Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl Tel./Fax. 16 679 00 28 kom. 604 648 839

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl Tel./Fax. 16 679 00 28 kom. 604 648 839"— Zapis prezentacji:

1 ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl Tel./Fax. 16 679 00 28 kom. 604 648 839 swn@idn.org.pl www.idn.org.pl/przemysl/swnwww.idn.org.pl/przemysl/swn www.idn.org.pl/przemysl/efswww.idn.org.pl/przemysl/efs STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH - SWN - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

2 W roku 1998 rodzice dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz surdopedagodzy – nauczyciele na co dzień pracujący z osobami niesłyszącymi postanowili utworzyć organizację pozarządową Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN Status prawny organizacji Stowarzyszenie wpisane jest do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem: KRS 0000041415 – organizacja pożytku publicznego.

3 Cele i zadania Statutowe realizujemy wdrażając opracowane przez członków Stowarzyszenia programy: Festyn Wszystkie Dzieci Są Nasze Komputer moje narzędzie pracy Już pływam Rozwój sprawności językowej Poznaję świat program turystyczno – krajoznawczy Lokalne programy stypendialne Turnus rehabilitacyjny Świat otwarty dla przedsiębiorczych Koordynacja Obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu 2003

4 Geneza projektu Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Uczestnictwo w spotkaniu dla potencjalnych projektodwaców Działania 1.4 SPORZL w Oddziale Podkarpackim PFRON w Rzeszowie Rozpoznanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych. Nawiązanie współpracy z: - Powiatowym Urzędem Pracy - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

5 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. http://przemysl.idn.org.pl/efs

6 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu umiejętności umożliwiających wchodzenie i poruszanie się na otwartym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

7 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Adresaci projektu 4 grupy po 12 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, mają problemy z wejściem na rynek pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

8 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Działania projektu: Doradztwo zawodowe zwiększające potencjał zawodowy Poradnictwo psychologiczne zwiększające aktywność i kreatywność Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

9 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Uczestnikom zajęć, Centrum oferuje: Refundację kosztów dojazdu na zajęcia Zapewnienie opieki osobie niepełnosprawnej lub współzależnej Materiały szkoleniowe Poczęstunek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

10 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Efekty twarde projektu: Podjęcie zatrudnienia Wolontariat Kontynuacja edukacji lub szkoleń Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

11 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Efekty miękkie doradztwa zawodowego: Umiejętność oceny predyspozycji zawodowych Wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej Pisanie CV i listu motywacyjnego Umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

12 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Efekty miękkie poradnictwa psychologicznego: Zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności Zwiększenie aktywności i kreatywności Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych Radzenie sobie w sytuacjach stresowych Umiejętność zachowań asertywnych Zrozumienie zasad kierowania własnym życiem i rozwojem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

13 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Czas trwania projektu: 1.07.2005 – 31.03.2007 Koszt projektu: 312.413,00 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

14 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Promocja: Strona: www.idn.org.pl/przemysl/efs www.idn.org.pl/przemysl/efs Artykuły prasowe Informacja w telewizji i w radio Kolportaż plakatów i ulotek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.


Pobierz ppt "Ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl Tel./Fax. 16 679 00 28 kom. 604 648 839"

Podobne prezentacje


Reklamy Google