Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady ubiegania się o grant na wizyty studyjne krok po kroku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady ubiegania się o grant na wizyty studyjne krok po kroku."— Zapis prezentacji:

1 Zasady ubiegania się o grant na wizyty studyjne krok po kroku

2 Zasady ubiegania się o grant...KROK 1 Zapoznanie się z –wytycznymi dla kandydatów; –kryteriami uczestnictwa w wizytach studyjnych programu Uczenie się przez całe życie – formalnymi i jakościowymi zasadami selekcji

3 Zasady ubiegania się o grant...KROK 2 Wybór 1 głównej wizyty z katalogu wizyt studyjnych oraz 3 wizyt alternatywnych - pkt B aplikacji. Tematyka wizyt studyjnych powinna mieć ścisły związek z profilem zawodowym i/lub obszarem zainteresowań Aplikanta – uzasadnienie w pkt. C-H aplikacji.

4 Zasady ubiegania się o grant...KROK 3 Czytelne i dokładne wypełnienie wszystkich punktów aplikacji. Przesłanie do Agencji Narodowej: 2 aplikacji wypełnionych w języku obcym (najlepiej roboczym wizyty gdyż jedna z aplikacji przekazywana jest organizatorowi) 1 aplikacji wypełnionej w języku polskim, korzystając z formularza obcojęzycznego

5 Zasady ubiegania się o grant...KROK 4 Do aplikacji wypełnionej w języku polskim proszę dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego–roboczego wizyty np. certyfikat ukończenia kursu językowego, zaświadczenie wystawione przez Komisję powołaną w celu weryfikacji kompetencji językowych kandydata Poziom znajomości języka powinien zapewnić swobodną komunikację!!

6 Zasady ubiegania się o grant...KROK 5 Należy pamiętać o złożeniu oryginalnych podpisów i pieczątek, na każdym z egzemplarzy aplikacji; W celu ułatwienia z Państwem kontaktu w poz. numer telefonu Beneficjenta proszę podać numer telefonu komórkowego. Wizyty studyjne nie są przeznaczone dla nauczycieli a priori. Rozpatrzenie wniosku przez Komitet Selekcyjny będzie możliwe jeśli do aplikacji dołączone będą stosowne uzasadnienia co do planów i możliwości wykorzystania doświadczeń z odbytej wizyty.

7 Zasady ubiegania się o grant...KROK 6 Wyjaśnienia dot. ostatniej strony aplikacji: Place /Miejscowość Date / / (day/month/year) Data / / (dzień/miesiąc/rok) Signature /Podpis Wnioskodawcy Name and position in capitals/ Imię, nazwisko i stanowisko Wnioskodawcy (litery drukowane ) Signature of representative of sending institution/ Podpis i pieczątka prawnego przedstawiciela instytucji zatrudniającej Wnioskodawcę Stamp of the applicant / contracting institution/ Pieczęć instytucji

8 Zasady ubiegania się o grant...KROK 7 Aplikacje należy przesłać na adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa, z dopiskiem: formularz zgłoszeniowy na wizyty studyjne 2007/8 do dnia 30 kwietnia 2007 roku ( data stempla pocztowego)


Pobierz ppt "Zasady ubiegania się o grant na wizyty studyjne krok po kroku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google