Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROGRAM nr 5 Ochrona przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROGRAM nr 5 Ochrona przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROGRAM nr 5 Ochrona przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie postaw ekologicznych Działanie 5.4.2. Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych

2 Cele : 1/ Realizacja programu szkoleń dla młodzieży 2/ Aktywizacja młodzieży na rzecz ochrony środowiska 3/ Zainicjowanie projektów środowiskowych w regionach 4/ Propagowanie katolickiej nauki społecznej na temat ekologii.

3 Uczestnicy projektu wiek 18-30 lat zainteresowanie tematem ekologii możliwości kontynuowania edukacji po zakończeniu projektu plan dalszego rozwoju zawodowego

4 Szkolenie I – Zarządzanie środowiskiem Szkolenie II – Ekologia i edukacja ekologiczna Szkolenie III – Rolnictwo ekologiczne Szkolenie IV – Ekoturystyka Katolicka Nauka Społeczna Tematyka szkoleń

5 Wieloetapowy system szkoleń: 1/ etap krajowy 2/ etap regionalny 3/ etap praktyczny 4/ etap specjalistyczny 5/ kresowy rajd rowerowy 6/ spływ kajakowy - Bug Szkolenia - Etapy

6 Aktywny udział uczestników: 1/ Przygotowanie biznes planu dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej 2/ Tworzenie regionalnych produktów ekoturystycznych 3/ Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków publicznych 4/ Tworzenie produktu turystyki zrównoważonej o zasięgu krajowym 5/ Opracowanie i realizacja koncepcji ścieżki edukacyjnej (ekologicznej) Praktyczny wymiar szkoleń

7 - Odbiorcą projektu jest młodzież szkolna i studenci - Zauważenie miejsc cennych przyrodniczo w regionach - Przybliżono problem ochrony przyrody i stan środowiska w Polsce - Ułatwiony został dostęp do informacji nt. istniejących form ochrony przyrody - Nastąpił rozwój wrażliwości i chęci działania na rzecz ochrony środowiska - Propagowanie postawy proekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Rezultaty projektu – Efekt edukacyjny

8 1/ Przeszkolenie około 700 osób szkolenia krajowe: 100 osób (4 szkolenia po 25 osób) szkolenia regionalne: ok. 400 osób (16 szkoleń po 25 osób) warsztaty praktyczne: 100 osób (4 szkolenia po 25 osób – 2 serie) Spływ Kajakowy rzeką Bug (48 osób) – tworzenie produktu turystycznego Kresowa Ekspedycja Rowerowa wzdłuż wschodniej granicy Polski (50 osób) Szkolenia Specjalistyczne Trenerskie – 25 osób (4 zjazdy) 2/ w programie wzięło udział 8 organizacji partnerskich oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które posiada strukturę w 34 diecezjach w Polsce Rezultaty projektu – Efekt rzeczowy

9

10

11 2/ w programie wzięło udział 8 organizacji partnerskich oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które posiada strukturę w 34 diecezjach w Polsce 3/ Wydawnictwo multimedialne: Film pt. Ekologia wybór przyszłości (1500 szt.) 4/ Biuletyn w wersji papierowej i elektronicznej: kwartalnik (1500 szt.) 5/ Promocja: torby ekologiczne, smycze, koszulki, kalendarze, plakaty i ulotki trafiły do szerokiej grupy odbiorców Rezultaty projektu – Efekt rzeczowy

12 6/ wystawa poprojektowa – przedstawiająca rezultaty projektu 7/ Baza danych: program do ewidencji uczestników, sympatyków i odbiorców projektu ( w chwili obecnej w bazie znajduje się ok. 1500 osób) 8/ Internetowy portal tematyczny: www.bugrzekazycia.plwww.bugrzekazycia.pl 9/ Powstało 1krajowe i 4 regionalne biura prowadzące działania na rzecz ekologii Rezultaty projektu – Efekt rzeczowy

13 Kraków Zielona Góra Sokołów Podlaski Toruń

14 Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa www.ekoportal.gov.pl Stowarzyszenie Rozwoju Ekoturystyki ul. Ks. Ściegiennego 5/12 17-200 Hajnówka www.ekoturystyka.org Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa www.edudemo.org.pl Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich ul. Kazimierzowska 23 08-110 Siedlce www.bug.pl

15 - Zawiązanie szerokiej współpracy z nowymi podmiotami t.j. UKSW, KUL, Stowarzyszenie Pastoralistów Polskich, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe i inne - Współpraca z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Współpraca z samorządami na terenie całej Polski - Powstał projekt inwestycyjny: Bug nie dzieli, Bug łączy regiony, państwa i ludzi od Lwowa do Warszawy – Program aktywizacji turystycznej Doliny Bugu Rezultaty projektu – pozostałe rezultaty

16 Ks. Andrzej Lubowicki – koordynator krajowy Roger Metelski – asystent odpowiedzialny za promocję i koordynator programowy Koordynatorzy regionalni: Katarzyna Korzeń, Teresa Moskal, Rafał Siwek i Marceli Matecki Pracownik administracyjny: Anna Siwek Redaktor strony i biuletynu – Teresa Pieniak Księgowa: Maria Mysiurska Prowadzący szkolenia: Krzysztof Kacuga ze swoim zespołem Rezultaty projektu – pozostałe rezultaty

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROGRAM nr 5 Ochrona przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google