Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sprawiedliwości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sprawiedliwości"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sprawiedliwości
Elektroniczny Sąd Upominawczy „e-SĄD” 1

2 Elektroniczne postępowanie upominawcze
ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

3 Elektroniczne postępowanie upominawcze
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym na podstawie art.126 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.

4 Elektroniczne postępowanie upominawcze
§ Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym po: 1) podaniu imion oraz nazwiska, numeru PESEL, o ile dana osoba go posiada oraz numeru dokumentu tożsamości, a także miejsca urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz adresu do korespondencji; 2) wskazaniu przez wnioskodawcę nazwy użytkownika i hasła; 3) dokonaniu automatycznej weryfikacji imion, nazwiska oraz numeru PESEL w zbiorze PESEL, jeśli dana osoba posiada numer PESEL.

5 STRONA GŁÓWNA e-SAD

6 REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA e-SAD POSTAĆ FORMULARZA

7 REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA e-SAD DANE OSOBOWE

8 REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA e-SAD DANE ADRESOWE

9 REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA e-SAD KOMUNIKAT KOŃCOWY

10 REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA e-SAD AKTYWACJA KONTA
Witamy w systemie EPU Aby aktywować konto należy przejść na stronę: Twoja nazwa użytkownika: Twoje hasło: Ta8WW1!j056i =========================================================================== Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez serwer Pobierz jako plik

11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE HASŁA
§ Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie aktualizować dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 4. Warunki, jakie powinno spełniać hasło, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, są udostępniane przez sąd za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 5. Użytkownik jest uprawniony do zmiany hasła za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

12 UWIERZYTELNIENIE UŻYTKOWNIKA
§ 5. 1. Konto udostępniane jest użytkownikowi wyłącznie po uwierzytelnieniu. 2. Uwierzytelnienie następuje za pomocą podpisu elektronicznego – dostępnego w EPU.

13 Elektroniczne postępowanie upominawcze
ZŁOŻENIE POZWU

14 Elektroniczne postępowanie upominawcze
Art. 50528 k.p.c. W postępowaniu określonym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z niniejszego rozdziału. Art. 50529 k.p.c. W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie stosuje się przepisów o innych niż wymienione w art postępowaniach odrębnych.

15 WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI POZWU
Art. 505 (32) k.p.c.  § 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu. § 2. Pozew powinien zawierać również: 1) numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania, 2) numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji.

16 STRONA GŁÓWNA e-SAD

17 STRONA GŁÓWNA e-SAD PO ZALOGOWANIU SIĘ NA KONTO

18 ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE POWODÓW

19 ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE POWODÓW

20 ZŁOŻENIE POZWU – DOŁĄCZENIE DO LISTY POWODÓW

21 ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE POZWANYCH

22 ZŁOŻENIE POZWU – DOŁĄCZENIE DO LISTY POZWANYCH

23 ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE LISTY DOWODÓW

24 ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE LISTY ROSZCZEŃ

25 ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE ROSZCZENIA

26 ZŁOŻENIE POZWU – DEFINIOWANIE ROSZCZENIA

27 ZŁOŻENIE POZWU – DOŁĄCZENIE DO LISTY ROSZCZEŃ

28 ZŁOŻENIE POZWU – WSKAZANIE SĄDU WŁAŚCIWEGO W PRZYPADKU SPRZECIWU

29 ZŁOŻENIE POZWU – ZAKOŃCZENIE SKŁADANIA

30 SPRAWDZENIE LISTY ZŁOŻONYCH POZWÓW STRONA GŁÓWNA e-SAD

31 STRONA GŁÓWNA e-SAD PO ZALOGOWANIU SIĘ NA KONTO

32 SPRAWDZENIE LISTY ZŁOŻONYCH POZWÓW OCZEKUJĄCYCH NA ROZPATRZENIE

33 SPRAWDZENIE ZŁOŻONEGO POZWU

34 WNIESIENIE OPŁATY SĄDOWEJ

35 WNIESIENIE OPŁATY SĄDOWEJ

36 ZATWIERDZENIE POZWU

37 www.e-sad.gov.pl Dziękuję za uwagę
37


Pobierz ppt "Ministerstwo Sprawiedliwości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google