Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży"— Zapis prezentacji:

1 Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży
hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

2 INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE IDEĘ PROJEKTU:
Czas trwania projektu: r. – r. Źródła finansowania: POKL EFS Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji Narodowej INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE IDEĘ PROJEKTU: Ministerstwo Edukacji i Kultury w Saksonii (Sächsisches Kultusministerium) Saksońska Kancelaria Państwowa (Sächsische Staatskanzlei) Izba Przemysłowo Handlowa z Drezna (IHK Dresden)

3 CELE I ZADANIA PROJEKTU
PRAKTYKI ZAWODOWE Beneficjenci projektu: nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu z Dolnego Śląska. W projekcie weźmie udział 50 osób. Czas trwania praktyk: 20 dni robocze/ 1 os. Ilość osób przyjętych na praktykę w danym hotelu uzależniona jest od możliwości przedsiębiorcy. Koszty: organizator pokrywa pełne koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz dofinansowanie dojazdu na miejsce praktyki. Program praktyk zostanie ustalony we współpracy ze szkołami i przedsiębiorstwami. Ze względu na obowiązki zawodowe nauczycieli organizacja praktyk odbywać się będzie w małych grupach w trakcie realizacji projektu.

4 hotele i restauracje 5 i 4 gwiazdkowe
Miejsce praktyk W Polsce: hotele i restauracje 5 i 4 gwiazdkowe w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu

5 hotele i restauracje 5 i 4 gwiazdkowe
Miejsce praktyk W Niemczech w Dreźnie: hotele i restauracje 5 i 4 gwiazdkowe

6 UNITY LINE – jedne z najnowocześniejszych
Miejsce praktyk UNITY LINE – jedne z najnowocześniejszych i najbardziej luksusowych promów pływających po Bałtyku

7 CELE I ZADANIA PROJEKTU
CERTFIKATY Organizacja egzaminu końcowego (2 edycje). Uczestnicy praktyk po jej zakończeniu przystąpią do egzaminu podsumowującego, przeprowadzonego przez międzynarodową komisję ( egzamin w j. polskim). Do udziału w egzaminie zaproszeni zostaną również goście honorowi, obserwatorzy (przedstawiciele instytucji, polityki i biznesu). Egzamin kończy się uzyskaniem certyfikatu.

8 CELE I ZADANIA PROJEKTU
OBRADY DOLNOŚLĄSKO SAKSOŃSKIEJ GRUPY DORADCZEJ DS. KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami z Dolnego Śląska i Saksonii. Stworzenie modelu współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem i Saksonią w obszarze szkolnictwa zawodowego. Opracowanie publikacji końcowej pod redakcją naukową, obejmującej model nauczania zawodu w branży hotelarsko – gastronomicznej.

9 Struktura prac: Spotkania informacyjne
Przyjmowanie wstępnych deklaracji Uroczyste zakończenie Rozmowy kwalifikacyjne i podpisanie umów Organizacja egzaminów końcowych Opracowanie programów praktyk Praca ekspertów i analiza informacji płynących od nauczycieli Organizacja praktyk

10 CELE I ZADANIA PROJEKTU
PROMOCJA I MEDIA Do obserwacji wyników i przebiegu projektu zaproszone zostaną media regionalne oraz ogólnopolskie. Wartość dodana, realizowana poza projektem. Prezentacja współpracy hoteli, szkół i instytucji w Brukseli w ramach Polskiej Prezydencji. Inicjatywa została podjęta przez Dolnośląską Izbą Gospodarczą i Saksońską Kancelarię Państwową. Prezentacja planowana jest na koniec 2011 roku. Prezentacja ma pokazać dobre praktyki, wspólne przedsięwzięcia polsko - niemieckie (w szczególności w aspekcie transgranicznym) oraz zaprezentować dobre przykłady współpracy firm ze szkołami zawodowymi.

11 Zapraszamy do udziału w projekcie !
Dziękuję za uwagę /Herzlichen Dank Sylwia Lasota  Menager Projektu Dolnośląska Izba Gospodarcza Niederschlesische Wirtschaftskammer ul. Świdnicka Wrocław Tel.(+48  71) ,


Pobierz ppt "Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google