Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

F undacja R ozwoju S ystemu E dukacji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "F undacja R ozwoju S ystemu E dukacji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej."— Zapis prezentacji:

1 F undacja R ozwoju S ystemu E dukacji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej

2 FRSE wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce

3 Programy w ramach FRSE Uczenie się przez całe życie Młodzież w działaniu Erasmus- Mundus Tempus Eurodesk Salto EECA European Language Label eTwinning Euridyce Fundusz stypendialny i szkoleniowy Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Krajowe Centrum Europass

4 Uczenie się przez całe życie (LLP) Celem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku. Podprogramy: Comenius - edukacja przedszkolna i szkolnaComenius Erasmus - szkolnictwo wyższeErasmus Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodoweLeonardo da Vinci Grundtvig - edukacja dorosłychGrundtvig Wizyty studyjne - wyjazdy dla kadr eksperckich i kierowniczych w obszarze edukacji i szkoleń, doradztwa zawodowego oraz akredytacjiWizyty studyjne Wizyty przygotowawcze LLP - w ramach Wizyt możliwe jest uzyskanie dofinansowania na działania przygotowawcze, służące stworzeniu przyszłego projektu w ramach programów: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig.Wizyty przygotowawcze LLP

5 Dlaczego Comenius?

6 LLP-Comenius Program wspiera międzynarodową współpracę szkół, uczniów i nauczycieli tzn.: * partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu); * uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego (Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej); * przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta). W 2008 roku budżet programu Comenius przeznaczony na działania wynosił 10.716.000 EUR.

7 Priorytety Narodowe w 2009 roku kandydaci, którzy nigdy jeszcze nie byli beneficjentami akcji Comenius 2.2, bądź tez w ramach nowego programu Uczenie się przez całe życie, promowanie nauczycieli innych przedmiotów niż języki obce, kandydaci, którzy wybierają kursy dotyczące wczesnego nauczania języków obcych, kandydaci, którzy pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kandydaci, którzy mają dodatkową rekomendację uznanej instytucji edukacyjnej lub kulturalnej na poziomie międzynarodowym, krajowym a także regionalnym, z którą aktywnie współpracują w dziedzinie Rozwoju zawodowego lub/i rozwoju szkoły, kandydaci, których udział w kursie wynika z istniejącej współpracy międzynarodowej pomiędzy europejskim instytucjami edukacyjnymi, nauczycieli przekwalifikowujących się w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych lub/i poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, kandydaci ubiegający się o udział w kursach oferujących doskonalenie metod dydaktycznych i zarządzania szkołami, opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

8 Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Kursy doskonalenia zawodowego 16 stycznia 2009 (wyjazdy na kursy od 1 kwietnia 2009 do 31 sierpnia 2009) 30 kwietnia 2009 (wyjazdy na kursy od 1 września 2009 do 31 grudnia 2009) 15 września 2009 (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2010)

9 Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej 1.Formularz wniosku powinien zostać złożony przez wnioskodawcę w wymaganym terminie. 2.Formularz wniosku powinien zostać złożony na odpowiednim formularzu wniosku. 3.Formularz wniosku powinien zostać wypełniony komputerowo. 4.Formularz wniosku powinien zostać wypełniony w całości. 5.Formularz wniosku powinien zostać wypełniony w języku polskim. 6.Formularz wniosku przesłany do Narodowej Agencji powinien zawierać oryginalne podpisy i pieczęcie. 7.Wnioskodawca powinien być obywatelem lub stałym rezydentem w kraju uczestniczącym w programie Uczenie się przez całe życie albo być zarejestrowanym jako bezpaństwowiec lub posiadać status uchodźcy w jednym z takich krajów. 8.Wnioskodawca powinien być osobą zatrudnioną, w instytucji uprawnionej do uczestnictwa w programie Comenius – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. 9.Wnioskodawca powinien należeć do przynajmniej jednej z kategorii pracowników uprawnionych do otrzymania dofinansowania z programu Comenius – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej na dany kurs doskonalenia zawodowego. 10.Szkolenie powinno być uprawnione do otrzymania dofinansowania z programu Comenius.

10 Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej 11. Szkolenie powinno odbywać się w jednym z krajów uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie i zostać zorganizowane przez instytucję/spółkę, która ma siedzibę w kraju uczestniczącym w tym programie. 12. Szkolenie powinno odbywać się w kraju innym niż kraj zamieszkania wnioskodawcy. 13. Szkolenie powinno odbywać się odbywać się w uprawnionym okresie. 14. Czas trwania szkolenia powinien trwać: - w przypadku kursów o stałej strukturze od 5 dni roboczych do 6 tygodni. - w przypadku job shadowing/work placement od 1 dnia do 6 tygodni. 15. Staż pracy wnioskodawcy w sektorze oświaty powinien wynosić minimum 2 lata. 16. Wnioskodawca powinien być zatrudniony w wymiarze minimum ¾ etatu (jeżeli nauczyciel naucza różnych przedmiotów, niezbędne jest podanie w rekomendacji liczby godzin nauczania poszczególnych przedmiotów) 17. Powinien upłynąć 2-letni okres karencji dla kandydatów, którzy wcześniej korzystali z grantu przeznaczonego na udział w kursie doskonalenia zawodowego w ramach programu Comenius (pełne 2 lata, liczone od dnia powrotu z kursu do dnia wyjazdu na kolejny kurs). 18. Kandydat powinien złożyć komplet dokumentów. Zgodnie z listą opublikowaną na stronie internetowej programu Comenius: * 2 egzemplarze formularza wniosku oraz 4 załączniki: * Załącznik 1 rekomendację dyrektora szkoły/prawnego przedstawiciela instytucji, * Załącznik 2 tymczasową rezerwację miejsca na kursie/szkoleniu, * Załącznik 3 plan kursu/szkolenia, * Załącznik 4 poświadczenie znajomości języka obcego.

11 Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Pieniądze dostajemy na opłatę za: Kurs Podróż Zakwaterowanie i wyżywienie Potrzeby specjalne Językowy kurs przygotowawczy

12 Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Przed wyjazdem otrzymujemy 80 % naszego budżetu. Po powrocie wypełniamy wniosek rozliczenia i jeśli wszystko jest uprawnionymi kosztami to FRSE przelewa na nasze konto pozostałe 20 %. Walutą budżetu są PLN lub EURO

13 Więcej informacji www.frse.pl


Pobierz ppt "F undacja R ozwoju S ystemu E dukacji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google