Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Comenius Asystentura Comeniusa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Comenius Asystentura Comeniusa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."— Zapis prezentacji:

1 Program Comenius Asystentura Comeniusa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Asystentura Comeniusa to staże pedagogiczne przyszłych nauczycieli trwające od 3 do 10 miesięcy. Asystenci mogą wyjeżdżać do: krajów Unii Europejskiej krajów Unii Europejskiej Norwegii Norwegii Islandii Islandii Turcji Turcji Liechtensteinu Liechtensteinu

3 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Instytucjami/ szkołami goszczącymi mogą być: przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły średnie szkoły specjalne Asystentura Comeniusa 2009/2010

4 Asystent Comeniusa powinien pracować od 12 do 16 godzin tygodniowo. Do jego głównych zadań może należeć: PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA nauczanie języka ojczystego asystenta nauczanie języka obcego nauczanie innego przedmiotu w języku obcym kształtowanie świadomości europejskiej (np. tworzenie klubu europejskiego) pomaganie w przygotowaniu i realizacji projektów partnerskich szkół Programu Comenius

5 Asystent Comeniusa – zadania asystenta c.d. PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA rozwijanie pozalekcyjnej oferty szkoły (szkolne kółka zainteresowań, współpraca z rodzicami uczniów) pomaganie uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom mającym trudności w nauce promowanie informacji o swoim kraju ojczystym przygotowywanie materiałów dydaktycznych

6 Szkoła goszcząca wyznacza opiekuna w pełni wykwalifikowanego nauczyciela, który będzie nadzorował pracę asystenta, sprawował nad nim opiekę, monitorował jego postępy podczas asystentury i działał jako osoba kontaktowa przez cały okres asystentury. PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA

7 Po przyjeździe na miejsce asystent przygotowuje ze swym opiekunem kontrakt, która wyszczególnia prawa i obowiązki asystenta i instytucji goszczącej oraz zawiera program pracy na czas trwania asystentury. Kontrakt ze szkołą

8 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Asystenci Comeniusa Dofinansowanie przeznaczone jest na: Podróż Utrzymanie Przygotowanie kulturowe/pedagogiczne/językowe Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie umowy jaką asystenci podpisują z Narodową Agencją.

9 Szkoła goszcząca Nie otrzymuje dofinansowania, Nie płaci asystentowi, Osiąga korzyści z obecności i działalności asystenta. PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Dofinansowanie

10 Przykładowe stawki dofinansowania PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Wielka Brytania, 27 tygodni (ok. 6 miesięcy) 6699 Euro Hiszpania, 36 tygodni (ok. 8 miesięcy) 6864 Euro Niemcy 13 tygodni (ok. 3 miesięce) 3174 Euro Francja, 45 tygodni (ok. 10 miesięcy) 9114 Euro

11 Tomasz Wąsik Sandeskolan, Boden, Szwecja PROGRAM COMENIUS Przykłady dobrej praktyki Nauczanie języka angielskiego Udział w innych zajęciach: sport, historia, geografia, lekcje stolarstwa, j. niemiecki, j. hiszpański, plastyka Udział w Partnerskich Projektach Szkół Comeniusa (kontakt z gimnazjum w Wawrzeńczycach) Prowadzenie Polish Club Organizacja spotkań dla Polonii Nauka szwedzkiego

12 Näsin koulu, Finlandia Dorota Horbaczewska PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Przykłady dobrej praktyki pomoc nauczycielowi j. angielskiego podczas zajęć nauczanie j. niemieckiego jako przedmiotu fakultatywnego przedstawianie kultury i języka polskiego uczestnictwo i pomoc w międzynarodowych projektach i wizytach uczestnictwo w codziennym życiu szkoły

13 Zespół Szkół Nr 7 w Toruniu Edith Gysbrechts PROGRAM COMENIUS Przykłady dobrej praktyki Nauczanie języka angielskiego i niemieckiego Udział w innych zajęciach: j. polski, historia, przyroda Zajęcia z uczniami niedosłyszącymi, zajęcia logopedyczne, rewalidacja Organizacja konkursów międzyszkolnych Zajęcia w toruńskich przedszkolach Udział w koncercie charytatywnym, rekolekcjach, wycieczce klasowej i innych uroczystościach szkolnych Praca z uczniami zdolnymi Pomoc w bibliotece

14 Powody ubiegania się o udział w programie Asystentura Comeniusa. Umiejętności przystosowania się do życia za granicą i pracy z młodymi ludźmi w szkole goszczącej. Planowane działania, mające na celu przygotowanie się do Asystentury Comeniusa. Planowane działania lekcyjne i pozalekcyjne. W jaki sposób Asystentura przyczyni się do rozwoju przyszłej współpracy europejskiej pomiędzy szkołami. Zainteresowania/hobby, które mogą być przydatne podczas asystentury PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Wniosek - część merytoryczna Cele

15 Wpływ asystentury na rozwój instytucji goszczącej i środowiska lokalnego. Przewidywany wpływ jaki Asystentura będzie mieć na kompetencje osobiste i zawodowe kandydata. Przewidywany wpływ Asystentury na karierę kandydata w zawodzie nauczyciela. PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Wniosek – część merytoryczna Wpływ

16 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Co jest oceniane? Motywacja Planowane działania asystenta (lekcyjne i pozalekcyjne), z uwzględnieniem szczególnych umiejętności, doświadczeń. Przewidywane korzyści zarówno dla asystenta, jak i dla szkoły. Spójność aplikacji (powiązanie pomiędzy motywacją, zaproponowanymi działaniami i przewidywanymi efektami). Ocena merytoryczna wniosku

17 Typ instytucji Grupa wiekowa uczniów Przedmiot nauczania Kraj Język prowadzenia zajęć Wielkość i lokalizacja miejscowości Daty asystentury PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA Preferencje profilu asystentury

18 Wymagane dokumenty Formularz wniosku – 2 egzemplarze (w języku polskim) Formularz wniosku w formie elektronicznej (wypełniany online) Imienna rekomendacja rektora/dziekana wydziału Zaświadczenie znajomości języka (poziom B2), jeśli student nie jest studentem kierunku neofilologicznego PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA

19 Najczęściej zadawane pytania Czy asystent prowadzi zajęcia samodzielnie? Czy sam muszę znaleźć zakwaterowanie? Czy muszę znać język kraju odbywania asystentury? Czy muszę brać urlop dziekański na czas Asystentury? Czy Asystentura zostanie uznana jako obowiązkowa praktyka pedagogiczna na moich studiach?

20 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA

21

22

23 Informacje oraz pytania Michał Wodzisławski mwodzislawski@frse.org.pl www.comenius.org.pl Tel: 0-22 46 31 203 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie


Pobierz ppt "Program Comenius Asystentura Comeniusa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google