Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia"— Zapis prezentacji:

1 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Rok szkolny 2007/2008 Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

2 Dlaczego elektroniczny nabór?
likwidacja chaosu towarzyszącego naborowi, możliwość dokonania serii próbnych przydziałów, możliwość dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku i zainteresowań kandydatów, zawsze aktualna informacja o stanie naboru w trybie on-line, stały dostęp do listy wolnych miejsc we wszystkich szkołach, łatwy dostęp do informacji pozwalających na kontrolę realizacji obowiązku nauki, wyeliminowanie podejrzeń o nieuczciwe działania w czasie naboru opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

3 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
12 kwietnia 2007 r. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

4 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Do dnia 12 kwietnia 2007 r. szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń wprowadzają do systemu ofertę edukacyjną zawierającą szczegółowe informacje o oddziałach, w szczególności: liczbę miejsc, nauczane języki obce oraz odpowiednio zawód, profil lub przedmioty na poziomie rozszerzonym. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

5 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
12 kwietnia 2007r. do 28 maja 2007 r. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

6 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Do dnia 28 maja 2007 r. gimnazja prowadzone przez Gminę Miasta Toruń wprowadzają do systemu dane osobowe kandydatów oraz zakładają im indywidualne konta w systemie. W dniu 28 maja 2007 r. gimnazja przekazują kandydatom indywidualny identyfikator i hasło dostępu do konta w systemie elektronicznego naboru. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

7 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
12 kwietnia 2007r. do 28 maja 2007r. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

8 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Kandydaci, korzystając z dowolnego komputera mającego dostęp do internetu, zapoznają się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, dokonują wyboru poszczególnych oddziałów w nie więcej niż trzech szkołach (ustalają listę preferencji) oraz drukują z systemu podanie, uwzględniające powyższy wybór. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

9 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Najważniejsza szkoła !!! Najważniejszy „profil” !!! Lista preferencji 1. IV LO informat. 2. V LO informat. 3. VIII LO informat. 4. IV LO mat-fiz 5. V LO mat-fiz 6. VIII LO mat-fiz 7. IV LO humanist. 8. V LO humanist. 9. VIII LO humanist. 1. IV LO informat. 2. IV LO mat-fiz 3. IV LO humanist. 4. V LO informat. 5. V LO mat-fiz 6. V LO humanist. 7. VIII LO informat. 8. VIII LO mat-fiz 9. VIII LO humanist. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

10 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
12 kwietnia 2007r. do 28 maja 2007r. Od 29 maja 2007 r. do 14 czerwca 2007 r. do godz opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

11 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
W dniach od 29 maja 2007 r. do 14 czerwca 2007 r. do godz kandydaci składają podanie (wydrukowane z systemu) w szkole, która została wybrana jako pierwsza na liście preferencji. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

12 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Szkoła ponadgimnazjalna weryfikuje w systemie poprawność podania w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od dnia złożenia podania przez kandydata. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

13 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
W dniach od 18 czerwca 2007 r. do 21 czerwca 2007 r. do godz kandydaci mają możliwość dokonania zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności preferencji wycofując złożone wcześniej podanie, wprowadzając zmiany preferencji do systemu i składając nowe podanie w szkole, która została wybrana jako pierwsza na zmodyfikowanej liście preferencji. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

14 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Szkoła ponadgimnazjalna weryfikuje w systemie poprawność nowego podania kandydata. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

15 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Do 21 czerwca 2007 r. do godz opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

16 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Do dnia 21 czerwca 2007 r. do godz gimnazja wprowadzają do systemu dane o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięciach kandydata uwzględnianych w procesie naboru. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

17 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Gimnazjum macierzyste wydaje kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum na pisemny wniosek ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna wyłącznie w przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, która nie jest prowadzona przez Gminę Miasta Toruń. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

18 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Liczba wydanych kopii nie może być większa niż 3 i odpowiada ilości szkół ponadgimnazjalnych nie prowadzonych przez GMT, o przyjęcie do których ubiega się kandydat. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

19 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Do 21 czerwca 2007r. do godz 27 czerwca 2007 r. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

20 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji na jego liście preferencji, do którego liczba punktów przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów jest wystarczająca do przyjęcia. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

21 Ogłoszenie wyników naboru
Do 21 czerwca 2007r. do godz 27 czerwca 2007 r. godz Ogłoszenie wyników naboru 27 czerwca 2007r. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

22 Ogłoszenie wyników naboru
Do 21 czerwca 2007r. do godz 27 czerwca 2007r. godz Ogłoszenie wyników naboru oryginał 27 czerwca 2007r. Do 29 czerwca 2007 r. do godz opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

23 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Po zapoznaniu się z wynikami naboru kandydat do dnia 29 czerwca 2007 r. do godz potwierdza wolę nauki w danej szkole składając stosowne oświadczenie oraz dostarczając oryginały świadectwa, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne wymagane dokumenty. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

24 Ogłoszenie wyników naboru
Do 21 czerwca 2007r. do godz 27 czerwca 2006r. godz Ogłoszenie wyników naboru 27 czerwca 2007r. Do 29 czerwca 2007 r. do godz opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

25 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
 W dniu 2 lipca 2007 r. zostanie opublikowana lista wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Do dnia 3 lipca 2007 r. do godz kandydat składa komplet dokumentów do szkoły wybranej przez siebie spośród szkół dysponujących wolnymi miejscami. opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

26 Ogłoszenie wyników naboru
Do 21 czerwca 2007r. do godz 27 czerwca 2007r. godz Ogłoszenie wyników naboru 27 czerwca 2007r. Do 29 czerwca 2007r. do godz opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

27 wspomagający proces naboru
System Kseon wspomagający proces naboru dostępny poprzez dowolną przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer pod adresem: opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

28 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

29 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

30 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

31 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

32 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

33 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

34 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

35 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

36 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

37 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

38 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

39 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

40 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

41 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

42 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

43 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

44 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

45 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

46 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

47 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia
Dziękuję za uwagę opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia


Pobierz ppt "opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google