Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEWODNIK GIMNAZJALISTY CZYLI ELEKTRONICZNA REKRUTACJA KROK PO KROKU Powiat Buski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEWODNIK GIMNAZJALISTY CZYLI ELEKTRONICZNA REKRUTACJA KROK PO KROKU Powiat Buski."— Zapis prezentacji:

1

2

3 PRZEWODNIK GIMNAZJALISTY CZYLI ELEKTRONICZNA REKRUTACJA KROK PO KROKU Powiat Buski

4 Informator dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

5 GIMNAZJALISTO ! TO JEST WAŻNE DLA CIEBIE Od roku szkolnego 2009/2010 uległy zmianie zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski. Zmiana polega na wprowadzeniu zasad ELEKTRONICZNEGO NABORU do tych szkół.

6 Oferty szkół możesz znaleźć: na stronie: www.swietokrzyskie.edu.com.pl (strona będzie aktywna od 13 maja 2013 r. ) www.swietokrzyskie.edu.com.pl na stronie internetowej Powiatu Buskiego: http://powiat.busko.pl http://powiat.busko.pl w Twoim Gimnazjum w każdej szkole ponadgimnazjalnej Powiatu Buskiego

7 Na stronie www.swietokrzyskie.edu.com.pl wypełnij kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej, możesz wpisać w nim maksymalnie 3 szkoły, w których chciałbyś się uczyć, w każdej ze szkół możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów. Złóż podanie w szkole, którą wybrałeś jako najważniejszą dla Ciebie w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2013 r. Do 2 lipca 2013 r. do godz. 15 00 do szkoły, w której złożyłeś podanie musisz dostarczyć kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.www.swietokrzyskie.edu.com.pl

8 4 lipca 2013 r. d o godz. 12 00 możesz sprawdzić, do której ze szkół zostałeś przyjęty i gdzie są jeszcze wolne miejsca – możesz to zrobić za pomocą witryny internetowej www.swietokrzyskie.edu.com.pl lub na wywieszonych listach w szkole. Od 4 lipca 2013 r. od godz. 13 00 do 8 lipca 2013 r. do godz. 15 00 musisz dostarczyć oryginały: świadectwa, zaświadczenia i wymaganych dokumentów, do tej szkoły, która Cię przyjęła – tym samym potwierdzasz wolę nauki w tej szkole. Jeśli nie dostarczysz tych dokumentów, zostaniesz skreślony z listy przyjętych. www.swietokrzyskie.edu.com.pl

9 9 lipca 2013 r. do godz. 12 00 wywieszone zostaną listy uczniów przyjętych i informacje o wolnych miejscach w poszczególnych szkołach. Informacje te zostaną podane także na stronie www.swietokrzyskie.edu.com.pl Jeżeli nie zostałeś przyjęty do żadnej ze szkół do 11 lipca 2013 r. do godz. 12 00 wybierz szkołę, w której są wolne miejsca i tam zanieś oryginalne dokumenty. W dniu 12 lipca 2013 r. o godz. 10 00 nastąpi ostateczne wywieszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych. www.swietokrzyskie.edu.com.pl

