Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 3 do klasy językowej DSD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 3 do klasy językowej DSD"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 3 do klasy językowej DSD
zaprasza od roku szkolnego 2011/2012 uczniów zainteresowanych językiem niemieckim do klasy językowej DSD

2 Klasy DSD to klasy z poszerzonym programem języka niemieckiego, które przygotowują uczniów do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego DSD (Deutsches Sprachdiplom – Dyplom z Języka Niemieckiego). Uczniowie ci otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego uznawany w całej Europie.

3 Program realizowany jest w gimnazjach i liceach, które po spełnieniu określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i otrzymały zezwolenie na przeprowadzanie egzaminu DSD. Szkoły te, w ścisłej współpracy z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego, przez trzy lata intensywnej nauki przygotowują uczniów do egzaminu. Gimnazjaliści zdają DSD I na poziomie B1, a uczniowie liceum – DSD II na poziomie C1.

4 Uczniowie naszego gimnazjum mają możliwość zdawania
egzaminu na poziomie B1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego), a po ukończeniu gimnazjum mogą kontynuować realizację tego programu w II Liceum Ogólnokształcącym i przygotowywać się do kolejnego certyfikatu, tym razem na poziomie C1.

5 Dyplom z Języka Niemieckiego jest przedsięwzięciem Stałej Konferencji Ministrów Oświaty Landów Republiki Federalnej Niemiec przeznaczonym dla uczniów szkół zagranicznych na całym świecie. Przeprowadzanie, zgoda na przeprowadzanie i zapewnienie jakości, a także wszystkie uregulowania dyplomu językowego, leżą w gestii Centralnej Komisji Niemieckiego Dyplomu Językowego.

6 Egzamin DSD jest egzaminem państwowym jest bezpłatny (finansowany przez Republikę Federalną Niemiec) jest dla "całej klasy lub grupy" (do tego egzaminu nie mogą przystąpić uczniowie, którzy przygotowują się indywidualnie) przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół przeprowadzany jest raz w roku na całym świecie.

7 Absolwent DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.
Z egzaminem DSD II i polską maturą można podjąć studia na każdym kierunku w Niemczech. Dyplom może być również przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli i mieli możliwość wyjechać na stypendium lub praktyki do Niemiec. Co roku dla kilku osób z całej Polski, które najlepiej zdały egzamin DSD II, fundowane są pięcioletnie stypendia na studia w Niemczech na wybrany przez siebie kierunek.

8 Egzaminy DSD przeprowadzane są w ponad 50 krajach, w około 500 szkołach, a rocznie uczestników programu osiąga sukces. W Polsce 45 liceów ogólnokształcących wraz ze współpracującymi gimnazjami należy do sieci Szkół z Programem DSD i przez 14 lat ( ) Dyplom z Języka Niemieckiego drugiego stopnia (DSD II) otrzymało 8550 absolwentów.

9 Uczniowie będą uczyć się języka niemieckiego
w wymiarze 6 godzin tygodniowo oraz języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

10 Uczniowie w klasie DSD uczą się zgodnie z przyjętymi standardami międzynarodowymi uczą się przy zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania i uczenia się, m.in. metodą projektu oraz z wykorzystaniem technologii komputerowych i informacyjnych mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych mają zagwarantowaną jakość nauczania poprzez korzystanie z doradztwa naukowego oraz ocenianie metodą testów mogą pogłębiać sprawności językowe w czasie wyjazdów do Niemiec w ramach wymiany zagranicznej, a przy kontynuacji kursu w liceum mogą korzystać ze stypendiów w Niemczech

11 „Iloma językami mówisz, tyle razy jesteś człowiekiem”
Największy poeta niemiecki Johann Wolfgang von Goethe napisał: „Iloma językami mówisz, tyle razy jesteś człowiekiem” Przyjdź do Gimnazjum nr 3 i zacznij mówić ... po niemiecku


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 3 do klasy językowej DSD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google