Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie standardy w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie standardy w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet."— Zapis prezentacji:

1 Europejskie standardy w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet

2 Uwagi do tytułu wystąpienia Trudność wyodrębnienia standardów europejskich ze standardów międzynarodowych Wszystkie standardy-efektem globalnej współpracy środowisk kobiecych i wypracowanych przez nie strategii: Przełomowe znaczenie: 1)Konferencja ONZ nt. Praw Człowieka w Wiedniu 1993- Deklaracja w sprawie przemocy wobec kobiet 2) Powołanie Specjalnego Sprawozdawcy ds. Przemocy wobec Kobiet 1994 3) Konferencja ONZ w sprawie kobiet Pekin 1995-Plan działania

3 Założenie strategiczne Przemoc wobec kobiet naruszeniem praw człowieka – odpowiedzialność państw za niezapewnieni e ochrony przed przemocą Standardy międzynarodowe i wynikające z tego obowiązki państw ( ang: 3x p) 1) prosecute – bezwzględnie ścigać sprawców 2) protect and assist – chronić ofiary i im pomagać 3) prevent – zapobiegać przemocy poprzez eliminowanie przyczyn (tzn. faktycznej nierówności kobiet i mężczyzn)

4 Zwalczanie przemocy z perspektywy Unii Europejskiej Eliminacja molestowania seksualnego w zatrudnieniu i dostępie do towarów i usług jako formy dyskryminacji ze względu na płeć (Dyrektywy: 2004/113/WE i 2006/54/WE) Zwalczanie handlu ludźmi – jako przejawu przestępczości transgranicznej oraz zorganizowanej(Decyzja ramowa 2002/629/WSiSW) Ochrona ofiar przestępstw (Decyzja ramowa 2002/220/WSiSW) Wzajemne uznawanie m.in. zakazów wstępu do określonych miejsc i zakazu kontaktowania się z określonymi osobami ( Decyzja ramowa 2008/947/WSiSW ) Harmonizacja ustawodawstw krajowych-projekt( Feasibility Study 2010) Programy: STOP, AGIS, Daphne

5 Dokumenty Rady Europy Deklaracja- 1993, Rekomendacja -2002, Plan działania -2005, Rezolucja -2006; Konwencja w sprawie działań przeciwko handlu ludźmi -2005 Konwencja w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej-2011

6 Przełomowe orzeczenia ETPCz. W sprawach o zgwałcenie M.C. v. Bułgaria (2000): Brak zgody -czynnikiem decydującym dla uznania, że doszło do gwałtu lub innego nadużycia seksualnego. Państwo ma obowiązek ścigania każdego niedobrowolnego aktu seksualnego, nawet gdy ofiara nie stawiała fizycznego oporu.

7 Przełomowe orzeczenia ETPCZ c.d. W sprawach dot. przemocy domowej Opuz v.Turcja (2009) :Przemoc domowa -przejawem dyskryminacji ze względu na płeć. Państwo ponosi odpowiedzialność za bezczynność systemu wymiaru sprawiedliwości i bezkarność sprawców E.S. i inni v. Słowacja : Odpowiedzialność państwa za brak natychmiastowego zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy w ich domu.

8 Inne istotne standardy natychmiastowa eksmisja agresora( połączona z zakazem zbliżania się) –pierwszoplanowym środkiem do zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom zintegrowane i skoordynowane działania organów wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, opieki społecznej etc. ( zespoły interdyscyplinarne)- warunkiem skuteczności działań pomocowych aktywna postawa organów wymiaru sprawiedliwości wobec sprawców przemocy - gwarancją zapobieżenia powtórzeniu się aktów przemocy


Pobierz ppt "Europejskie standardy w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google