10 Przewodnik Gimnazjalisty Systemu Rekrutacji Optivum

11 Etapy działania I. Zapoznanie się ofertami szkół. Krok 1 - wybór miejscowość i szkoły Krok 2 - wybór przedmiotów i języków obcych Krok 3 - lista szukanych szkół Krok 1 - wybór miejscowość i szkoły Krok 2 - wybór przedmiotów i języków obcych Krok 3 - lista szukanych szkół II. Rejestracja w systemie ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI OPTIVUM.Rejestracja w systemie ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI OPTIVUM. II. Rejestracja w systemie ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI OPTIVUM.Rejestracja w systemie ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI OPTIVUM. 1)przydzielenie konta w systemieprzydzielenie konta w systemie 2)Etapy działańEtapy działań a) Etap 1 – sprawdzenie danych na koncie, wybór szkół i oddziałów a) Etap 1 – sprawdzenie danych na koncie, wybór szkół i oddziałów Krok 1/5 Sprawdzenie podstawowych danych osobowych Krok 2/5 Sprawdzenie szczegółowych danych osobowych i adresowych Krok 3/5 - Wybór języków Krok 4/5 - Wybór szkół Krok 5/5 - Wybór oddziałów Krok 1/5 Sprawdzenie podstawowych danych osobowych Krok 2/5 Sprawdzenie szczegółowych danych osobowych i adresowych Krok 3/5 - Wybór języków Krok 4/5 - Wybór szkół Krok 5/5 - Wybór oddziałów b) Etap 2 - wydrukowanie podania i dostarczenie go do szkoły pierwszego wyboru c) Etap 3 - sprawdzenie wprowadzonych ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczenie kopii świadectwa i wyniku egzaminu do szkoły pierwszego wyboru c) Etap 3 - sprawdzenie wprowadzonych ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczenie kopii świadectwa i wyniku egzaminu do szkoły pierwszego wyboru Krok 1/2 sprawdzenie wprowadzonych ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczenie kopii świadectwa i wyniku egzaminu do szkoły pierwszego wyboru Krok 2/2 Obliczanie punktacji Krok 1/2 sprawdzenie wprowadzonych ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczenie kopii świadectwa i wyniku egzaminu do szkoły pierwszego wyboru Krok 2/2 Obliczanie punktacji d) Etap 4 - sprawdzenie wyników rekrutacji e) Etap 5 - potwierdzenie woli podjęcia nauki f) Etap 6 - rekrutacja uzupełniająca

12 Zanim zdecydujesz, do których szkół będziesz kandydował, zapoznaj się ofertami tych szkół. Można to zrobić poprzez: analizę ich ofert, wizytę w tych szkołach, zapoznanie się z informacją o szkole w przewodnikach lub na stronie internetowej szkoły, zapoznanie się z obowiązującymi w szkołach regulaminami rekrutacji, zapoznanie się z perspektywami dalszej kariery (pracy lub nauki), analizę swoich szans. Powrót do spisu treści

13 Pamiętaj: Dokonując wyboru masz prawo kandydować maksymalnie do trzech szkół, ale możesz w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez Ciebie kolejności

14 Przeglądanie ofert szkół Wejdź na stronę: www.swietokrzyskie.edu.com.pl Aby rozpocząć przeglądanie ofert wybierz Menu > Oferta szkół W tym miejscu możesz zapoznać się z ofertami szkół ponadgimnazjalnychwww.swietokrzyskie.edu.com.pl

15

16 Pełna oferta poszczególnych szkół otworzy się po kliknięciu przycisku OFERTA znajdującego się po prawej stronie każdej ze szkół

17 Zaawansowane Wyszukiwanie Oddziałów Proces ten składa się z 3 kroków Krok 1 W tym miejscu wybierz miejscowość i interesującą Cię szkołę

18 Powrót do spisu treści

19 Krok 2 Zaznacz przedmioty oraz języki, które Cię interesują

20

21 Wyszukiwane są klasy zawierające wszystkie wskazane przez Ciebie przedmioty rozszerzone. Zaznaczenie większej liczby przedmiotów rozszerzonych zmniejsza liczbę wyszukiwanych klas Powrót do spisu treści

22 Krok 3 W tym miejscu ukaże się lista szkół przez Ciebie szukanych

23 Powrót do spisu treści

24 Jeśli już dokonałeś wyboru, śmiało możesz przystąpić do rejestracji w systemie ELEKTRONICZNEGO WSPOMAGANIA REKRUTACJI OPTIVUM. Powrót do spisu treści

25 Wersja dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których konto w systemie zakłada gimnazjum Aby móc przystąpić do elektronicznej rekrutacji, musi Ci zostać przydzielone konto w systemie, Twoje Gimnazjum przekaże Ci hasła i login. Informacje wprowadzone do systemu przez Twoje Gimnazjum znajdują się w szarych polach oznaczających, że nie możesz modyfikować tych wpisów. Sprawdzasz tylko, czy są poprawne. Jeśli zauważysz jakiś błąd musisz skontaktować się z sekretariatem lub z wychowawcą w Twoim Gimnazjum. Białe pola są aktywne i możesz je uzupełniać lub zmieniać. W pierwszym kroku będzie to telefon kontaktowy i konto e-mail. Podanie e-maila nie jest obowiązkowe, jednak może ułatwić kontakt z Tobą. UWAGA: Po pierwszym zalogowaniu zmień hasło. Użyj hasła łatwego do zapamiętania i nikomu go nie udostępniaj Etapy działania Powrót do spisu treści

