Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenie Polskiej Zielonej Sieci w zakresie monitoringu i rzecznictwa funduszy unijnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenie Polskiej Zielonej Sieci w zakresie monitoringu i rzecznictwa funduszy unijnych."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenie Polskiej Zielonej Sieci w zakresie monitoringu i rzecznictwa funduszy unijnych

2 Działania Polskiej Zielonej Sieci na rzecz zwiększenia roli i aktywności organizacji pozarządowych w sferze dotyczącej funduszy UE

3 Udział w procesie programowania funduszy Wsparcie przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitetach ds. funduszy unijnych Promocja dobrych praktyk dot. korzystania z funduszy unijnych przez NGOsy Współpraca międzynarodowa

4 UDZIAŁ W PROCESIE PROGRAMOWANIA FUNDUSZY –Stanowisko wobec Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Stanowisko powstało w wyniku dyskusji zainicjowanej przez Koalicje Pozarządowych Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych. Pod dokumentem Nasza Wizja Polski w procesie przygotowania Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 podpisały się 53 osoby reprezentujące 33 pozarządowe organizacje ekologiczne.

5 UDZIAŁ W PROCESIE PROGRAMOWANIA FUNDUSZY –Stanowisko Koalicji wobec Sektorowego Programu Operacyjnego Środowisko 2007-2013 Stanowisko składa się z uwag ogólnych – komentarza do całości projektu SPO-Ś, oraz trzech rozdziałów obejmujących dziedziny ochrony środowiska, których potraktowanie w SPO-Ś wzbudziło największy niepokój Koalicjantów. Uwagi dotyczące gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody

6 UDZIAŁ W PROCESIE PROGRAMOWANIA FUNDUSZY –Stanowisko Pozarządowych Organizacji Ekologicznych wobec Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Stanowisko powstało w wyniku dyskusji zainicjowanej przez Koalicje Pozarządowych Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych. Pod dokumentem Jakie Środowisko dla Środowiska podpisało się 50 organizacji pozarządowych

7 WSPARCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KOMITETACH DS. fUNDUSZY UNIJNYCH – Wparcie przedstawicieli NGOsów w Komitetach Sterujących i Komitetach Monitorujących dla poszczególnych Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2004 – 2006 – Przedstawianie własnych kandydatów i monitoring procesu wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Pre-Komitetów Monitorujących dla Programów Operacyjnych na lata 2007 - 2013

8 WSPARCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KOMITETACH DS. FUNDUSZY UNIJNYCH Formy współpracy z przedstawicielami: – Publikacja sprawozdań z posiedzeń komitetów na stronie internetowej www.koalicjafs.org.pl oraz na listach mailingowych dla organizacji pozarządowych www.koalicjafs.org.pl – Pomoc ekspercka (m.in. opinie prawne, opinie nt. Inwestycji hydrotechnicznych) – Pomoc w budowaniu sojuszy (zwłaszcza w regionach)

9 WSPARCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KOMITETACH DS FUNDUSZY UNIJNYCH Formy współpracy z przedstawicielami: – Warsztaty szkoleniowe i konferencje dla przedstawicieli oraz potencjalnych przedstawicieli w komitetach ds. funduszy unijnych (m. in. szkolenia z zakresu prawa, wymiana doświadczeń związana z praktyką działania przedstawicieli) – Publikacja Vademecum Przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych w komitetach ds. funduszy unijnych

10 PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK DOT. KORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – Baza Dobrych Praktyk W bazie na stronie www.koalicja.org.pl oraz www.ekoprojekty.pl znajduje się obecnie 75 projektów zrealizowanych dzięki funduszom unijnym w takich dziedzinach jak: edukacja ekologiczna, turystyka, pomoc społeczna, ochrona przyrody, produkt lokalny, kultura, gospodarka społeczna, lokalne grupy działania, zielony biznes. W bazie znajdują się projekty zrealizowane w Austrii (7 projektów), Danii (2), Finlandii, Grecjii (4), Hiszpanii, Niemczech (11), Norwegii, Polsce (42), Czechach, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech (7)www.koalicja.org.plwww.ekoprojekty.pl

11 PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK DOT. KORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – Publikacja Fundusze dla organizacji – jak organizacje pozarządowe mogą skutecznie skorzystać z funduszy Unii Europejskiej? Publikacja pokazuje nie tylko możliwości ale również bariery związane z wykorzystywaniem funduszy. Autorzy skupili się nie na samym procesie zdobywania pieniędzy, ale na całym procesie realizacji projektu i wskazaniu głównych problemów z którymi borykają się NGOsy w procesie realizacji projektów oraz sposobami ich przezwyciężenia

12 PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK DOT. KORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – Cykl warsztatów regionalnych nakierowanych na zwiększenie umiejętności korzystania z funduszy pomocowych na rzecz zrównoważonego rozwoju – 10 objazdowych wystaw zewnętrznych Unia Europejska dla Zrównoważonego Rozwoju – Najlepsze Praktyki – Publikacja aktualnych wiadomości dotyczących konkursów projektów współfinansowanych przez UE w których beneficjentami mogą być NGO na www.koalcjafs.org.plwww.koalcjafs.org.pl

13 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA – SF Team CE (Partnerships for sustainable development in Central Europe) – Współpraca z CEE Bankwatch Network


Pobierz ppt "Doświadczenie Polskiej Zielonej Sieci w zakresie monitoringu i rzecznictwa funduszy unijnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google