Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty edukacyjne realizowane w naszej szkole Pracownie komputerowe dla szkół 2008komputerowe dla Zaczarowany świat Wesołe sztubaki ROK SZKOLNY 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty edukacyjne realizowane w naszej szkole Pracownie komputerowe dla szkół 2008komputerowe dla Zaczarowany świat Wesołe sztubaki ROK SZKOLNY 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekty edukacyjne realizowane w naszej szkole Pracownie komputerowe dla szkół 2008komputerowe dla Zaczarowany świat Wesołe sztubaki ROK SZKOLNY 2009/2010 Program Program Radosna SzkołaRadosna

3 W czerwcu 2008 roku nasza szkoła otrzymała 10 stanowiskową nową pracownię, zarządzaną przez serwer w oparciu o system SBS. Oprócz komputerów stacjonarnych w zestawie znajdował się również komputer przenośny – notebook, projektor multimedialny, drukarka laserowa czarnobiała oraz skaner koszt całości pracowni wyniósł 42.000,00

4 Wszelkie działania podjęte w programie miały na celu : Kształtowanie podstawowych umiejętności życiowych, szczególnie w zakresie komunikowania się, krytycznego i twórczego myślenia oraz budowanie poczucia wartości młodego pokolenia, Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie zainteresowań, uzdolnień, rozwijanie talentów i twórczego pokolenia poprzez interesujące i niekonwencjonalne formy i metody pracy z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy i materiałów kształtujących wyobraźnię dzieci. Zajęcia były realizowane w czasie pozalekcyjnym. Zajęcia w ramach poszczególnych kół odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo I Kraina myśli i słowa - w zajęciach brali udział uczniowie pragnący rozwijać swoje zdolności i umiejętności posługiwania się językiem ojczystym oraz językami obcymi, rozwijanie zainteresowań przeszłością swojego regionu i kraju. Zajęcia te wzmocniły poczucie tożsamości narodowej uczniów oraz nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, i wpłynęły znacznym stopniu umiejętności komunikacyjne uczestników. II Kraina myśli i czynu – skupiła uczniów zainteresowanych matematyką,informatyką, przyrodą, zdobyczami nowoczesnej techniki, Na zajęciach uczniowie w sposób empiryczny poznawali środowisko naturalne i prawa przyrody. Zajęcia te kształciły umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce jak również rozbudziły zainteresowania matematyczno przyrodnicze. III Kraina poszukiwaczy i zdobywców – zajmowali się poszukiwaniem nowych,oryginalnych form zdobywania wiedzy i umiejętności. W czasie zajęć uczniowie uczyli się jak aktywnie i z pożytkiem dla zdrowia można spędzić czas wolny.

5 IV Kraina pieśni i muzyki – skupiała uczniów zainteresowanych folklorem, tradycją regionu, patriotyzmem. Zgromadzeni tu uczniowie brali udział w warsztatach kształcących emisję głosu, rytmiki, zajęcia wyrabiając pewność siebie, opanowywanie tremy itp. Zajęcia te dały szansę dzieciom z różnymi dysfunkcjami na prawidłowy rozwój i podniosły ich samoocenę. Ze względu na brak możliwości wzięcia udziału w przedstawieniu teatru lalki związanej z brakiem wolnych miejsc na przedstawienia w m-cu listopadzie i w grudniu uczniowie wyjechali do kina na film Piorun. Ze względu na opóźniony czas wydania decyzji o dofinansowaniu wystąpiło wyjazd do filharmonii i do kina odbył się 8 grudnia, a nie jak planowane było w harmonogramie w ostatniej dekadzie listopada Do celu realizacji tego projektu została zakupiona do szkoły kamera wideo. Całkowity koszt projektu to 9 900,00 zł

6 Wyrównanie wiedzy i umiejętności wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, rozwijanie talentów i twórczości młodego pokolenia oraz umiejętności uczestniczenia w kulturze. Organizowanie wycieczek edukacyjnych do instytucji kultury, połączonych z warsztatami kształcenia umiejętności artystycznych, naukowych, turystycznych młodego pokolenia, zwiększenie liczby zajęć edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym; wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego skierowanej do dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne oraz uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych. wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem małych dzieci, kształtowanie podstawowych umiejętności życiowych, szczególnie w zakresie komunikowania się, krytycznego i twórczego myślenia oraz budowania poczucia wartości młodego pokolenia, Zajęcia będą realizowane w czasie pozalekcyjnym. Zajęcia w ramach 3 klubów będą się odbywać w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli wych przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, muzyki logopedy, oraz terapii zajęciowej Klub wesołe nutki – będzie się zajmować wyrabianiem słuchu, emisji głosu, oraz wyrabiać sprawność fizyczną wyrabiać będzie postawy dbałości o własną sylwetkę i zdrowie fizyczne Klub wesoły pędzelki – zajmować się będzie zagadnieniami sztuk pięknych wykorzystując różne techniki malarskie kształtować będzie u uczniów wrażliwość na piękno, wyrabiać umiejętności manualne. Klub wesołe teatrałki - zajmować się będzie kształceniem językowym, kształtować będzie umiejętność poprawnej wymowy, dykcji, ćwiczeniem pojemności pamięciowej. Organizowanie wycieczek edukacyjnych do instytucji kultury, obiektów turystycznych i innych miejsc związanych z programem, połączonych z warsztatami kształcenia umiejętności artystycznych, naukowych, turystycznych młodego pokolenia, W ramach zajęć będą organizowane konkursy plastyczne quizy, wystawy i inscenizacje Całkowita kwota projektu to 6 500,00 zł

7 Klasa I w tym roku rozpoczęła edukację opartą o nową podstawę programową, która zakłada,że dzieci bawiąc się uczą.Aby stworzyć uczniom jak najlepsze efekty kształcenia na tym etapie szkoła pozyskała 5 895,00 zł na zakup zabawek dydaktycznych do klasy I Miejsce do zabawy wydzielone z części klasy


Pobierz ppt "Projekty edukacyjne realizowane w naszej szkole Pracownie komputerowe dla szkół 2008komputerowe dla Zaczarowany świat Wesołe sztubaki ROK SZKOLNY 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google