Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostęp do CBD ARiMR dla pracowników IW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostęp do CBD ARiMR dla pracowników IW"— Zapis prezentacji:

1 Dostęp do CBD ARiMR dla pracowników IW
Ewa Camara, Główny Inspektorat Weterynarii Anna Gruchała, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Czerwiec – lipiec 2009 r.

2 Na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii ARiMR dokonuje:
utworzenia konta dla użytkownika IW; dezaktywacji konta użytkownika IW; reaktywacji konta użytkownika IW ; przeniesienia konta użytkownika IW z jednego BP ARiMR do drugiego Biura Powiatowego Agencji.

3 Na wniosek upoważnionego pracownika Inspekcji Weterynaryjnej ARiMR dokonuje:
odblokowania konta użytkownika IW (dotyczy tylko przeglądarki internetowej); resetu haseł.

4 przeglądarki internetowej Platformy Integracyjnej A2A w BP ARiMR
Upoważnieni przez Głównego Lekarza Weterynarii pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej mają możliwość dostępu do danych zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Systemu IRZ za pomocą: AUTOMATU przeglądarki internetowej Platformy Integracyjnej A2A w BP ARiMR Wszyscy pracownicy posiadający dostęp w BP ARiMR mają przyznawany jednocześnie dostęp do przeglądarki internetowej i PA2A.

5 Zasady uzyskania dostępu do CBD ARiMR w BP ARiMR oraz poprzez PA2A i przeglądarkę internetową przez pracownika Inspekcji Weterynaryjnej

6 PLW występuje z wnioskiem o potrzebę dostępu do CBD w BP ARiMR oraz poprzez PA2A i przeglądarkę internetową dla pracownika powiatowego inspektoratu weterynarii do WLW, WLW przekazuje ww. wniosek do GLW, GLW występuje z wnioskiem do ARiMR o przyznanie dostępu do CBD dla pracownika IW, ARiMR przesyła listem poleconym, na wskazany adres, upoważnionemu pracownikowi IW, hasła i loginy dostępu do CBD.

7 Informacje wymagane we wniosku
Imię i nazwisko, Adres, na który mają zostać przesłane hasła i loginy dostępu do CBD ARiMR, Numer dowodu osobistego, Numer PESEL, Województwo i powiat, w którym upoważniony pracownik IW ma posiadać dostęp.

8 Zasady uzyskania dostępu do CBD ARiMR poprzez automatyczne zapytanie mailowe przez pracownika Inspekcji Weterynaryjnej

9 PLW występuje z wnioskiem o potrzebę dostępu do CBD poprzez automatyczne zapytanie mailowe dla wskazanego adresu do WLW, We wniosku podaje się: imię i nazwisko, adres , oraz województwo, które jest miejscem pracy upoważnionego pracownika, WLW przekazuje ww. adres drogą elektroniczną do GLW na adres lub GLW występuje z wnioskiem do ARiMR o wpisanie wskazanego adresu na listę adresów, z których można przesyłać zapytanie, Automat przesyła informację na wskazany adres , iż dostęp został przyznany, Czas realizacji – ok. 24 godziny od zgłoszenia do GIW.

10 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA IW - SIRZ

11 Pierwsze hasło do aplikacji nadawane jest przez administratora
Pierwsze hasło do aplikacji nadawane jest przez administratora. Przy pierwszym logowaniu następuje automatyczne wymuszenie zmiany hasła. W tym celu należy dwukrotnie wprowadzić nowe hasło pamiętając o zasadach tworzenia hasła. Taka zmiana hasła jest również wymuszona w przypadku, gdy od zmiany hasła minęło więcej niż 30 dni. Po zmianie hasła należy ponownie zalogować się do aplikacji używając nowego hasła. W wyniku trzykrotnej próby podania błędnego hasła następuje zablokowanie konta danego użytkownika. W celu odblokowania konta należy przesłać do Departamentu Identyfikacji Rejestracji Zwierząt ,,Wniosek o zmianę/reset hasła użytkownika IW” zaznaczając właściwą opcję tj. odblokowanie konta lub reset hasła w przeglądarce internetowej Departament Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Numer faxu 22 

12 Odblokowanie konta w przeglądarce internetowej - jest konieczne w przypadku, gdy użytkownik nie logował się do konta przez okres powyżej 30 dni i konto zostało automatycznie zablokowane lub w przypadku, gdy trzykrotnie wpisał błędne hasło. (Nie wymaga nowego hasła. Użytkownik loguje się na dotychczasowe hasło. Informacja o odblokowaniu konta przesyłana jest na adres mailowy podany we wniosku.) Reset hasła w przeglądarce internetowej – jest konieczny w przypadku, gdy użytkownik zapomni hasło. (Nowe hasło jest przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny podany we wniosku.)

