Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie Robert Krawczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie Robert Krawczyk."— Zapis prezentacji:

1 Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie
Robert Krawczyk

2 Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie
Prawo do nauki w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja ws. zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych Protokół Nr 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

3 Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie
Międzynarodowe zobowiązania Polski w dziedzinie prawa do nauki: Obowiązek praktycznej realizacji prawa jednostki do nauki (edukacji) ciążący na państwie i jego organach Postulat powszechnego i zgodnego z zasadą równości dostępu do studiów wyższych Obowiązek rozwoju szkół wszystkich stopni Obowiązek stopniowego wprowadzania bezpłatnych studiów wyższych Obowiązek ustanowienia odpowiedniego systemu stypendiów państwowych

4 Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie
Gwarancje prawa do nauki w Konstytucji RP (art. 70): Obowiązek władz publicznych zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia Zasada bezpłatnej nauki w szkołach publicznych Zasada autonomii szkół wyższych Wolność zakładania przez obywateli i instytucje szkół niepublicznych

5 Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 listopada 2000 r., sygn. SK 18/99 (OTK 2000/7/258): Państwo realizuje konstytucyjne gwarancje dostępu do studiów wyższych przede wszystkim za pośrednictwem uczelni publicznych Na uczelniach publicznych ciąży prawny obowiązek zapewnienia wszystkim obywatelom równego dostępu do studiów wyższych

6 Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie
Prawo do nauki a osoby niepełnosprawne: Prawo do nauki przysługuje osobom niepełnosprawnym na równi z wszystkimi innymi podmiotami i podlega ochronie przewidzianej w Konstytucji oraz prawie międzynarodowym Obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym realizacji prawa do nauki w zgodzie z zasadą równości wobec prawa oraz przeciwdziałanie wszelkiej ich dyskryminacji w tym obszarze

7 Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie
Instrumenty realizacji prawa osób niepełnosprawnych do nauki w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym: Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych Dotacja z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych

8 Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie
Gwarancje dostępności studiów wyższych dla osób niepełnosprawnych - postulaty de lege ferenda: Ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 r. Możliwe kierunki nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Rozporządzenia wydane lub przewidywane do wydania na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie Robert Krawczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google