Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODOWISKOWY MODEL OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODOWISKOWY MODEL OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 ŚRODOWISKOWY MODEL OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ
Augustów, stycznia 2008 ŚRODOWISKOWY MODEL OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ Krzysztof Banach Małopolska Filia Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

2 PROBLEMY OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE W POLSCE
5,5 mln osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami ok. 1 mln 200 tyś. osób to osoby chorujące psychicznie

3 PRACA - JEDNO Z NIEKWESTIONOWANYCH PRAW KAŻDEGO CZŁOWIEKA!
Prawo do pracy, Prawo do godziwych zarobków, Prawo do edukacji, Prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji.

4 WYPOWIEDŹ SENATORA RP ANTONIEGO SZYMAŃSKIEGO W DEBACIE NAD INFORMACJĄ O SYTUACJI OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE ORAZ PRACACH NAD USTAWĄ O NPOZP „w kilku regionach w Polsce (Krakowie i województwie Małopolskim, Bielsku Białej, Warszawie) mamy dobre przykłady programów zintegrowanych i działających kompleksowo systemów leczenia i wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, ale w skali całego kraju istnieje potrzeba ich dalszego tworzenia. Programy te uwzględniają współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego służby zdrowia i organizacji pozarządowych”

5 Środowiskowy Model Opieki Psychiatrycznej w Krakowie
Model ten stawia sobie za cel pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc ta jest: Wszechstronna Indywidualna Trwała Łatwo dostępna Udzielana przez różne instytucje medyczne (lecznicze), społeczne oraz organizacje pozarządowe ściśle ze sobą współpracujące Akceptowana przez pacjenta

6 Współpraca krakowskich instytucji i stowarzyszeń
Zintegrowany program leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi Współpraca krakowskich instytucji i stowarzyszeń Katedra Psychiatrii CMUJ Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego Współpraca krakowskich instytucji i stowarzyszeń Zespoły Leczenia Środowiskowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” Małopolski Urząd Wojewódzki PFRON Stowarzyszenie Pacjentów „Otwórzcie Drzwi” Wojewódzki Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO

7 Czas wolny – obozy terapeutyczne
Zintegrowany program leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi Obszary oddziaływań Leczenie Rodzina Mieszkanie Praca Czas wolny – obozy terapeutyczne

8 Podstawowymi formami opieki psychiatrycznej:
Wdrażanie modelu środowiskowej i zintegrowanej opieki w zakresie zdrowia psychicznego Podstawowymi formami opieki psychiatrycznej: Poradnie: dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży i ich rodzin (w tym indywidualne i specjalistyczne praktyki lekarskie). Formy pośrednie: oddziały dzienne, zespoły opieki środowiskowej, ośrodki interwencji kryzysowych, środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy społeczne, opieka specjalistyczna w środowisku. Różnego typu placówki rehabilitacyjne: WTZ, ZAZ, firmy społeczne. Formy zakwaterowania chronionego (mieszkania chronione)

9 APEL Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o zorganizowanie dalszych działań Koalicji na Rzecz Uchwalenia NPOZP. Koalicja ta została zawiązana przez instytucje psychiatryczne oraz organizacje pozarządowe celem ingerencji szerokiego środowiska w całym kraju, któremu zależy na reformie opieki psychiatrycznej w Polsce. Zależy nam na tym, aby przy współpracy dotychczas istniejącej grupy koalicjantów Programu jak również pozyskując nowych sojuszników naszej idei zmobilizować liczne środowiska w całej Polsce do wystosowania pism poparcia dla idei ustanowienia w Polsce Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, podkreślając iż w chwili obecnej jesteśmy już w posiadaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Pisma prosimy adresować na ręce Ministra Zdrowia Pani Ewy Kopacz, z jednoczesnym przesłaniem ich do wiadomości: Marszałka Sejmu Pana Bogdana Komorowskiego, Ministra Obrony Narodowej Pana Bogdana Klicha, Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Senatora Jarosława Gowina). Będę wdzięczny za Państwa zaangażowanie w realizację tego słusznego celu. Z poważaniem, Dr Andrzej Cechnicki Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

10 Dziękuje


Pobierz ppt "ŚRODOWISKOWY MODEL OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google