Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak to robią inni ? – wybrane zagadnienia organizacji poradnictwa zawodowego na świecie – planowanie kariery zawodowej jako przedmiot szkolny Jak to robią

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak to robią inni ? – wybrane zagadnienia organizacji poradnictwa zawodowego na świecie – planowanie kariery zawodowej jako przedmiot szkolny Jak to robią"— Zapis prezentacji:

1 Jak to robią inni ? – wybrane zagadnienia organizacji poradnictwa zawodowego na świecie – planowanie kariery zawodowej jako przedmiot szkolny Jak to robią inni ? – wybrane zagadnienia organizacji poradnictwa zawodowego na świecie – planowanie kariery zawodowej jako przedmiot szkolny Wojciech Kreft Dyrektor Instytutu Rozwoju Kariery

2 Austria Wszyscy uczniowie promowani do siódmej i ósmej klasy muszą odbyć 32 godziny poradnictwa zawodowego każdego roku. W większości wypadków są one połączone z normalnymi zajęciami i prowadzone przez zwykłych nauczycieli, z których wielu przeszło tylko podstawowe szkolenie w tym zakresie. W szkole podstawowej (Hauptschule) zajęcia takie prowadzone są jako oddzielny przedmiot w około 45% przypadków.

3 Kanada Występuje duże zróżnicowanie w obrębie różnych obszarów i prowincji oraz pomiędzy nimi. Dla przykładu w Kolumbii Brytyjskiej uczniowie muszą poświęcić 60 godzin na naukę i planowanie kariery zawodowej każdego roku od przedszkola do ukończenia 12 klasy i aby zdać, zaliczyć muszą 4 semestry w tym zakresie; w Saskatchewan wymagane jest 30 godzin poradnictwa zawodowego w klasach 6 – 9; w Ontario program poradnictwa zawodowego obowiązuje w klasie 10 –tej i jest obowiązkowy przez pół semestru; w Albercie obowiązkowy jest kurs zarządzania rozwojem kariery zawodowej w klasie 11-tej.

4 Czechy Poradnictwo zawodowe włączone jest w programy nauczania wszystkich uczniów od klasy 7, aż do klasy 12. Pozostawia się wolnemu wyborowi szkół, czy zajęcia takie prowadzić jako oddzielny przedmiot, czy włączyć je w zakres innych przedmiotów. W 25% procentach szkół podstawowych utworzono z niej oddzielny przedmiot.

5 Dania Orientacja edukacyjna i zawodowa na rynku pracy jest obowiązującym tematem w klasach 1 – 9. W każdej szkole funkcjonuje szkolny doradca zawodowy!

6 Finlandia Poradnictwo zawodowe jest obowiązkowe w klasach 7 – 9, a nowe wytyczne odnośnie programów nauczania wymagają, aby włączona była w całość nauczania podstawowego. W klasach 7 – 9 prowadzone są dwie godziny nauczania tygodniowo i jedna godzina tygodniowo, jako opcja w klasie dziesiątej i szkołach średnich. Uczniowie szkół zawodowych mają półtora tygodnia doradztwa i poradnictwa zawodowego.

7 Niemcy Szkoły włączyły w programy nauczania Arbeitslehre (naukę o świecie pracy): albo w konkretne przedmioty jak na przykład technologia; albo bardziej ogólnie w zakres programu nauczania. Nauka tego przedmiotu rozpoczyna się często w dwóch ostatnich latach szkoły podstawowej, ale może rozpocząć się także dużo wcześniej. W gimnazjach jest rzadziej prowadzony niż w innych typach szkół. Zajęcia uzupełniane są przez wizyty w zakładach pracy lub praktykę zawodową. Przedmiot ten bardziej skupia się na dostarczaniu informacji o świecie pracy, niż na samoświadomości i umiejętnościach planowania i rozwoju kariery zawodowej.

8 Irlandia Poradnictwo zawodowe nie jest obowiązkowe. W wyższych klasach szkół średnich prowadzone są dwa programy, które łącznie obejmują około 24% uczniów – Certyfikat Kończący (Zawodowy) i Certyfikat Kończący (Stosowany) – zawierają one moduły poradnictwa zawodowego. W każdej szkole jednakże jest tam doradca zawodowy (jeden na 500 uczniów)

9 Korea Poradnictwo zawodowe jest obecnie włączane w programy szkolne. Zatrudnienie i kariera może być włączona jako nadobowiązkowy, ekstra – programowy przedmiot i wykładany dwie godziny w tygodniu przez jeden semestr (łącznie 68 godzin), tak w szkole podstawowej, jak i wyższej. Prowincje i szkoły decydują czy będzie on obowiązkowy i jak włączyć go w program nauczania.

10 Norwegia W zakresie programów kształcenia dąży się, aby doradztwo zawodowe i edukacyjne było przedmiotem interdyscyplinarnym postrzeganym jako odpowiedzialność szkoły jako całości. Nauczanie o życiu zawodowym jest w zasadzie włączone w programy przedmiotów dla każdej klasy w obrębie narodowego programu nauczania dla szkół podstawowych i niższych szkół średnich, ale bywa często bardzo ogólnikowe. W praktyce główny nacisk następuje od klasy 8, a ilość godzin zmienia się znacznie: oblicza się, że przeciętnie może wynosić tylko 6 godzin w klasie 8, 8 godzin w klasie 9 i 10 godzin w klasie 10

11 Hiszpania Jedna lekcja doradztwa tygodniowo włączona jest w obowiązkowe nauczanie ponadpodstawowe i dwa lata wyższego nauczania średniego. Uczniowie średnich szkół zawodowych wyższego stopnia mają zajęcia ze szkolenia i doradztwa zawodowego w liczbie 65 godzin rocznie.

12 Wlk. Brytania Od roku 1997 poradnictwo zawodowe stało się obowiązkową częścią narodowego programu nauczania dla grupy wiekowej 14 – 16 lat., mimo że jego rozmiar i zawartość nie do końca jest określona i szkoły zaadaptowały znacznie różniące się między sobą zagadnienia. Na początku roku 2003 rząd ogłosił, że poradnictwo zawodowe będzie nauczane od jedenastego roku życia i przygotował wskazówki pożądanych wyników nauczania uzyskiwanych jako jego efekt.

13 Polska ?

14 Rynek pracy Edukacja przepaść Przejście...


Pobierz ppt "Jak to robią inni ? – wybrane zagadnienia organizacji poradnictwa zawodowego na świecie – planowanie kariery zawodowej jako przedmiot szkolny Jak to robią"

Podobne prezentacje


Reklamy Google