Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 - system elektroniczny Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy J J J

2 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
to placówka oświatowa w której mieszczą się dwa typy szkół: TECHNIKUM NR 1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1

3 Co to jest lista preferencji?
Lista preferencji jest to lista klas, do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie, ułożonych w kolejności ważności dla kandydata: na pierwszym miejscu znajduje się klasa, na której kandydatowi najbardziej zależy, na drugim klasa, na której zależy mu nieco mniej (gdyby nie dostał się do klasy na pierwszym miejscu, to chciałby do tej na drugim), na trzecim klasa, na której zależy mu jeszcze mniej itd. Kolejność klas na liście preferencji zależy wyłącznie od woli kandydata. Klasy mogą dowolnie się przeplatać.

4 Wymagane dokumenty Wszyscy kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych posługują się określonymi dokumentami: podaniem wydrukowanym z Internetu (z kodem paskowym) oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum zaświadczeniem o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

5 Wymagane dokumenty Ponadto kandydaci posiadający szczególne uprawnienia są zobowiązani dołączyć do podania określone, dodatkowe dokumenty. Informacja o tym, jakie dokumenty powinny zostać dołączone, znajduje się na podaniu oraz na stronach kandydata w systemie. Należy zwrócić uwagę, iż dokumenty te stanowią integralną część podania i są warunkiem jego przyjęcia i pozytywnego zweryfikowania przez szkołę.

6 Informacje podstawowe
Jeśli nie jesteś jeszcze pewien, czy Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy to TWOJA szkoła pierwszego wyboru, to: przeanalizuj naszą ofertę, koniecznie nas odwiedź, przeczytaj informacje o naszej szkole na stronie przeczytaj obowiązujący regulamin rekrutacji (gablota przy wejściu), zapoznaj się z perspektywami dalszej kariery (pracy lub nauki)

7 Ważne!!! UWAGA Dokonując wyboru, pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o miejsce najwyżej w trzech szkołach, ale możesz w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas). Elektroniczny system działa według następującej zasady: kandydat otrzymuje miejsce tylko w jednym oddziale, usytuowanym najwyżej w jego hierarchii, do którego wygrał konkurencję z innymi kandydatami.

8 Etapy rejestracji Gdy dokonałeś wyboru, przystąp do rejestracji w Systemie. Abyś mógł wziąć udział w elektronicznej rekrutacji, musi zostać Ci przydzielone konto w systemie. Twoje gimnazjum jest zobowiązane do przekazania Ci hasła i loginu (za pośrednictwem nauczyciela informatyki lub wychowawcy). Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru, tzn. że gimnazjalista powinien zalogować się na stronie wybrać typ szkoły i klasę, w której chciałby podjąć naukę.

9 Etapy rejestracji Następnie zaloguj się na stronie internetowej Systemu. Możesz to zrobić w gimnazjum na lekcjach informatyki, w domu, u kolegi lub w innym miejscu. UWAGA Po pierwszym zalogowaniu zmień hasło. Użyj hasła łatwego do zapamiętania i nikomu go nie udostępniaj.

10 Etapy rejestracji Kolejnym etapem jest wybór szkół, do których chcesz się dostać. Szkoły należy wybrać z rozwijanej listy w dowolnej kolejności. Następnie w obrębie tych szkół wybierz oddziały, które Cię interesują. UWAGA Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz klasy. Kierunek wybrany jako pierwszy to ten, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze kolejność wybieranych klas.

11 Podanie do szkoły to też dokument drukowany z Internetu !!!
Po wyborze szkół i oddziałów wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je Twoi rodzice (prawni opiekunowie). Zanieś je do szkoły pierwszego wyboru. Wraz z podaniem powinieneś złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane, a także zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów. UWAGA Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - do szkoły, do której zostaniesz przyjęty).

12 Ważne !!! Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija 30 maja 2011 Nie czekaj do ostatniej chwili !  UWAGA Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już kolejności wybranych klas (na swoim koncie w Internecie). Jeżeli informacja w Systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone.

13 A jeśli jednak chcesz zmienić wybór?
Po zakończeniu roku szkolnego otrzymasz oryginał i kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dane zawarte w tych dokumentach zostaną automatycznie wprowadzone do systemu przez Twoje gimnazjum. UWAGA Zaleca się sprawdzenie przez kandydata poprawności wprowadzonych do Systemu danych. W razie wystąpienia niezgodności danych na Twoim koncie z dokumentami, zgłoś się do gimnazjum.

14 Przyznane punkty za osiągnięcia
Następnie zanieś jeden komplet dokumentów, czyli kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, do szkoły pierwszego wyboru. UWAGA Oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy zostawić w domu. Szkoły ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów kandydatów spoza systemu elektronicznego. od 28 czerwca 2013 do 2 lipca 2013

15 Przyznane punkty za osiągnięcia
@ Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych do systemu z faktycznymi osiągnięciami i przesyła informację o akceptacji świadectwa, która pojawi się na stronie Twojego konta. Pozwoli to sprawdzić, czy liczba przyznanych Ci punktów jest poprawna. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, oczekuj na ogłoszenie wyników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoś się natychmiast do szkoły pierwszego wyboru.

16 Gdzie się dostałem? Dnia 5 lipca 2013 na stronie Twojego konta oraz na listach wywieszonych w Twojej szkole pierwszego wyboru znajdziesz informację, do której klasy się dostałeś (lista kandydatów). Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, oryginały dokumentów trzeba dostarczyć do szkoły, do 8 lipca 2013 godz , do której się dostałeś.

17 Gdzie się dostałem? C UWAGA Dnia 10 lipca 2013 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy uczniów przyjętych, którzy złożyli oryginały dokumentów.

18 Dokumenty, które powinieneś złożyć do szkoły, do której się dostałeś:
oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oryginały innych zaświadczeń, trzy zdjęcia w kopercie (dane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres), zaświadczenie lekarskie o przydatności kształcenia w danym zawodzie (wymagane w: Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1), kartę zdrowia wraz z kartą szczepień.

19 Co, jeśli nie dostałeś się do żadnego z wybranych oddziałów?
Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie kierunków, zajrzyj na stronę "Wolne miejsca" dostępną są w Systemie czyli na stornie Poszukaj tam odpowiadającego Ci kierunku i skontaktuj się z tą szkołą. UWAGA Listy wolnych miejsc zostaną też wywieszone we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. 8

20 ! Ważne terminy od 13 maja 2013 – 31 maja 2013
składanie podań do szkół pierwszego wyboru, rejestracja w systemie, wprowadzanie danych od 28 czerwca lipca 2013 składanie kopii świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, wprowadzanie danych do systemu 5 lipca 2013 publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

21 % ! Ważne terminy do 8 lipca 2013
dostarczenie oryginałów dokumentów i potwierdzenie woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy do 10 lipca 2013 publikacja listy uczniów przyjętych do szkoły do dnia 30 sierpnia 2013 rekrutacja uzupełniająca !

22 Zapraszamy J I


Pobierz ppt "Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google