Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skrócona instrukcja składania wniosków o zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z użyciem profilu zaufanego (e-PUAP) lub.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skrócona instrukcja składania wniosków o zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z użyciem profilu zaufanego (e-PUAP) lub."— Zapis prezentacji:

1 Skrócona instrukcja składania wniosków o zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z użyciem profilu zaufanego (e-PUAP) lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. ul. Basztowa 22, Kraków tel

2 Wykonujących Działalność Leczniczą
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zalecana kolejność działań w celu uzyskania możliwości składania wniosków w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 1 Założenie konta e-PUAP wejdź na 2 Uzyskanie profilu zaufanego: 1. Złóż wniosek o profil zaufany 2. Wybierz metodę założenia profilu ; 3. Potwierdzenie podpisem elektronicznym Wyślij wniosek o profil zaufany 4. Udaj się do punktu potwierdzającego 3 Założenie konta w Rejestrze Podmiotów Możliwość składania wniosków do Rejestru 4

3 dla Podmiotów Leczniczych
Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych Zakładanie konta w aplikacji i złożenie wniosku Po uruchomieniu Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych należy kliknąć w link: "Jeśli nie masz konta w systemie, załóż je tutaj". W wyświetlonej formatce należy wypełnić wszystkie obowiązkowe dane. Należy pamiętać, że login i hasło wpisuje się wg swojego uznania (należy je zapamiętać). Po wysłaniu formularza automatycznie zostaje przysłany na podany w nim adres link aktywacyjny (należy poczekać kilka minut, czasami również przejrzeć katalog Spam swojej poczty elektronicznej). Link należy skopiować, a następnie wkleić w okno przeglądarki i wybrać Enter. Po wykonaniu tych czynności powinien pojawić się komunikat informujący o tym, że konto dla danego użytkownika zostało aktywowane. Po jego otrzymaniu należy ponownie zalogować się do aplikacji.

4 Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych

5 Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych

6 Podmioty Lecznicze wpisane do Rejestru
Jeśli posiadasz już swoją księgę rejestrową i założyłeś konto we właściwej aplikacji zgodnie z punktem powyżej, to powinieneś wystąpić o uzyskanie uprawnień do swojej księgi rejestrowej. Poprawnie wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną wniosek o nadanie uprawnień należy wysłać lub złożyć osobiście w wersji papierowej do Organu Rejestrowego. Po wysłaniu wniosku o nadanie uprawnień, Organ Rejestrowy nadaje podmiotowi uprawnienia do księgi. System informuje o tym Petenta na dwa sposoby: A. W zakładce z zaświadczeniami widoczne jest zaświadczenie o wpisie do rejestru B. Po wejściu w zakładkę „Nowy wniosek” można utworzyć wniosek o dokonanie zmian w księdze

7 dla Podmiotów Leczniczych
Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych Po uzyskaniu uprawnień do księgi rejestrowej można wstawić dla niej wniosek o zmianę lub o wykreślenie. Po zalogowaniu się do aplikacji klikamy na zakładkę "Nowy wniosek" i dla wybranej księgi wybieramy akcję: "Wniosek o zmianę" lub odpowiednio "Wniosek o wykreślenie".

8 dla Podmiotów Leczniczych
Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych Po wprowadzeniu wszystkich zmian we wniosku, dołączeniu załączników zgodnie z opisem znajdującym się na stronie internetowej i jego weryfikacji klikamy na przycisk "Zakończ i zweryfikuj wniosek" znajdujący się na każdej stronie wniosku. Zostanie wyświetlona strona podsumowująca wniosek. Jeśli nie będzie na niej żadnych komunikatów o błędach to znaczy, że wniosek jest poprawnie wypełniony i możemy przejść do procesu podpisywania wniosku.

9 dla Podmiotów Leczniczych
Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych Mamy dwa sposoby podpisywania wniosku: podpisanie wniosku przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego oraz podpisanie wniosku przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. Należy wybrać sposób podpisywania wniosku zgodny z posiadanym podpisem elektronicznym.

10 dla Podmiotów Leczniczych
Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych W przypadku wybrania profilu zaufanego ePUAP zostaniemy przekierowani na platformę ePUAP (strona logowania do konta), gdzie dokonujemy podpisu.

11 dla Podmiotów Leczniczych
Aplikacja dla Podmiotów Leczniczych W przypadku certyfikatu kwalifikowanego, pojawiają się kolejno okienka przeprowadzające przez proces podpisu. W celu uzyskania bezpiecznego podpisu elektronicznego należy zwrócić się do Kwalifikowanego Podmiotu Świadczącego Usługi Certyfikacyjne. Rejestr tych podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji. Po złożeniu podpisu wybieramy opcję "Wyślij" i przesyłamy wniosek do Organu Rejestrowego.

12 KONIEC ul. Basztowa 22, Kraków tel


Pobierz ppt "Skrócona instrukcja składania wniosków o zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z użyciem profilu zaufanego (e-PUAP) lub."

Podobne prezentacje


Reklamy Google