Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Kariery i Sukcesu przy OSP w Budziszowie Wielkim Społeczeństwem obywatelskim jest społeczeństwo, w którym istnieją aktywni, myślący o interesach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Kariery i Sukcesu przy OSP w Budziszowie Wielkim Społeczeństwem obywatelskim jest społeczeństwo, w którym istnieją aktywni, myślący o interesach."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Kariery i Sukcesu przy OSP w Budziszowie Wielkim Społeczeństwem obywatelskim jest społeczeństwo, w którym istnieją aktywni, myślący o interesach społeczności obywatele, zależności polityczne oparte na zasadach równości i stosunki społeczne polegające na zaufaniu i współpracy R. D. Putnam

2 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r. realizowany jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w ramach rezerwy celowej budżetu państwa W 2008 r. konkurs ogłoszony w ramach FIO rozpoczął się w dniu 28 marca 2008 r. Nabór wniosków został zakończony w dniu 28 kwietnia 2008 r. Wdrażanie FIO realizowane jest przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Uprawnione podmioty złożyły 1965 wniosków. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 144 mln zł. Ocena wniosków składała się z dwóch etapów: oceny formalnej i oceny merytorycznej. Dofinansowanie otrzymały 833 wnioski z 1965 złożonych, co stanowi 42,6%. Dofinansowane wnioski zostały złożone przez organizacje pochodzące z ponad 300 miejscowości na terenie całego kraju.

3 Na realizację zadań w Centrum Kariery i Sukcesu przy OSP w Budziszowie Wielkim Pozyskano 25 tys. zł Projekt realizowany jest w okresie: Sierpień – grudzień 2008 r. Autorami projektu są: Anna Lachmirowicz i Mariusz Stępniak

4 Cele projektu: stworzenie możliwości wyrównania szans rozwoju inicjatyw obywatelskich, Stworzenie warunków umożliwiających dostęp do szerokiej informacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego mieszkańcom gminy Wądroże Wielkie przy wykorzystaniu bazy i zasobów ICEO przy remizie przy OSP w Budziszowie Wielkim oraz zasobów SzOK-u (Szkolnego Ośrodka Kariery) przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim

5 Zadania: Wyposażenie Ośrodka w pakiet wsparcia: publikacje, materiały informacyjne, edukacyjno-informacyjne programy komputerowe z bazą danych o rynku edukacyjnym i pracy Uruchomienie dyżurów doradcy zawodowego (zajęcia indywidualne) – 4 godz/tyg. Kurs dla dorosłych Podstawy obsługi komputera W komputerowej sieci – kurs dla mieszkańców gminy z wykorzystaniem przeglądarek i komunikatorów internetowych

6 Zadania c.d.: Warsztaty: Struktura systemu edukacyjnego w Polsce Umiejętna autoprezentacja Fundusze strukturalne UE Prawne aspekty zatrudnienia na terenie UE Nauka posługiwania się kamerą i aparatem cyfrowym (alternatywna forma zarobkowania) Opracowanie, wspólnie z młodymi uczestnikami, projektu 2 broszur: Jak pisać życiorys, Jak założyć własna firmę Działalność promocyjna Centrum – przekazywanie informacji o projekcie do lokalnej prasy i na stronie gminnej www.

7 Po udostępnieniu do użytku pomieszczeń na realizację projektu przez naszą OSP w Budziszowie Wielkim, przystąpiliśmy do ich zagospodarowania.

8 Prace porządkowe nie przeszkadzały w działalności organizacyjnej i merytorycznej Centrum …

9 Koordynator projektu – Anna Lachmirowicz prezentuje mieszkańcom Budziszowa Wielkiego cele i założenia projektu oraz zachęca do korzystania z zasobów Centrum …

10 … a już na drugi dzień mamy pierwszych odbiorców projektu.

11 Usługi i działalność Centrum … służą wielu grupom odbiorców … Spotkanie Rady Rodziców Warsztaty Rady Pedagogicznej

12 ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!! Dyżury doradcy zawodowego odbywają się w następujących terminach: Środa: 17 00 – 19 00 Piątek: 17 00 – 19 00, o terminach pozostałych planowanych zajęć poinformujemy w osobnych ogłoszeniach


Pobierz ppt "Centrum Kariery i Sukcesu przy OSP w Budziszowie Wielkim Społeczeństwem obywatelskim jest społeczeństwo, w którym istnieją aktywni, myślący o interesach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google