Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wizyta Studyjna – Dobre Praktyki w Niemczech”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wizyta Studyjna – Dobre Praktyki w Niemczech”"— Zapis prezentacji:

1 „Wizyta Studyjna – Dobre Praktyki w Niemczech”
Prezentacja dotycząca dobrych praktyk w zakresie modernizacji oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego w ramach warsztatu szkoleniowego „Wizyta Studyjna – Dobre Praktyki w Niemczech”

2 Dualny system kształcenia w Niemczech
Od nauki do zawodu Praca z zawodzie poparta odpowiednimi kwalifikacjami szkoły zawo-dowe dualny system kształcenia szkoły wyższe Uregulowany system kształcenia zawodowego szkolnictwo ogólnokształcące

3 Dualny system kształcenia w Niemczech
Dane i fakty Większość uczy się dualnie obecnie ok. 1,6 mln. uczniów kształci się w ok.340 zawodach ok. 60% uczniowie dualny system kształcenia stan: 2007

4 Dualny system kształcenia w Niemczech
W obu miejscach nauczania obowiązują niezależne od siebie, ale wzajemnie dopasowane regulaminy Kształcenie odbywa się przede wszystkim w zakładzie pracy uzupełniane jest o zajęcia w szkole zawodowej Miejsce nauczania: zakład pracy Miejsce nauczania: szkoła

5 Dualny system edukacyjny w Niemczech
Dualny system kształcenia 3-4 dni w tygodniu na podstawie regulaminu nauczania w ramach kontraktu o odbywaniu praktyki przeważnie na miejscu pracy Miejsce nauczania: zakład pracy

6 Dualny system kształcenia w Niemczech
z reguły 3 lata edukacji finansowanej przez przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo daje wybór typu instytucji naukowej Przedsiębiorstwo szkoła zawodowa Kształcenie poza- i ponadzakładowe

7 Dualny system kształcenia w Niemczech
przeciętnie 1-2 dni w tygodniu na podstawie ramowego programu nauczania przekazywanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej w ramach ustawowego obowiązku uczęszczania do szkoły Miejsce nauczania: szkoła

8 Dualny system kształcenia w Niemczech
Zawody objęte dualnym systemem kształcenia Zawody z każdej dziedziny ok. 340 zawodów przemysł rolnictwo handel zdrowie rzemiosło Biuro/administracja

9 Dualny system kształcenia w Niemczech
Podział zadań w ramach dualnego systemu kształcenia Gospodarka Organy z własną administracją (izby) doradzają nadzorują kształcenie w zakładzie pracy stwierdzają, czy dany zakład i instruktor może kształcić w zawodzie rejestrują kontrakty o odbywaniu praktyki egzaminują.

10 Dualny system kształcenia Mechatronik
państwowo zatwierdzony zawód czas trwania nauki 3,5 roku

11 Dualny system kształcenia Mechatronik
Profil zawodowy w skrócie tworzenie systemów mechatronicznych z podzespołów i komponentów instalowanie zespołów i komponentów elektrycznych oraz pomiary wielkości elektrycznych instalowanie i testowanie sprzętu i oprogramowania środki służące eksploatacji i uruchamianiu systemów z uwzględnieniem planowania przeprowadzania procesów produkcji, analiza dokumentacji połączeń, interpretacja i edycja programów

12 Dualny system kształcenia Mechatronik
Czasowy podział nauki 14% Teoria 86% Praktyka 8 tygodni 7 tygodni 10,5 tygodnia 44 tygodni 45 tygodni 67,5 tygodnia I rok nauki II rok nauki III+IV rok nauki ze 182 tygodni nauki, 156,5 tygodnia odbywa sie w przedsiębiorstwie

13 Dualny system kształcenia Mechatronik
Struktura egzaminów dla mechatroników Część A Część B Zlecenie zakładowe z dokumentacją 50% maks. 30 godzin Egzamin ustny 50% maks. 30 minut Plan pracy 40% 150 minut Analiza funkcji 40% 150 minut Nauki ekonomiczno -społeczne 20% 60 minut

14 Aleksandra Sikorska - Ellwanger Volkshochshule im Landkreis Cham e.V.


Pobierz ppt "„Wizyta Studyjna – Dobre Praktyki w Niemczech”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google