Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą www.rpwdl.csioz.gov.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą www.rpwdl.csioz.gov.pl."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

2 1. Założenie konta w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Aby założyć konto w systemie należy: Wejść na stronę internetową Po lewej stronie wybrać zakładkę Praktyki pielęgniarek i położnych i wybrać (kliknąć) Aplikacja dla Praktyk Zawodowych Pojawi się komunikat: Jeżeli masz już konto w systemie, zaloguj wykorzystując swój Login i Hasło: A poniżej link z komunikatem jeżeli nie masz konta w systemie załóż je tutaj Po wejściu w ten link otworzy się formularz rejestrowy, który należy wypełnić Konieczne jest mi.in podanie adresu , na który zostanie przesłany link aktywacyjny Login i hasło należy wymyśleć samodzielnie i zapamiętać (hasło musi mieć przynajmniej jedną wielką literę) Po wypełnieniu formularza i wyrażeniu zgody na przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów dotyczących rejestru na wskazany przez nas adres zostanie przesłany link aktywacyjny od który umożliwi dostęp do systemu z wykorzystaniem własnego loginu i hasła Klikamy na przesłany link

3 2.Jeśli mamy już księgę rejestrową w systemie i chcemy dokonać zmian dotyczących wykonywanej działalności leczniczej: Jeśli nie mamy konta w systemie zakładamy je (patrz poprzedni slajd) Jeśli mamy konto w systemie – logujemy się poprzez zakładkę Praktyki pielęgniarek i położnych i wybranie (kliknięcie) Aplikacja dla Praktyk Zawodowych Po lewej stronie klikamy w zakładkę „Inne”, a następnie w zakładkę „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych?” Ukaże się wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej: Drukujemy wniosek Poprawnie wypełniamy Dostarczamy wniosek do organu rejestrowego: Osobiście : ul. Kościuszki 27/30-32, Bydgoszcz Pocztą Na adres Organ rejestrowy (OIPiP) nadaje nam uprawnienia do księgi rejestrowej, dzięki którym uzyskujemy dostęp do wniosków o wpis zmian lub wykreślenia działalności leczniczej Wybieramy zakładkę wniosek o wpis zmian lub wykreślenie Załączamy zeskanowane dokumenty, potwierdzające zmiany w działalności leczniczej Potwierdzenie dokonania opłaty za zmianę wpisu do RPWDL , która w 2013r. wynosi 37zł, na konto OIPiP Kredyt Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy (z dopiskiem opłata za zmianę wpisu do RPWDL) Uwaga! Zmiana wpisu dotycząca zakresu i okresu ubezpieczenia NIE PODLEGA OPŁACIE Wniosek podpisujemy przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i wysyłamy przez system

4 3. Jeśli zakładamy działalność leczniczą po raz pierwszy:
Zakładamy konto w systemie (patrz pierwszy slajd) Logujemy się do systemu Wybieramy zakładkę dla pielęgniarek i położnych Wybieramy wniosek o nowy wpis Wypełniamy poszczególne zakładki: Dane praktyki Miejsca udzielanych świadczeń (w przypadku działalności w przedsiębiorstwie najlepiej skorzystać z wyszukiwarki wpisując nr REGON przedsiębiorstwa) Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu oc – w wolnym polu wpisujemy: ”obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729)” dołączamy skany załączników: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Ubezpieczenie oc Prawo wykonywania zawodu (dodatkowo strony, na których są adnotacje) Dyplom specjalizacji – w przypadku praktyki specjalistycznej Zaświadczenia potwierdzające 2-letni przebieg pracy zawodowej i wykluczające 5-letnią przerwę w wykonywaniu zawodu w okresie ostatnich 6-lat (aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i opłacaniu składek , świadectwa pracy) W przypadku praktyki w gabinecie – umowa najmu pomieszczenia oraz opinia sanitarna o spełnieniu warunków umożliwiających świadczenie usług wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do RPWDL , która w 2013r. wynosi 74 zł, na konto OIPiP Kredyt Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy (z dopiskiem opłata za wpis do RPWDL) Podpisujemy wniosek profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i wysyłamy W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny jest odsyłany przez organ rejestrowy jako „do uzupełnienia”

5 4. Jak uzyskać tzw. profil zaufany epuap.gov.pl
Wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP w odróżnieniu od podpisu elektronicznego nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Aby uzyskać profil zaufany należy: I sposób – dla wszystkich obywateli: 1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP), 2.    wypełnić wniosek o założenie profilu, 3.    udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości. II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny: 1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP), 2.    wypełnić wniosek o założenie profilu, 3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. Lista punktów potwierdzających tożsamość dostępna na platformie ePUAP


Pobierz ppt "Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą www.rpwdl.csioz.gov.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google