Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2/13 Portal Podatkowy e-Deklaracje 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2/13 Portal Podatkowy e-Deklaracje 2."— Zapis prezentacji:

1 2/13 Portal Podatkowy e-Deklaracje 2

2 Portal Podatkowy e-Deklaracje 2 Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów Intuicyjny, funkcjonalny i jednorodny interfejs użytkownika Nowoczesne i niezawodne systemy zabezpieczeń Wysoka wydajność Wysoka dostępność bez utraty funkcjonalności Interaktywne elementy wspierania użytkownika

3 Portal Podatkowy Podstawa prawna
e-Deklaracje 2 Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 183) o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw – w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany: Pojęcie portal podatkowy jako system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób identyfikacji na portalu – identyfikacja podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym następować będzie poprzez podanie loginu i hasła natomiast podczas zakładania konta (rejestracja) przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

4 Portal Podatkowy Podstawa prawna
e-Deklaracje 2 Organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach podatkowych załatwianych przez ten organ. Wystąpienie organu podatkowego o wyrażenie zgody będzie mogło nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zostać przesłane stronie na jej adres elektroniczny lub na portal podatkowy. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) – możliwe będzie ich wnoszenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy.

5 Portal Podatkowy Projekty rozporządzeń
e-Deklaracje 2 Przygotowywane projekty rozporządzeń : W sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego W sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego W sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

6 Portal Podatkowy Struktura w kontekście funkcjonalnym
e-Deklaracje 2 Część ogólnodostępna (bez uwierzytelniania) Konto Podatnika (po zalogowaniu)

7 Portal Podatkowy Funkcjonalności części ogólnodostępnej
e-Deklaracje 2 Treści ogólnodostępne Komunikaty oraz powiadomienia Pliki do pobrania Kalkulatory Linki do systemów zewnętrznych Elementy multimedialne Przewodniki podatkowe

8 Portal Podatkowy Wizualizacja strony głównej
e-Deklaracje 2 Tekst wprowadzający Podatnika do korzystania z Portalu Podatkowego w części ogólnodostępnej oraz po zalogowaniu do konta.

9 Portal Podatkowy Publikacja aktualności
e-Deklaracje 2

10 Portal Podatkowy Personalizacja strony
e-Deklaracje 2

11 Portal Podatkowy Niezbędnik Podatnika
e-Deklaracje 2

12 Portal Podatkowy Przewodniki podatkowe
e-Deklaracje 2

13 Portal Podatkowy Formularze interaktywne
e-Deklaracje 2 Możliwość wysyłania deklaracji w wersji on-line

14 Portal Podatkowy Ważne terminy - kalendarz
e-Deklaracje 2

15 Portal Podatkowy Formularz kontaktowy – zadaj pytanie
e-Deklaracje 2

16 Portal Podatkowy Funkcjonalności części po zalogowaniu
e-Deklaracje 2 Informacje szczegółowe o podatniku Komunikaty oraz powiadomienia kierowane bezpośrednio do podatnika Sprawy podatnika Komunikacja z AP Płatności On - Line Zarządzanie kontem podatnika (w tym edycja danych)

17 Portal Podatkowy Konto Podatnika
e-Deklaracje 2 Profil do Konta założyć może jedynie osoba fizyczna . Rejestracja profilu podatnika będącego osobą fizyczną odbywać się będzie za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP. Do założenia profilu niezbędne będą następujące dane: - Pierwsze imię - Nazwisko - Identyfikator podatkowy - Adres zamieszkania - Adres

18 Portal Podatkowy Konto Podatnika
e-Deklaracje 2 Składanie deklaracji w zakresie trzech podatków: - PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych - SD – podatek od spadków i darowizn - KP – zryczałt owany podatek dochod owy od niektóry ch przycho dów osiągan ych przez osoby fizyczne - karta podatko wa Dostęp do informacji o podatniku po zalogowaniu (wgląd jedynie do dokumentów/danych, które zostały wprowadzone do nowego systemu podatkowego). Możliwość prowadzenia korespondencji z Administracją Podatkową drogą elektroniczną.

19 Portal Podatkowy Rejestracja profilu Podatnika - regulamin
e-Deklaracje 2

20 Portal Podatkowy Metody uwierzytelniania profilu
e-Deklaracje 2

21 Portal Podatkowy Uzupełnienie formularza o pozostałe dane
e-Deklaracje 2

22 Portal Podatkowy Logowanie do konta podatnika
e-Deklaracje 2

23 Portal Podatkowy Konto Podatnika – przykładowe ekrany
e-Deklaracje 2

24 Portal Podatkowy Konto Podatnika – przykładowe ekrany c.d.
e-Deklaracje 2 Na żądanie podatnika, Administracja Podatkowa udostępni na koncie podatnika wstępnie wypełnione zeznanie (PFR) Podatnik będzie miał możliwość modyfikacji oraz akceptacji (podpisania) wstępnie wypełnionego zeznania (PFR)

25 Portal Podatkowy Wybór formy wypełniania deklaracji (kreator)
e-Deklaracje 2

26 Portal Podatkowy Kreator wypełniania deklaracji
e-Deklaracje 2

27 Portal Podatkowy Kreator wypełniania deklaracji
e-Deklaracje 2

28 Portal Podatkowy Wybór rodzaju podpisu
e-Deklaracje 2

29 Portal Podatkowy Wysyłanie deklaracji bez zalogowania do konta
e-Deklaracje 2 W celu wysłania deklaracji, niezbędne będzie dwukrotne podanie adresu , na który zostanie wysłany kod autoryzujący umożliwiający odnalezienie przesłanego dokumentu i pobrania UPO.

30 Portal Podatkowy - część ogólnodostępna Wyszukiwanie złożonych dokumentów
e-Deklaracje 2 Przesłana do AP deklaracja może zostać wyszukana w systemie poprzez podanie adresu oraz wpisanie otrzymanego z systemu kodu autoryzującego.

31 Portal Podatkowy Schemat poglądowy
e-Deklaracje 2

32 Dziękuję za uwagę Portal Podatkowy Maria Błaszczak 10 marca 2014
e-Deklaracje 2 Dziękuję za uwagę Maria Błaszczak 10 marca 2014


Pobierz ppt "2/13 Portal Podatkowy e-Deklaracje 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google