Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kobiety !!!!!!! Życie zaczyna się po 40.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kobiety !!!!!!! Życie zaczyna się po 40."— Zapis prezentacji:

1 Kobiety !!!!!!! Życie zaczyna się po 40.

2 Działanie: 1.6 w ramach SPO RZL.
Aktywizacja zawodowa kobiet 40+

3 Beneficjent kobiety długotrwale bezrobotne,
zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy powyżej 12 m-cy, w wieku powyżej 40 lat, zamieszkałe w mieście Łodzi.

4 Czas trwania projektu 01 listopada 2006 r. – 31 marca 2008 r. 517 dni

5 Obszar realizacji Miasto Łódź

6 Grupa docelowa kobiety długotrwale bezrobotne,
zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy powyżej 12 m-cy, w wieku powyżej 40 lat, zamieszkałe w mieście Łodzi.

7 Najważniejsze działania
1. Indywidualne doradztwo zawodowe. 2. Poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne. 3. Aktywizacja beneficjentek w ramach środowiskowych grup wsparcia. 4. Szkolenia komputerowe-podstawy obsługi komputera. 5. Szkolenie językowe – podstawy języka angielskiego. 6. Szkolenia profilowane: zawodowe(profesjonalna obsługa klienta; obsługi komputera i urządzeń biurowych; opieka nad osobami starszymi, przewlekle chorymi; stylizacja paznokci; usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – mała księgowość). 7. Prowadzenie pośrednictwa zawodowego.

8 Harmonogram realizacji projektu
Działania 1106 1206 0107 0207 0307 0407 0507 0607 0707 0807 0907 1007 1107 1207 0108 0208 0308 1. Analiza potrzeb lokalnego rynku pracy. X 2.Analiza ofert firm szkoleniowych, przeprowadzenie przetargów. 3. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjno-reklamowej. 4.Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla beneficjentek. 5.Przeprowadzenie rekrutacji. 6.Indywidualne doradztwo zawodowe. 7.Poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne 8. Aktywizacja beneficjentek w ramach środowiskowych grup wsparcia. 9. Szkolenia komputerowe-podstawy obsługi komputera.

9 Harmonogram realizacji projektu
Działania 1106 1206 0107 0207 0307 0407 0507 0607 0707 0807 0907 1007 1107 1207 0108 0208 0308 10. Szkolenie językowe – podstawy języka angielskiego. X 11. Profilowane szkolenia zawodowe. 12. Pośrednictwo zawodowe. 13. Działania administracyjne.

10 Promocja projektu Przygotowanie i druk materiałów informacyjno-reklamowych (plakaty, ulotki, podstrona internetowa, gadżety).- XI, XII 2006 Nawiązanie współpracy z mediami lokalnymi – patronaty medialne.-XI,XII 2006 Organizacja konferencji prasowych – XI 2006, II.2007, VI.2007, X.2007, III.2008 Przygotowanie i zamieszczanie w mediach informacji dotyczących rozpoczęcia oraz ewaluacji projektu. XI – III.2008.

11 Planowany budżet projektu
700 – 800 TYS. PLN Dziękujemy za cierpliwość


Pobierz ppt "Kobiety !!!!!!! Życie zaczyna się po 40."

Podobne prezentacje


Reklamy Google