Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007."— Zapis prezentacji:

1 Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007 Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Centrum Transferu Technologii www.ctt.agh.edu.pl

2 Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007 Centrum Transferu Technologii AGH Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH jest stworzenie mechanizmów ułatwiających i intensyfikujących transfer innowacyjnych technologii i wiedzy z AGH do przedsiębiorców i innych instytucji zewnętrznych.

3 Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007 Centrum Transferu Technologii AGH Podstawa utworzenia: -art. 86 ust. 1,4,5 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. -Uchwała Senatu AGH nr 7/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. -Zarządzenie nr 9/2007 Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej z dnia 19 lutego 2007 roku

4 Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007 Centrum Transferu Technologii AGH -CTT AGH jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Akademii Górniczo Hutniczej -Pracę CTT AGH nadzoruje Prorektor AGH ds. Współpracy i Rozwoju, w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki. -CTTAGH ściśle współpracuje z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości AGH

5 Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007 Centrum Transferu Technologii AGH Dział Transferu Technologii Dział Współpracy z Gospodarką Dział Ochrony Własności Intelektualnej Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Biuro Organizacyjne

6 Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007 Dział Transferu Technologii zapewnia: obsługę organizacyjną i formalno - prawną sprzedaży i innych form udostępniania praw własności intelektualnej (aktualnie ponad 30 umów o wdrożenie wyników prac naukowo – badawczych; ponad 100 umów licencyjnych i know-how) obsługę organizacyjną, merytoryczną i formalno - prawną zawierania umów wdrożeniowych, licencyjnych i udostępniania know how obsługę rozliczeń przychodów z zawieranych transakcji i umów informację i doradztwo odnośnie możliwości i procedur transferu technologii informację i doradztwo odnośnie możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego transferu technologii

7 Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007 Dział Współpracy z Gospodarką zapewnia: promocję oferty badawczej i technologicznej AGH dla przedsiębiorców i inwestorów, w tym poprzez organizację seminariów, konferencji oraz inne aktywne formy działania organizację i promocję audytu technologicznego przedsiębiorstw obsługę organizacyjną i formalno - prawną przygotowania i zawierania umów i porozumień o współpracy z przemysłem, administracją i innymi instytucjami (koordynacja podpisania 17 umów i listów intencyjnych) obsługę organizacyjną uczestnictwa AGH w centrach zawansowanych technologii, platformach technologicznych, itp. informację i doradztwo dla instytucji i osób zainteresowanych współpracą z AGH

8 Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007 Dział Ochrony Własności Intelektualnej zapewnia: opracowanie, wdrożenie, nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur ochrony (23 zgłoszenia patentowe, 7 udzielonych patentów) realizację krajowych i zagranicznych procedur patentowania szkolenia w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej informację i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej

9 Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007 Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych zapewnia: informację, doradztwo i szkolenia odnośnie możliwości i procedur pozyskiwania środków z funduszy dostępnych w okresie programowania 2007 - 2013: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Małopolski Regionalny Program Operacyjny koordynację przygotowywania i składania aplikacji oraz zawierania umów finansowania i pre-finansownia projektów informację i szkolenia dla beneficjentów odnośnie zobowiązań wynikających z zawartych umów

10 Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007 Centrum Transferu Technologii AGH Dyrektor mgr inż. Tomasz Pyrć C-1, pok.103, tel. 012 617 32 85 z-ca Dyrektora mgr inż. Bogdan Stępniowski D-13, pok. 420, tel. 012 617 32 95

11 Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007 Dziękuję za uwagę

12 Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007 Dziękuję za uwagę mgr inż. Tomasz Pyrć C-1, pok.103, tel. 012 617 32 85 tpyrc@agh.edu.pl ctt@agh.edu.pl www.ctt.agh.edu.pl


Pobierz ppt "Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej Warsztaty szkoleniowe, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 25 - 26 września 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google