Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centra Organizacji Pozarządowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centra Organizacji Pozarządowych"— Zapis prezentacji:

1 Centra Organizacji Pozarządowych
Łukasz Domagała

2 Kluczowe zagadnienia ? Centra Organizacji Pozarządowych
Kto ma być odbiorcą działań COP ? Jakie cele stawiamy przed COP ? Jakie są potrzeby odbiorców? Jak tworzyć COP? Jakie działania COP ma prowadzić ?

3 Odbiorcy działań COP: organizacje pozarządowe grupy nieformalne
osoby prywatne zainteresowane działalnością organizacji pozarządowych Rady/federacje/ koalicje branżowe i terytorialne oraz inne ciała o charakterze konsultacyjno-opiniodawczym działające na rzecz sektora pozarządowego (w tym Rady (pożytku publicznego Jednostki Samorządu Terytorialnego

4 Cele COP: zwiększenie świadomości społecznej na temat roli i działalności sektora pozarządowego zwiększenie szans na trwałość funkcjonowania organizacji III sektora zwiększenie jakości funkcjonowania organizacji pozarządowych zwiększenie profesjonalizmu funkcjonowania organizacji pozarządowych

5 Cele COP: podnoszenie kompetencji pracowników/c i wolontariuszy/ek organizacji pozarządowych niezbędnych do wykonywania zadań zwiększenie roli organizacji jako równorzędnego partnera dla władz lokalnych we wspólnym rozwiązywaniu problemów społecznych i kreowaniu polityk

6 Formy świadczenia usług
Prowadzenie biblioteczki Publikowanie informacji w Internecie ( E-newsletter/ e- biuletyn Doradztwo indywidualne Szkolenia Kursy/ cykle edukacyjne (wyjaśnienie: kilka szkoleń stanowiących merytoryczną całość wsparte procesem doradztwa oraz indywidualnej opieki)

7 Formy świadczenia usług:
Tutoring organizacji Spotkania i seminaria o charakterze informacyjnym, doradczym, dot. wymiany doświadczeń Konferencje sektorowe (np. FIP regionalne) Wizyty studyjne

8 Zakres tematyczny usług:
Zakładanie organizacji pozarządowych Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji Aspekty księgowe, zarządzenie i rozliczanie projektów społecznych Planowanie strategiczne i operacyjne

9 Zakres tematyczny usług:
Budowanie i zarządzenie zespołem Zarządzanie organizacją Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych PR i promocja Współpraca z administracją publiczną

10 Skład personelu COP: Specjalista/tka ds. informacji Doradca/czyni
Trener/ka Animator/ka Księgowy/a

11 Kto może prowadzić COP? Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stwierdza, iż „Organ administracji publicznej może po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć i prowadzić jednostki organizacyjne, których celem jest działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33” .

12 Kto może prowadzić COP? Zapis uzupełniony jest (nie bez nacisku ze strony sektora pozarządowego) o kolejny punkt: „Podmiotem prowadzącym jednostkę, o której mowa w ust. 6, może być także organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3” .

13 Model Współpracy - zasada pomocniczości
Zgodnie z zasadą pomocniczości samorząd wspiera organizacje pozarządowe świadczące usługi dla innych podmiotów pozarządowych, a w przypadku braku możliwości przekazania zadania, sam je realizuje tworząc lokalny system wspierania. Docelowo wsparcie powinno być świadczone przez organizacje pozarządowe jako zadanie publiczne.

14 Kluczowe zagadnienia - Centrum Organizacji Pozarządowych jako element polityki gminy - Kadra Centrum Organizacji Pozarządowych - Tworzenie wojewódzkiego systemu wsparcia sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej

15 Dziękuje za uwagę Łukasz Domagała lukasz.domagala@rcwip.pl
tel Al. Niepodległości 245/74, Warszawa

16


Pobierz ppt "Centra Organizacji Pozarządowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google