26 Etap 1 Sprawdzenie danych na koncie, wybór szkół i oddziałów Krok 1/5 Sprawdzenie podstawowych danych osobowych Etapy działania Powrót do spisu treści

27

28 Krok 2/5 Sprawdzenie szczegółowych danych osobowych i adresowych

29 Busko - Zdrój

30

31 Jeśli spełniasz powyższe kryteria i je zaznaczysz, wówczas skorzystasz z prawa pierwszeństwa przyjęcia do danej klasy w przypadku, gdy osiągniesz tyle samo punktów, co inny kandydat. Sprawdź, czy dane szczegółowe są poprawne oraz czy wpisane są numery telefonów kontaktowych do rodziców (opiekunów prawnych). W przypadku, gdy nie ma numerów telefonów lub są nieaktualne, możesz dokonać w tych polach korekty lub wpisu. Powrót do spisu treści

32 Krok 3/5 - Wybór języków W celach informacyjnych dla szkoły możesz wskazać, jakich języków obcych chciałbyś się uczyć, gdybyś mógł je wybierać dowolnie.

33 Powrót do spisu treści

34 Krok 4/5 - Wybór szkół Szkoły należy wybrać z rozwijalnej listy w dowolnej kolejności

35 Powrót do spisu treści

36 Krok 5/5 - Wybór oddziałów W obrębie tych szkół wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Jest to krok ostatni i najważniejszy

37

38 UWAGA: Bardzo ważne jest to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, oznacza ten, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. Rozważ dobrze kolejność oddziałów.

39 Szkoła prowadząca oddział, który wybrałeś jako pierwszy to tzw. SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU. Jej nazwa oraz adres będzie wyeksponowany na stronie głównej Twojego konta. Jeżeli wśród szkół, które wybrałeś jedna z nich kształci w zawodzie (technikum lub zasadnicza szkoła zawodowa), powinieneś pamiętać o tym, że warunkiem przyjęcia Cię do tej szkoły jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym przez Ciebie zawodzie.

40 Zanim wybierzesz technikum lub zasadniczą szkołę zawodową proponujemy, byś sprawdził swój stan zdrowia pod kątem kształcenia w wybranym przez Ciebie zawodzie. Zdarza się bowiem, że po przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej, po badaniach lekarskich uczniów okazuje się, że niektórzy z nich nie mogą uczyć się w danej klasie (w danym zawodzie), gdyż nie pozwala im na to ich stan zdrowia np. elektrykiem nie może zostać osoba posiadająca wadę wzroku – będąca daltonistą. Dlatego bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie Twojego stanu zdrowia. Powrót do spisu treści

41 Etap 2 - wydrukowanie podania i dostarczenie go do szkoły pierwszego wyboru

42 Po wyborze szkół i oddziałów, wydrukuj z systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je Twoi Rodzice (prawni opiekunowie). Zanieś podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru. Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija 25 czerwca 2013 r. (Uwaga: podanie możesz złożyć w godzinach pracy szkoły ) Nie czekaj do ostatniej chwili !!!

43 UWAGA: Po dostarczeniu podania do szkoły pierwszego wyboru nie zmieniaj już kolejności wybranych oddziałów na swoim koncie w Internecie. Jeżeli informacja w systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone.

