Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 04.08.2011 Pierwszy miesiąc CEIDG… doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 04.08.2011 Pierwszy miesiąc CEIDG… doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa Pierwszy miesiąc CEIDG… doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczy Punkt Kontaktowy

2 Główne cele projektu to:
centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną elektroniczna wymiana danych pomiędzy organami zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o kontrahentach ujednolicenie zasad obsługi przedsiębiorców i dążenie do realizacji wysokiej jakości usług w modelu one stop shop

3 Zostały uruchomione m.in. następujące usługi on-line:
możliwość złożenia on-line wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji; informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis do CEIDG a także inne informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; udostępnianie informacji o przedsiębiorcach-osobach fizycznych wg różnych kryteriów wyszukiwania: NAZWA, NIP, REGON oraz powiązanie z informacja KRS; jak również udostępnianie informacji o koncesjach, zezwoleniach, zakazach oraz wpisach do rejestru działalności regulowanej, terminie i zakresie zmian we wpisie etc. Ponadto w ramach utrzymania i rozwoju systemu CEIDG przewiduje się rozszerzenie liczby usług w zależności od potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców oraz obywateli.

4

5 Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania: Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie. Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony. * Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

6 Ewidencjonowanie przedsiębiorców przebiega z wykorzystaniem zintegrowanego formularza CEIDG-1 zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz dla organów współdziałających, tzn.: a) urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, możliwość wyboru formy opodatkowania oraz złożenia deklaracji płatnika podatku VAT), b) GUS (wniosek o wpis do REGON lub o zmianę cech objętych wpisem), c) ZUS (zgłoszenie/zmiana płatnika składek), d) KRUS (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników). Podstawą do przyjęcia wniosku jest identyfikacja tożsamości przedsiębiorcy (elektronicznie lub w urzędzie gminy).

7 Rejestry Działalności
CEIDG Karta Polaka PESEL POBYT CRP-KEP Podatek NIP REGON GUS KRK KRS Rejestry Działalności Regulowanych ZUS KRUS

8 Statystyki

9 Upraszczanie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych
Główne cele projektu to: Elektronizacja procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, Przeszkolenie 12 500 pracowników administracji publicznej i sądów z zakresu nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowania CEIDG, procedur elektronicznych, elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK) i e-podpisu, Zapoznanie firm oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą, za pomocą  kampanii informacyjnej o nowych zasadach rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowaniu CEIDG, ePK oraz procedurach elektronicznych, Analizowanie, mapowanie, uproszczenie i elektronizacja procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, Utworzenie elektronicznego Punkt Kontaktowy (ePK) zawierającego informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej jak również informacje wynikające z Dyrektywy usługowej 2006/123/WE, Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Help Desk.

10 Struktura PPK (ePK) w Polsce
KOORDYNACJA Departament Administrowania Obrotem W chwili obecnej nie ma fizycznych PPK ale będą… KSU LEGISLACJA Sekretariat Ministra Minister Gospodarki II-ga LINIA WSPARCIA Departament Administrowania Obrotem Help Desk Właściwe Organy I-sza LINIA WSPARCIA Krajowa Izba Gospodarcza III-cia LINIA WSPARCIA Instytut Logistyki i Magazyn.

11 Warszawa Więcej informacji: Infolinia 8:00-18:00 Informacje dotyczące funkcjonowania CEIDG pracownicy urzędów i przedsiębiorcy mogą uzyskać poprzez Punkt Informacyjny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny pod numerem telefonu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15


Pobierz ppt "Warszawa 04.08.2011 Pierwszy miesiąc CEIDG… doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google