13 PLATFORMA INTEGRACYJNA A2A

14 Po otrzymaniu uprawnień do domeny i aplikacji zszik:
1) pierwsze logowanie musi być wykonane w Biurze Powiatowym ARiMR, 2) system wymusza zmianę hasła, gdy od zmiany hasła minęło więcej niż 30 dni.

15 W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych podczas logowania, pojawi się komunikat ,,Autentykacja użytkownika nie powiodła się”. Z uwagi na wykorzystanie tych samych loginów i haseł do domeny i aplikacji zszik przy korzystaniu z Platformy A2A trzykrotne błędne logowanie do Web VPN Services lub Platformy A2A powoduje zablokowanie konta do domeny zszik lub do aplikacji zszik i wymaga przesłania do Departamentu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt ,,Wniosku o zmianę/reset hasła użytkownika IW” zaznaczając właściwą opcję tj. reset hasła do domeny zszik i/lub reset hasła do aplikacji zszik. Departament Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Numer faxu 22 

16 Uwagi zmiana nazwiska nie ma wpływu na zmianę loginu,
jeden użytkownik może mieć tylko jedno konto, w przypadku zmiany miejsca pracy konto zostaje przeniesione, a nie anulowane w jednym i utworzone w drugim Biurze Powiatowym. Przy przeniesieniu użytkownik zmienia sobie sam opis lokalizacji. Przeniesienie konta następuje tylko na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, jeśli użytkownik posiadał konto i zostało ono anulowane wówczas wnosi za pośrednictwem Głównego Lekarza Weterynarii o reaktywację konta (i ewentualne przeniesienie do innego BP), nowe hasła są przesyłane do upoważnionych osób listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w przypadku wnioskowania o reset haseł należy pamiętać aby podpis osoby wypełniającej wniosek był czytelny, haseł nie należy udostępniać innym osobom.

17 Czas realizacji zgłoszenia
I. Założenie konta w przeglądarce internetowej, domenie i aplikacji zszik/PA2A oraz reset haseł w domenie i aplikacji zszik/PA2A : 1 dzień – czas od przesłania wniosku przez Lekarza Weterynarii do wysłania wniosku do helpdesku, 5 dni - czas obsługi wniosku przez DESI i HP, 2 dni – czas od otrzymania hasła przez pracownika DIRZ do wysłania pisma do Lekarza Weterynarii, 1 dzień – czas przygotowania do wysyłki przez sekretariat DIRZ i kancelarię ARiMR , 6 dni - czas dostarczenia przez pocztę przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, Maksymalny czas realizacji zgłoszenia wynosi 15 dni roboczych. Wszelkie opóźnienia w realizacji zgłoszenia mogą być spowodowane wyjaśnianiem nieprawidłowości stwierdzonych we Wniosku lub dużą ilością zgłoszeń tego typu złożonych do HP lub DIRZ.

18 Czas realizacji zgłoszenia cd.
II. Reset hasła do przeglądarki internetowej: 2 dni - czas od przesłania wniosku przez Lekarza Weterynarii do wysłania pisma, 1 dzień – czas przygotowania do wysyłki przez sekretariat DIRZ i kancelarię ARiMR , 6 dni - czas dostarczenia przez pocztę przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, Maksymalny czas realizacji zgłoszenia wynosi 9 dni roboczych. III. Odblokowanie konta w przeglądarce internetowej: wykonywane jest na bieżąco, a informacja o odblokowaniu przesyłane jest em w dniu zgłoszenia lub następnego dnia po otrzymaniu wniosku od Lekarza Weterynarii.

19 Czas realizacji zgłoszenia cd.
Ze względów oszczędnościowych (przesyłki polecone) w przypadku zaznaczenia przez Lekarza Weterynarii na wniosku resetu hasła w domenie i aplikacji zszik oraz resetu hasła w przeglądarce internetowej oba hasła wysyłane są razem. W związku z powyższym maksymalny czas realizacji takiego zgłoszenia wynosi 15 dni roboczych.

20 Wniosek o zmianę/reset hasła użytkownika IW

21 Instrukcje obsługi: PA2A, Przeglądarki internetowej, AUTOMATU,
znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii ( pod linkiem: Zdrowie i Ochrona zwierząt → Identyfikacja i rejestracja zwierząt


Pobierz ppt "Dostęp do CBD ARiMR dla pracowników IW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google