Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Granty rozwojowe dla szkół -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Granty rozwojowe dla szkół -"— Zapis prezentacji:

1 Granty rozwojowe dla szkół -
- możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych STOWARZYSZENIE PRO EUROPA Agnieszka Frąckowiak Specjalista ds. zarządzania projektami w UE

2 Szkolne Ośrodki Kariery
Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”

3 SZOK-i Adresaci: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych.

4 Dlatego też podstawowym celem Cel idei tworzenia Szok- ów: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej

5 Cel idei tworzenia Szok- ów cd. :
w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów edukacyjno zawodowych młodzieży będącej w trakcie nauki w szkołach oraz przygotowanie jej do wejścia na rynek pracy.

6 SZOK- to pracownia komputerowa, biblioteka, gabinet doradcy zawodowego
lub dowolna klasa), gdzie uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności

7 SZOK- to cd. kształtować postawy i zachowania niezbędne do realizowania swojej drogi zawodowej poznawać reguły rządzące rynkiem pracy oraz mieć możliwość uzyskiwania informacji o ścieżkach edukacyjnych lokalnym rynku pracy,

8 SZOK- formy pracy wykłady, prelekcje
treningi, szkolenia, kursy umiejętności warsztaty grupowe porady indywidualne

9 SZOK-warunki udziału podmiotu w ubieganiu się o grant
posiadanie pomieszczenia, w którym będzie utworzony SzOK działający co najmniej 5 dni w tygodniu, minimum 4 godziny dziennie.

10 SZOK-warunki udziału podmiotu w ubieganiu się o grant
Pomieszczenie takie powinno mieć: możliwość podłączenia łącza SDI/DSL lub innego łącza, o co najmniej porównywalnym standardzie dostępu do internetu.

11 SZOK-warunki udziału podmiotu w ubieganiu się o grant
Szkoła ubiegająca się o grant powinna mieć zatrudnionego szkolnego doradcę zawodowego lub złożyć oświadczenie, że zostanie on zatrudniony

12 RODZAJE PROJEKTÓW, NA KTÓRE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O GRANT
wyposażenie tworzonych Szkolnych Ośrodków Kariery w podstawowy sprzęt do prowadzenia działalności: komputer oraz niezbędne oprogramowanie

13 RODZAJE PROJEKTÓW, NA KTÓRE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O GRANT
drukarka laserowa lub atramentowa, instalacja łącza SDI/DSL (lub innego łącza - o co najmniej porównywalnym standardzie dostępu) wraz z abonamentem na 12 miesięcy,

14 RODZAJE PROJEKTÓW, NA KTÓRE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O GRANT
podstawowy sprzęt do tworzenia prezentacji i własnych materiałów dydaktycznych (np. projektor multimedialny, rzutnik pisma, gilotyna, bindownica, zszywacz, itp.) podstawowe materiały eksploatacyjne do zakupionego sprzętu (na okres 12 miesięcy), niezbędne ubezpieczenie zakupionego sprzętu.

15 RODZAJE PROJEKTÓW, NA KTÓRE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O GRANT
zakup narzędzi, metod, publikacji i materiałów informacyjnych dla szkolnego doradcy zawodowego i uczniów, związanych z informacją edukacyjno-zawodową oraz planowaniem kariery zawodowej

16 RODZAJE PROJEKTÓW, NA KTÓRE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O GRANT
edukacyjno-informacyjne programy komputerowe z bazą danych o rynku edukacyjnym i pracy szkolenie dla szkolnego doradcy zawodowego

17 Wniosek – pozyskiwanie środków w ramach Programu „ Pierwsza Praca”
SZOK omówienie

18 Granty rozwojowe dla szkół -
- możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych STOWARZYSZENIE PRO EUROPA Agnieszka Frąckowiak Specjalista ds. zarządzania projektami w UE

19


Pobierz ppt "Granty rozwojowe dla szkół -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google