Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego
OTWORZYĆ DROGĘ DLA LEPSZEJ OPIEKI MEDYCZNEJ W CAŁEJ EUROPIE Propozycja Dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej 2 lipca 2008 Dr Andrzej Rys Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego

2 Cele inicjatywy Pomoc pacjentom w egzekwowaniu praw do opieki zdrowotnej w każdym kraju członkowskim UE (« transgraniczna opieka zdrowotna ») Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości transgranicznych usług zdrowotnych 3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy systemami krajowymi w celu polepszenia powszechnej opieki zdrowotnej

3 Po co otwierać granice dla opieki zdrowotnej?
Pacjenci wolą być leczeni w pobliżu miejsca zamieszkania Czasami potrzeby pacjentów są lepiej zaspokajane zagranicą Bliżej miejsca zamieszkania (w regionach przygranicznych) Brak infrastruktury medycznej Opieka specjalistyczna, rzadkie choroby Estimated volume 1% total expenditure – more in some areas. Eurobarometer 4% said they had had treatment inanother EU country in past year

4 Skala korzystania z usług transgranicznych
Ograniczona mobilność pacjentów (obecnie 1% wydatków publicznych na zdrowie) Większa w niektórych regionach przygranicznych Przypadki, w których pacjenci sami pokrywają koszty leczenia 4 4

5 Kontekst (1/2) Regulacja dotycząca ubezpieczeń społecznych (Social Security Regulation 1971) Nagła pomoc medyczna w innym kraju UE – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Planowana opieka zdrowotna w przypadku nadmiernego czasu oczekiwania we własnym kraju Wymagane uprzednie zezwolenie Pełne pokrycie kosztów Soc Sec Reg - urgent healthcare in another MS and planned care with prior authorisation. Rules of country where you go apply re reimbursement

6 Kontekst (2/2) Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie mobilności pacjentów (od 1998…) w kontekście swobodnego przepływu osób Usuniecie opieki zdrowotnej z Dyrektywy o usługach (2006) Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej nawołują do utworzenia specyficznego prawnego instrumentu dla zdrowia Wnioski Rady na temat wspólnych wartości i zasad w systemach zdrowotnych UE (2006) Konsultacja publiczna ( ) Analiza przewidywanych skutków (2007) Soc Sec Reg - urgent healthcare in another MS and planned care with prior authorisation. Rules of country where you go apply re reimbursement

7 Główne punkty wyjścia dla działań UE
Zasada subsydiarności : Uznanie odpowiedzialności państw członkowskich za organizacje i dostarczanie opieki zdrowotnej Brak harmonizacji Gwarancje dla narodowych systemów zdrowia Wartości Wspólne zasady i wartości systemów zdrowotnych w UE: powszechność, solidarność, równy dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej Pacjent w centrum uwagi Prawo do swobodnego przemieszczania się pacjentów ustanowione przez ETS No harmonisation. MS control safeguards: costs of treatment at home; prior authorisation; domestic rules apply eg GPS as gatekeeper, not about services Subsidiarity . No harmonisation, clarity and transparency A value driven approach to health and healthcare Not talking about free movement rights of providers, markets etc

8 1. Pomoc pacjentom w dostępie do transgranicznej opieki zdrowotnej
Prawo do pozaszpitalnej opieki zdrowotnej w innym kraju UE, bez uprzedniej autoryzacji (np. opieka dentystyczna, okulistyczna, konsultacje medyczne) W przypadku opieki szpitalnej państwo członkowskie może wprowadzić wymóg wcześniejszej autoryzacji (w przypadku ryzyka dla systemu opieki zdrowotnej) Przejrzyste zasady refundacji: oplata za usługę i zwrot kosztów we własnym kraju do wysokości ceny tej samej lub równoważnej usługi Przewidywalność procedur: rzetelne i sprawne procedury; prawo odwołania się od decyzji administracyjnej Dostępność informacji dla pacjentów: podejmowanie świadomych decyzji przez pacjenta - punkty kontaktowe w każdym kraju UE

9 2. Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości transgranicznych usług zdrowotnych : zakres odpowiedzialności Państwo dostarczające opiekę zdrowotna jest odpowiedzialne za: jakość i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej informacje i pomoc pacjentom rekompensaty i odszkodowania za szkodę ochronę prywatności i danych osobowych równe traktowanie pacjentów pochodzących z własnego i obcego kraju brak dyskryminacji ze względu na wyznanie, wiek, płeć, niepełnosprawność, orientacje seksualna. Ustalenia powinny być przejrzyste, a systemy monitorowane. Clarifies that MS of treatment is overall responsible Applies to all healthcare private and public

10 Zapewnienie przejrzystego i sprawiedliwego systemu (1/2)
Dla pacjentów Każdy pacjent powinien wiedzieć, które usługi są refundowane i na jakich zasadach Informacja na temat opieki zdrowotnej w innych krajach UE Gwarancja jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej Gwarancja otrzymania pomocy i odszkodowania (gdy wymagane) Zabezpieczenie ciągłości systemu ubezpieczenia społecznego w ramach regulacji 1408/71 Urgent care abroad , planned care if undue delay ; levels od receiving state

11 Zapewnienie przejrzystego i sprawiedliwego systemu (2/2)
Dla Państwa Koszt nie przekraczający ceny usługi we własnym kraju Zaplata wyłącznie za świadczenia przewidziane we własnym systemie zdrowotnym Zasady obowiązujące we własnym systemie zdrowotnym są stosowane dla osób pobierających świadczenia w innym kraju UE, na przykład system skierowań przez lekarza rodzinnego Władze krajowe ustalają zasady opieki zdrowotnej we własnym kraju W przypadku ryzyka dla własnego systemu opieki zdrowotnej, władze krajowe mogą wprowadzić wymóg wcześniejszej autoryzacji dla opieki szpitalnej

12 3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy systemami w celu polepszenia powszechnej opieki zdrowotnej
Efektywne wykorzystanie zasobów wzmocnienie eZdrowia i poprawa współpracy siec Ośrodków Kompetencji (wymiana doświadczeń i rozwiązań innowacyjnych w specjalistycznej opiece zdrowotnej) Współpraca w Ocenie Technologii Medycznych Usprawnienie uznawania recept wydanych w innym kraju UE Informacja o transgranicznym przepływie pacjentów – dla procesu planowania

13 So What will be the impact?
PRZEWIDYWANE SKUTKI Przepływ pacjentów wciąż ograniczony (obecnie 1%); ale silne oddziaływanie na poszczególnych pacjentów Brak znaczącego wpływu na budżety krajowe So What will be the impact? Polepszenie jakości i bezpieczeństwa transgranicznej opieki zdrowotnej Większa przejrzystość zasad refundacji dla wszystkich zainteresowanych Nowe możliwości dotyczące dostępu do wymaganej opieki zdrowotnej

14 Kolejne kroki Propozycja Dyrektywy i Komunikatu – przyjęcie w ramach pakietu socjalnego przewidywane na 2 lipca 2008 Początek procedury współdecydowania (co-decision procedure) Przyjęcie zasad wprowadzających w życie przez nowy komitet ds. Komitologii (commitology committee) part of broader package of social measures

15 Dziękuje!


Pobierz ppt "Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google