Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRAde Control and Expert System

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRAde Control and Expert System"— Zapis prezentacji:

1 TRAde Control and Expert System

2 https://training.sanco.ec.europa.eu/traces/
Strona treningowa: logowanie : 1. własne konto użytkownika hasło: Train1234 hasło: CCA.PL (uprawnienia jednostki centralnej) hasło: LVU.PL (uprawnienia jednostki lokalnej) hasło: BIP.PL (uprawnienia jednostki granicznej)

3 POMOC Link Pomoc w aplikacji
Wsparcie administratorów krajowych, regionalnych i administratorów systemu Materiały i aktualne informacje na stronie IW link Systemy informatyczne - TRACES Instrukcja użytkownika

4 Logowanie się do systemu
Jeśli nie pamiętamy hasła, klikamy link Wyślij hasło

5 Prośba o wysłanie hasła – konieczne jest podanie odpowiedzi na pytanie sprawdzające
jeśli nie znamy odpowiedzi na pytanie sprawdzające, hasło może zresetować jedynie administrator

6 Na wpisany adres system TRACES wysyła automatycznie jednorazowe hasło.
Po kliknięciu na link „Tu kliknij” łączymy się z systemem TRACES.

7 Gdy pojawi się okno „Alert zabezpieczeń” – klikamy na przycisk TAK

8 Podczas pierwszego logowania należy zmienić hasło na nowe, własne, 10-cio znakowe.

9 Uwaga!!! 4-krotne podanie błędnego hasła powoduje zablokowanie konta
Dostęp może być odblokowany jedynie przez administratorów regionalnych lub krajowych Dłuższa niż 3 miesiące przerwa w korzystaniu z systemu powoduje unieaktywnienie użytkownika – uaktywnia administrator

10 Zgłoszenie nowego użytkownika reprezentującego Organizację
Uwaga: użytkownik reprezentujący organ władzy weterynaryjnej może być zarejestrowany w systemie tylko przez administratora

11 Formularz rejestracyjny użytkownika

12 Organizacja reprezentowana przez użytkownika
Wybór wpisanej do systemu organizacji Wpisanie do systemu nowej organizacji

13 Wpisanie nowej organizacji do systemu TRACES
Standardowe przydzielenie Organizacji pod PIW

14 Przydzielenie Organizacji do PKG

15 System TRACES powiadamia PIW lub PKG odpowiedzialny za organizację reprezentowaną przez użytkownika wnioskującego o dostęp do systemu o zgłoszeniu nowego użytkownika do rejestracji. PIW lub PKG musi zatwierdzić nowego użytkownika po sprawdzeniu jego danych oraz danych reprezentowanej przez niego organizacji lub usunąć z systemu jego zgłoszenie.

16 Ekran Menu Głównego TRACES - cd

17 Zarządzanie użytkownikami podległymi organowi IW - wyszukanie
Wszyscy użytkownicy podlegający PIW / PKG

18 Zarządzanie użytkownikami podległymi organowi IW – edycja, zatwierdzanie, aktywacja

19 Wyszukanie organizacji ze statusem NOWA w celu zatwierdzenia, edycji danych
Wyszukanie po kodzie pocztowym

20 Zatwierdzanie organizacji
Zatwierdzanie organizacji ze statusem NOWA, edycja danych organizacji Zatwierdzanie przez zmianę statusu

21 Modyfikuj profil użytkownika – dane

22 Modyfikuj profil użytkownika – sposób powiadamiania
definiowanie zakresu powiadamiania

23 PRZEGLĄDANIE POWIADOMIEŃ Z KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Na adres , podany jako nazwa (login) użytkownika, nadawca wysyła powiadomienia o nowych świadectwach do przejrzenia w systemie TRACES (nowe transporty), o świadectwach anulowanych, o organizacjach i użytkownikach do zatwierdzenia, o zresetowaniu hasła.

24

25

26 Po kliknięciu na numer referencyjny świadectwa otworzy się okno logowania systemu TRACES w przeglądarce internetowej. Po zalogowaniu się do systemu tj. po wpisaniu adresu oraz hasła otworzy się treść świadectwa wskazanego numeru.

