Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA 2007 szkoły ponadgimnazjalne zasady rekrutacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA 2007 szkoły ponadgimnazjalne zasady rekrutacji."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA 2007 szkoły ponadgimnazjalne zasady rekrutacji

2 Zanim dokonasz wyboru – typy szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych: Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Technikum. Szkoły ogólnokształcące: Liceum Ogólnokształcące. Liceum Profilowane.

3 Szkoły umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych: Zasadnicza szkoła zawodowa – 2 lub 3 letnia, konieczne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu, często – samodzielne poszukiwanie praktyki, po zakończeniu – egzamin kwalifikacyjny. Możliwość kontynuowania nauki w technikum lub liceum uzupełniającym. Technikum – nauka trwa 4 lata, technikum daje możliwość przystąpienia do matury, równocześnie umożliwia zdobycie zawodu i tytułu technika (egzamin zawodowy), konieczne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu.

4 Szkoły ogólnokształcące: Liceum ogólnokształcące – 3 letnie, kształci w klasach z poszerzonymi przedmiotami (tzw. rozszerzenia – zwiększona liczba godzin określonych przedmiotów), przygotowuje do egzaminów na studia wyższe, szkoły pomaturalnej lub policealnej. Liceum profilowane – 3 letnie, daje przygotowanie ogólnokształcące (matura) i ogólnozawodowe (nie zawód!), można kontynuować naukę na studiach wyższych, w szkołach pomaturalnych lub policealnych. Przykładowe profile (14): kształtowanie środowiska, elektroniczny, usługowo – gospodarczy, socjalny, kreowanie ubiorów, zarządzanie informacją.

5 Zasady rekrutacji – przyznawanie punktów. 200 punktów 100p. - egzamin gimnazjalny 50p. – cz. human. 50p. – cz. matem – przyrod. 100p. - osiągnięcia szkolne A.Oceny z wybranych przez szkołę ponadgimazjalną przedmiotów (4), j.polski – obowiązkowy (cel-16p, bdb-13p, db-10p, dost-6p, dop-3p) B.Świadectwo z wyróżnieniem – 8p. C.Finaliści woj. konkursów przedm. – 20p. D.Osiągnięcia sport, artyst. (powiat) – 8p. (uwaga! o tym, czy zostaną uznane decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej)

6 Zasady rekrutacji. (zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 12 lutego 2007r.) 1. Od 11 kwietnia do 4 maja – oferta szkół ponadgimnazjalnych dostępna w Internecie : www.silesia.edu.com.pl www.silesia.edu.com.pl – m.in.: Mikołów, Łaziska, Orzesze, Katowice www.silesia.edu.com.pl www.slaskie.edu.com.pl www.slaskie.edu.com.pl – m.in.: Rybnik, Żory, Wodzisław www.slaskie.edu.com.pl 2. Od 7 maja do 15 czerwca – zakładanie indywidualnych kont internetowych – rejestracja (w szkole, w domu).

7 Wybór szkoły – kolejne kroki. 1. Zapoznanie się z ofertą na stronach www. 2. Wybór max. 3 szkół. Szkoła Nr 1 na liście = SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU! 3. Wybór dowolnej liczby oddziałów (klas) w każdej ze szkół. 4. Do 15.06. – drukowanie podania i złożenie go w szkole pierwszego wyboru (podpis rodziców; należy sprawdzić na swoim koncie, czy zostało zaakceptowane). Również do 15.06 – dostarczenie do wszystkich wybranych szkół – zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach powiatowych.

8 Zasady rekrutacji – terminy. Od 22 czerwca do 26 czerwca do godz. 15 00 – logowanie na koncie i wpisanie w formularzu osiągnięć swoich ocen i wyników egzaminu, logowanie na koncie i wpisanie w formularzu osiągnięć swoich ocen i wyników egzaminu, dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (tyle kopii, do ilu szkół w systemie uczeń się zalogował), dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (tyle kopii, do ilu szkół w systemie uczeń się zalogował), 28 czerwca, godz. 12 00 – ogłoszenie list kandydatów z podziałem na oddziały (można sprawdzić na swoim koncie).

9 Do 2 lipca, godz. 16 00 – dostarczenie do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu = potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły i klasy. 3 lipca, godz. 10 00 – ogłoszenie ostatecznych list przyjętych i podanie informacji o wolnych miejscach. Od 4 lipca do 31 sierpnia – rekrutacja uzupełniająca.

10 Opracowanie: Ilona Czardybon G2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu - Zawadzie


Pobierz ppt "REKRUTACJA 2007 szkoły ponadgimnazjalne zasady rekrutacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google