Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczecin, 12 października 2006 KRAJOWA KONFERENCJA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA ZIELONEJ KSIĘGI W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE EUROPEJSKA WIZJA MÓRZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczecin, 12 października 2006 KRAJOWA KONFERENCJA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA ZIELONEJ KSIĘGI W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE EUROPEJSKA WIZJA MÓRZ."— Zapis prezentacji:

1 Szczecin, 12 października 2006 KRAJOWA KONFERENCJA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA ZIELONEJ KSIĘGI W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE EUROPEJSKA WIZJA MÓRZ I OCEANÓW Pan Jarosław Kotowski Ministerstwo Gospodarki Morskiej Zielona Księga a stanowisko polskie w sprawie przyszłej polityki morskiej UE

2 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE EUROPEJSKA WIZJA MÓRZ I OCEANÓW n ZAŁOŻENIA DLA POLITYKI MORSKIEJ UE n LICZNA LISTA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z MORZEM: n GOSPODARKA MORSKA, n TRANSPORT MORSKI, n BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, n OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO n RYBOŁÓSTWO, n EDUKACJA, BADANIA NAUKOWE I ROZWÓJ, n OCHRONA PORTÓW I ŻEGLUGI PRZED ZAGROŻENIAMI TERRORYSTYCZNYMI, n OCHRONA GRANIC MORSKICH UE, n POLITYKA ZAGRANICZNA UE W ZAKRESIE TRANSPORTU MORSKIEGO

3 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE KWIECIEŃ 2005 INFORMACJA SYGNALNA KOMISARZA BORGA - DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ O PODJĘCIU PRAC NAD NOWĄ POLITYKĄ WSPÓLNOTOWĄ REGULUJĄCĄ KWESTIE MORSKIE

4 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE 25 MAJA 2005 POWOŁANIE PRZEZ KOMITET EUROPEJSKI RADY MINISTRÓW MIĘDZYRESORTOWEJ GRUPY ROBOCZEJ DS. PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE

5 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE PRZEKAZANIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ STANOWISKA POLSKI W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE OPRACOWANEGO PRZEZ D.MINISTERTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PRZY WSPÓŁPRACY Z INNYMI RESORTAMI I PARTNERAMI SPOŁECZNYMI PO JEGO ZATWIERDZENIU PRZEZ KERM W DNIU 28.X.2005

6 Szczecin, 12 października 2006 STANOWISKO POLSKI W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE POLSKA PRZEDSTAWIŁA STANOWISKO W NASTĘPUJĄCYCH KWESTIACH: n ŻEGLUGA MORSKA, n PORTY, n RYBOŁÓSTWO, n OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO, n OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH, n SZKOLENIE I EDUKACJA MARYNARZY, n BADANIA NAUKOWE, n PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, n POZYSKIWANIE SUROWCÓW Z DNA MORSKIEGO, n OCHRONA GRANICY MORSKIEJ, n TURYSTYKA MORSKA, n KLASTRY MORSKIE, n DZIEDZICTWO MORSKIE

7 Szczecin, 12 października 2006 STANOWISKO POLSKI W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE PUNKTY ZBIEŻNE POMIĘDZY STANOWISKIEM POLSKI A ZAPISAMI ZIELONEJ KSIĘGI

8 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE HOLISTYCZNE VS SEKTOROWE PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ POLITYKI MORSKIEJ POLSKA WSPIERA HOLITYCZNĄ WIZJĘ POLITYKI MORKIEJ

9 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE: POSTULAT ROZWOJU I WDROŻENIA SYSTEMÓW MONITOROWANIA RUCHU STATKÓW POSTULAT ROZWOJU I WDROŻENIA SYSTEMÓW MONITOROWANIA RUCHU STATKÓW

10 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE TRANSPORT MORSKI: PROMOCJA ŻEGLUGI PRZYBRZEŻNEJ I AUTOSTRAD MORSKICH W zintegrowanym systemie transportu UE, żegluga przybrzeżna i autostrady morskie będą nadal promowane Zielona Księga