27 Przeglądanie treści wskazanego świadectwa INTRA – zakładka Referencje

28 Przeglądanie treści wskazanego świadectwa INTRA – zakładka: Handlowcy

29 Przeglądanie treści wskazanego świadectwa INTRA – zakładka: Wysyłka

30 Przeglądanie treści wskazanego świadectwa INTRA – zakładka: Transport

31 Przeglądanie treści wskazanego świadectwa INTRA – zakładka: Trasa

32 Przeglądanie treści wskazanego świadectwa INTRA – zakładka: Poświadczenie cz.1

33 Przeglądanie treści wskazanego świadectwa INTRA – zakładka: Poświadczenie cz.2

34 Przeglądanie treści wskazanego świadectwa INTRA – zakładka: Poświadczenie cz.3

35 Przeglądanie treści wskazanego świadectwa INTRA – zakładka: Poświadczenie cz.4

36 Przeglądanie i wpisywanie nowych świadectw INTRA – kryteria wyszukiwania

37 Przeglądanie i wpisywanie nowych świadectw INTRA w handlu wewnątrzwspólnotowym
– lista świadectw Rejestracja nowego świadectwa w handlu wewnętrzwspólnotowym

38 Rejestracja nowych świadectw INTRA w handlu wewnątrzwspólnotowym
– wybór kodu CN towaru

39 Rejestracja nowych świadectw INTRA w handlu wewnątrzwspólnotowym – wybór gatunku zwierzęcia

40 Rejestracja nowych świadectw INTRA w handlu wewnątrzwspólnotowym – wpisanie danych o przesyłce w pozostałe zakładki

41 Przeglądanie dokumentów CVEDA - wyszukiwanie

42 Przeglądanie dokumentów CVEDA – lista

43 Przeglądanie wybranego dokumentu CVEDA - Referencje

44 Przeglądanie wybranego dokumentu CVEDA - Handlowcy

45 Przeglądanie wybranego dokumentu CVEDA - Zwierzęta

46 Przeglądanie wybranego dokumentu CVEDA – Decyzja – Organ kontrolny

47 Przeglądanie wybranego dokumentu CVEDA – Decyzja - Kontrole

48 Przeglądanie wybranego dokumentu CVEDA – Decyzja – Kontrole cd.

49 Przeglądanie wybranego dokumentu CVEDA – Decyzja – Zgoda

50 Przeglądanie wybranego dokumentu CVEDA – Decyzja – Odmowa

51 Wzory świadectw w systemie TRACES

52 Wzory świadectw w systemie TRACES

53 Wzory świadectw zdrowia w handlu wewnątrzunijnym

54 Wzory świadectw importowych - nasienie

55 Wzory świadectw importowych - zwierzęta

56 Wzory świadectw importowych - produkty

57 Wzory świadectw importowych produkty uboczne

58 Drukowanie wzoru świadectwa

59 Widok wydruku wzoru świadectwa

60 Widok wydruku wzoru świadectwa cd

61 Widok wydruku wzoru świadectwa cd

62 Widok wydruku wzoru świadectwa cd

63 Raport dot. przeprowadzonych kontroli granicznych dla zwierząt

64 Raport dot. przeprowadzonych kontroli granicznych dla zwierząt

65 Raport dot. przesyłek odrzuconych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

66 Raport dot. przesyłek odrzuconych dla produktów pochodzenia zwierzęcego –wynik wyszukiwania

67 Prawodawstwo – wersja językowa
Ustawodawstwo

68 Prawodawstwo

69 Prawodawstwo – wyszukiwanie proste

70 Prawodawstwo – szukanie wg numeru naturalnego

71 WYLOGOWANIE 1. Wybrać opcję Wyloguj

72 WYLOGOWANIE 2. zamknięcie przeglądarki internetowej 3. Minął limit czasu oczekiwania systemu. Po określonym czasie bezczynności (który konfiguruje administrator systemu) użytkownik zostanie automatycznie wylogowany z systemu. Wszystkie wprowadzone zmiany, które nie zostały zapisane, zostaną utracone.

73 Jeśli po osiągnięciu limitu czasu oczekiwania i wylogowaniu z systemu użytkownik usiłuje wykonać czynności w systemie, w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat o braku połączenia. W takim przypadku użytkownik powinien ponownie zalogować się do systemu na ekranie logowania.

74 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "TRAde Control and Expert System"

Podobne prezentacje


Reklamy Google