44 UWAGA: Po zweryfikowaniu podania w szkole pierwszego wyboru, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Internecie zostanie zablokowana przez System. W przypadku, gdybyś jednak chciał zmienić swoją listę preferencji (zmienić kolejność oddziałów na liście, lub dodać nowe oddziały), już po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu Twojego podania musisz zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru z pisemnym oświadczeniem opiekunów prawnych, że zgadzają się na wycofanie Twojego podania. Po jego wycofaniu i wprowadzeniu zmian na liście preferencji musisz ponownie wydrukować podanie i zanieść je do nowowybranej szkoły pierwszego wyboru. Będzie to ta sama szkoła, w której już składałeś podanie, jeśli zmiany na Twojej liście dotyczyły pozostałych oddziałów, lub inna szkoła, jeśli na pierwszym miejscu Swojej listy wybrałeś oddział w innej szkole. Możesz to jednak zrobić najpóźniej do 25 czerwca 2013 r.

45 Weryfikacja podania w szkole może trwać do 5 dni. Gdyby po tym czasie informacja o akceptacji podania nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, skontaktuj się ze szkołą, w której składałeś dokumenty. Tak będzie wyglądać informacja o zaakceptowaniu przez szkołę Twojego podania

46 Powrót do spisu treści

47 Etap 3 sprawdzenie wprowadzonych ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczenie kopii świadectwa i wyniku egzaminu do szkoły pierwszego wyboru Powrót do spisu treści

48 Krok 1/2 sprawdzenie wprowadzonych ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczenie kopii świadectwa i wyniku egzaminu do szkoły pierwszego wyboru

49

50 Po zakończeniu roku szkolnego otrzymasz oryginał i ewentualnie kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał i ewentualnie kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dane zawarte w tych dokumentach zostaną automatycznie wprowadzone do systemu przez Twoje Gimnazjum. UWAGA: Koniecznie sprawdź poprawność wprowadzonych do systemu danych. W razie wystąpienia niezgodności danych na Twoim koncie z dokumentami zgłoś się do Swojego Gimnazjum.

51

52

53 Po wypełnieniu formularza w systemie, do szkoły pierwszego wyboru, zanieś tyle kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ile szkół wybrałeś w systemie (np. jeśli wybrałeś trzy szkoły – zanieś 3 kopie). UWAGA: Oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy zostawić w domu. Powrót do spisu treści

54 Krok 2/2 Obliczanie punktacji

55 Powrót do spisu treści

56 Etap 4 sprawdzenie wyników rekrutacji W dniu 4 lipca 2013 r. do godziny 12 00 na listach wywieszonych w szkole pierwszego wyboru oraz na stronie Twojego konta, znajdziesz informację, do którego oddziału, w której szkole się dostałeś. Będziesz mógł również skorzystać z usługi przesłania tej informacji SMS-em. Szczegóły dotyczące tej usługi zostaną przesłane na Twoje konto. Powrót do spisu treści

57 Etap 5 potwierdzenie woli podjęcia nauki Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, oryginały dokumentów trzeba dostarczyć niezwłocznie do szkoły, do której się dostałeś UWAGA Jeżeli nie dostarczysz dokumentów do szkoły w terminie od 4 lipca 2013 r. od godz. 13 00 do 8 lipca 2013 r. do godziny 15 00, będzie to oznaczać Twoją rezygnację kandydowania do tego oddziału i zostaniesz skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia W dniu 9 lipca 2013 r. do godz. 12 00 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy przyjętych uczniów, którzy złożyli oryginały dokumentów. Powrót do spisu treści

58 Etap 6 rekrutacja uzupełniająca Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na stronę Wolne miejsca dostępną w systemie. Poszukaj tam odpowiadającego Ci oddziału i skontaktuj się z tą szkołą. Powrót do spisu treści

59 UWAGA Listy wolnych miejsc zostaną też Wywieszone we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych W szkołach dysponujących wolnymi miejscami dodatkowe postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne będzie się odbywało do 11 lipca 2013 r. do godz. 12 00

60 Do dnia 30 sierpnia 2013 r. trwa dodatkowa rekrutacja dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie lub nie zostali przyjęci do szkoły w terminie uzupełniającym

61 ŻYCZYMY POWODZENIA


Pobierz ppt "PRZEWODNIK GIMNAZJALISTY CZYLI ELEKTRONICZNA REKRUTACJA KROK PO KROKU Powiat Buski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google