11 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PORTOWEJ: POSTULAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PORTÓW n KWESTIA ZGODNOŚCI KWESTII ROZWOJU PORTÓW Z OCHRONĄ PRZYRODY (PROGRAM NATURA 2000 ORAZ DYREKTYWY PTASIA I SIEDLISKOWA)

12 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE OCHRONA BRZEGU MORSKIEGO: PROPAGOWANIE I WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA OBSZARAMI PRZYBRZEŻNYMI (ICZM)

13 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE RYBOŁÓSTWO: RACJONALNA GOSPODARKA ZASOBAMI MÓRZ - ZRÓWNOWAŻONY POŁÓW

14 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE KLASTERING: STWORZENIE SIECI POWIĄZAŃ MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI SEKTORAMI UMOŻLIWI KONSOLIDACJĘ PRZEMYSŁÓW MORSKICH UE I UMOCNIENIE ICH POZYCJI NA ARENIE ŚWIATOWEJ

15 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE STANOWISKO POLSKI W DUŻEJ CZĘŚCI POKRYWA SIĘ TAKŻE Z ZAPISAMI ZIELONEJ KSIĘGI W OBSZARACH: TURYSTYKA MORSKA ZNACZENIE DZIEDZICTWA MORSKIEGO

16 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE PUNKTY ROZBIEŻNE POMIĘDZY STANOWISKIEM POLSKIM A ZAPISAMI ZIELONEJ KSIĘGI

17 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE KOMPETENCJE ORGANÓW WSPÓLNOTOWYCH I NARODOWYCH W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ZIELONEJ KSIĘGI

18 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE POLSKA POPIERA POSTULAT ZACHOWANIA PRAWA GŁOSU PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

19 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE ZDANIEM POLSKI ROLĄ KOMISJI EUROPEJSKIEJ POWINNA BYĆ WYŁĄCZNIE KOORDYNACJA PROCESU UZGADNIANIA STANOWISK PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE NA FORUM ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

20 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE ZIELONA KSIĘGA POSTULUJE OPRACOWANIE NOWEGO SYSTEMU PRAWNEGO DOTYCZĄCEGO MORZA OPARTEGO NA KONWENCJI ONZ O PRAWIE MORZA (UNCLOS) TAK ABY ODPOWIADAŁ ON NOWYM WYZWANIOM POLSKA UZNAJE, ŻE KONWENCJA UNCLOS USTANAWIA NALEŻYTY PORZĄDEK PRAWNY DLA MÓRZ I OCEANÓW I NIE WIDZI POTRZEBY ZMIAN W POWYŻSZEJ KWESTII

21 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE INNE KWESTIE: OCHRONA ŚRODOWISKA POLSKA PROPONUJE WPROWADZAĆ RYGORYSTYCZNE KRYTERIA OCHRONY ŚRODOWISKA W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY

22 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE WŁĄCZENIE KWESTII ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POWIĄZANIU Z FUNKCJONOWANIEM I ROZWOJEM PORTÓW MORSKICH

23 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE WYSZCZEGÓLNIENIE KWESTII SPECYFIKI POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW MORSKICH Z NACISKIEM NA MORZE BAŁTYCKIE

24 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE ZAPEWNNIENIE ODPOWIEDNIEGO FINANSOWANIA Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

25 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE UWAGI KOŃCOWE: POLSKA POPIERA DĄŻENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DO WYPRACOWANIA PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ. TRZEBA JEDNAK UTRZYMAĆ PEWNE SPRAWDZONE MECHANIZMY PODEJMOWANIA DECYZJI W UE

26 Szczecin, 12 października 2006 ZIELONA KSIĘGA A STANOWISKO POLSKIE W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE PAN JAROSŁAW KOTOWSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ W WARSZAWIE


Pobierz ppt "Szczecin, 12 października 2006 KRAJOWA KONFERENCJA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA ZIELONEJ KSIĘGI W SPRAWIE PRZYSZŁEJ POLITYKI MORSKIEJ UE EUROPEJSKA WIZJA MÓRZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google