodzin osób dotkniętych tą chorobą, popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera wśród rodzin osób dotkniętych tą chorobą, analiza psychologiczna chorego, rodziny i wzajemnych zachowań w celu opracowania indywidualnych programów psychoterapeutycznych i psycho – rehabilitacyjnych, analiza psychologiczna chorego, rodziny i wzajemnych zachowań w celu opracowania indywidualnych programów psychoterapeutycznych i psycho – rehabilitacyjnych, socjologiczna ocena oraz kształtowanie korzystnych relacji: chory – grupa społeczna – rodzina, socjologiczna ocena oraz kształtowanie korzystnych relacji: chory – grupa społeczna – rodzina, koordynowanie usług wykonywanych przez lekarzy i specjalistów dla chorych i ich opiekunów, koordynowanie usług wykonywanych przez lekarzy i specjalistów dla chorych i ich opiekunów, organizowanie seminariów i spotkań osób opiekujących się chorymi na chorobę Alzheimera dla wzajemnej wymiany doświadczeń i w celu wypracowania praktycznych zasad postępowania z chorymi, organizowanie seminariów i spotkań osób opiekujących się chorymi na chorobę Alzheimera dla wzajemnej wymiany doświadczeń i w celu wypracowania praktycznych zasad postępowania z chorymi, promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych w chorobie Alzheimera. promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych w chorobie Alzheimera. WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Organizacja Pożytku Publicznego Rok zał. 1999

3 Zakres działania: pozyskanie wykwalifikowanych specjalistów (rehabilitant, psycholog, psychiatra, neurolog, prawnik, opiekunki), pozyskanie wykwalifikowanych specjalistów (rehabilitant, psycholog, psychiatra, neurolog, prawnik, opiekunki), pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy oraz opiekunek zatrudnianych do opieki w domu chorego, pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy oraz opiekunek zatrudnianych do opieki w domu chorego, cykliczne szkolenia opiekunów, cykliczne szkolenia opiekunów, usługi rehabilitacyjne oraz opiekuńcze w domu chorego, usługi rehabilitacyjne oraz opiekuńcze w domu chorego, udzielanie indywidualnych porad przez lekarza psychiatrę oraz zespół psychologów osobom chorym i ich opiekunom, udzielanie indywidualnych porad przez lekarza psychiatrę oraz zespół psychologów osobom chorym i ich opiekunom, organizowanie grup wsparcia dla chorych i opiekunów z udziałem lekarza psychiatry lub psychologa, organizowanie grup wsparcia dla chorych i opiekunów z udziałem lekarza psychiatry lub psychologa, organizowanie samopomocowych grup wsparcia, organizowanie samopomocowych grup wsparcia, udzielanie porad prawnych, udzielanie porad prawnych, prowadzenie Centrum Informacji i Edukacji Alzheimerowskiej, prowadzenie Centrum Informacji i Edukacji Alzheimerowskiej, aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz niwelowania barier i izolacji społecznej osób chorych na chorobę Alzheimera oraz ich rodzin, aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz niwelowania barier i izolacji społecznej osób chorych na chorobę Alzheimera oraz ich rodzin, wykłady i projekcje filmów o sposobach radzenia sobie z chorobą. wykłady i projekcje filmów o sposobach radzenia sobie z chorobą. WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Organizacja Pożytku Publicznego Rok zał. 1999

4 Formy działania: prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego - w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 12 00 do 18 00, pokój 115 Ip. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego - w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 12 00 do 18 00, pokój 115 Ip. grupy wsparcia dla opiekunów z udziałem psychologa, grupy wsparcia dla opiekunów z udziałem psychologa, indywidualne porady psychologiczne, indywidualne porady psychologiczne, indywidualne porady psychiatry, indywidualne porady psychiatry, indywidualne porady prawne dla opiekunów, indywidualne porady prawne dla opiekunów, wizyty opiekunek w domu chorego, wizyty opiekunek w domu chorego, Szkolenie wolontariuszy i opiekunek, wykłady w każdym miesiącu. Szkolenie wolontariuszy i opiekunek, wykłady w każdym miesiącu. Indywidualne porady neurologa, Indywidualne porady neurologa, Zajęcia rehabilitacyjne, wizyty rehabilitanta w domu chorego Zajęcia rehabilitacyjne, wizyty rehabilitanta w domu chorego Samopomocowe grupy wsparcia – organizacja pikników integracyjnych z udziałem chorych i opiekunów. Samopomocowe grupy wsparcia – organizacja pikników integracyjnych z udziałem chorych i opiekunów. Praca wolontariuszy - wizyt w domu chorego, Praca wolontariuszy - wizyt w domu chorego, Wykłady dla opiekunów z zakresu opieki nad chorym – 12 rocznie. Wykłady dla opiekunów z zakresu opieki nad chorym – 12 rocznie. Organizacja dni otwartych – umożliwienie bezpłatnego przebadania przez Organizacja dni otwartych – umożliwienie bezpłatnego przebadania przez neurologa i psychologa. WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Organizacja Pożytku Publicznego Rok zał. 1999

5 Kontakt: WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Organizacja Pożytku Publicznego Organizacja Pożytku Publicznego ul. Szwajcarska 3, pokój 115 (I piętro) ul. Szwajcarska 3, pokój 115 (I piętro) 61-285 Poznań 61-285 Poznań tel./fax (061) 873 90 81 tel./fax (061) 873 90 81 e-mail: alzheimerwielkopolska@poczta.onet.pl e-mail: alzheimerwielkopolska@poczta.onet.pl www.alzheimerwielkopolska.of.pl www.alzheimerwielkopolska.of.plwww.alzheimerwielkopolska.of.pl Konto: PKO BP S.A. Oddział 3 Poznań Konto: PKO BP S.A. Oddział 3 Poznań 56 1020 4027 0000 1102 0364 4051 WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Organizacja Pożytku Publicznego Rok zał. 1999


Pobierz ppt "Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub."

Podobne prezentacje


Reklamy Google