Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C omenius Partnerskie Projekty Szkół Zadania koordynatora oraz organizacja mobilności Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C omenius Partnerskie Projekty Szkół Zadania koordynatora oraz organizacja mobilności Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie."— Zapis prezentacji:

1 C omenius Partnerskie Projekty Szkół Zadania koordynatora oraz organizacja mobilności Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 Zadania koordynatora Planowanie i organizacja pracy zespołu projektowego Planowanie i monitorowanie harmonogramu wydatków związanych z realizacją projektu Gromadzenie dokumentów związanych z realizacją projektu (w tym również księgowych oraz potwierdzeń udziału w mobilnościach) Monitorowanie postępów projektu, zadbanie o realizację ewaluacji Wdrażanie wniosków płynących z monitoringu i ewaluacji PROGRAM COMENIUS

3 Zadania koordynatora Utrzymywanie kontaktów i współpraca z partnerami z zagranicy Współorganizowanie wizyt gości zagranicznych w Polsce i wyjazdów polskiego zespołu Współorganizowanie imprez szkolnych Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym Dbanie o opracowanie produktów projektu Sporządzanie raportu postępu oraz końcowego z realizacji projektu Promowanie projektu w środowisku lokalnym Przechowywanie dokumentacji związanej ze zrealizowanym projektem przez okres wskazany w umowie … PROGRAM COMENIUS

4 Organizowanie mobilności Omówienie wszystkich kwestii z partnerami przed spotkaniem (niezależnie od tego czy spotkanie odbywa się w Polsce czy za granicą): -Cele spotkania -Uczestnicy spotkania -Przebieg spotkania (program, harmonogram) -Zakwaterowanie, wyżywienie (gdzie, w jakiej cenie, rezerwacje) -Kwestie finansowe (kto za co płaci – każdy z partnerów otrzymuje budżet na zrealizowanie mobilności) PROGRAM COMENIUS

5 Organizowanie mobilności Program powinien uwzględniać różnorodne formy pracy szkoły (lekcje, przedsięwzięcia artystyczne, spotkania z uczniami, rodzicami, przedstawicielami środowiska lokalnego), a także dać szansę poznania kultury, zabytków, zwyczajów regionu, kraju. Warto przygotować materiały informacyjne o szkole, regionie, kraju, upominki wykonane przez uczniów. Należy przeprowadzić zajęcia dotyczące kraju partnera – kultury, historii, języka (nauka podstawowych zwrotów), szkoły, omówić program. Warto, aby uczniowie korespondowali z kolegami ze szkoły partnerskiej przed wyjazdem. Efektywne będzie językowe przygotowanie uczniów w zakresie specjalistycznego słownictwa. PROGRAM COMENIUS

6 Organizowanie mobilności Przygotowanie rodziców i uczniów do wyjazdów zagranicznych oraz przyjmowania gości u siebie Przyjmowanie gości Zakwaterowanie uczniów powinno odbywać się u rodzin – zorganizowanie spotkania z rodzicami - uspokojenie rodzin uczniów, że warunki, które mogą zapewnić gościom będą właściwe Uzgodnienie w jaki sposób rodzice i uczniowie będą zaangażowani w organizację wizyty Precyzyjne ustalenie co należy do obowiązków rodziny goszczącej ucznia Przekazanie informacji o uwarunkowaniach kulturowych gościa Szczegółowe poinformowanie o przebiegu wizyty Zapewnienie stałego kontaktu z koordynatorem projektu Zorganizowanie spotkania z rodzicami po zakończeniu wizyty PROGRAM COMENIUS

7 Organizowanie mobilności Przygotowanie rodziców i uczniów oraz nauczycieli do wyjazdów zagranicznych oraz przyjmowania gości u siebie Wyjazd zagraniczny Sposób wyłonienia osób biorących udział w mobilności jest przejrzysty Zorganizowanie spotkania z rodzicami i szczegółowe poinformowanie o przebiegu wizyty Zapewnienie rodzicom możliwości kontaktu z koordynatorem i z dzieckiem Ustalenie zasad finansowania wizyty: - przedstawienie budżetu -ustalenie wysokości dopłaty ze strony rodziców i sposobu jej zbierania, kwitowania i rozliczania (tylko w przypadku kiedy konieczna np. większa liczba uczniów biorących udział w projekcie, dodatkowa wycieczka) Zorganizowanie spotkania z rodzicami po powrocie PROGRAM COMENIUS

8 Organizowanie mobilności Pojawiające się problemy: Niemożność nawiązania kontaktu z dzieckiem, nauczycielem w czasie wyjazdu Niejasności związane z finansowaniem udziału uczniów w wyjeździe (dopłacanie przez rodziców do wyjazdu dziecka) Pobieranie kwot od uczniów, rodziców bez pokwitowania PROGRAM COMENIUS

9 Po powrocie/wyjeździe gości Warto podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie Podsumować rezultaty Spisać wszystkie ustalenia, które zapadły w trakcie wizyty/wyjazdu Uzgodnić z partnerem, że tak samo rozumiemy ustalenia Planować dalszą pracę w projekcie z uwzględnieniem efektów wizyty/wyjazdu PROGRAM COMENIUS


Pobierz ppt "C omenius Partnerskie Projekty Szkół Zadania koordynatora oraz organizacja mobilności Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google