Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 DOBRE, TAŃSZE, DOSTĘPNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " DOBRE, TAŃSZE, DOSTĘPNE."— Zapis prezentacji:

1  DOBRE, TAŃSZE, DOSTĘPNE

2 JST1 - gmina wiejska Gmina prowadzi:
90% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym Gmina prowadzi: 1 oddział przedszkolny w SP 1 inną formę wych. przedszk. (ponieważ punkt przedszkolny nie został zapisany w SIO, rozkład dzieci w tym punkcie wg roku urodzenia przyjęto na podstawie założeń MEN bazując na danych GUS o populacji w gminie) 100% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych 30% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty 6% dzieci 6-letnich w szkołach

3 JST1 - gmina wiejska Na terenie gminy 50 dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 36 w wieku od 2 do 5 lat; Na terenie gminy nie ma placówek niepublicznych; Opłata wynosi 3,50 zł - w punkcie przedszkolnym; 135% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc;

4 JST1 - gmina wiejska tys. zł Rok Wysokość dotacji z budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu obniżenia opłaty rodziców Zwiększona dotacja dla placówek niepublicznych Środki na rozwój wychowania przedszkolnego Liczba miejsc, którą można sfinansować tylko z dodatkowych środków dotacyjnych 2013* 12 5 - 7 4 2014 41 14 27 2015 70 15 55 11 2016 72 57 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą 2013 2016 część rozwojowa część rekompensująca * * 4 miesiące roku 2013

5 JST2 - gmina miejska Gmina prowadzi:
116% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym Gmina prowadzi: 1 przedszkole 100% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych 64% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty 12% dzieci 6-letnich w szkołach

6 JST2 - gmina miejska Na terenie gminy 111 dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 79 w wieku od 2 do 5 lat; Na terenie gminy nie ma placówek niepublicznych; Opłata wynosi 2,14 zł; 120% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc (znaczny prognozowany wzrost populacji dzieci 3-5 lat w gminie w kolejnych latach)

7 JST2 - gmina miejska tys. zł Rok Wysokość dotacji z budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu obniżenia opłaty rodziców Zwiększona dotacja dla placówek niepublicznych Środki na rozwój wychowania przedszkolnego Liczba miejsc, którą można sfinansować tylko z dodatkowych środków dotacyjnych 2013* 26 12 - 14 7 2014 90 43 46 2015 155 58 97 16 2016 159 56 103 17 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą 2013 2016 część rozwojowa część rekompensująca * * 4 miesiące roku 2013

8 JST3 - gmina wiejska Gmina prowadzi:
47% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym Gmina prowadzi: 1 przedszkole 3 oddziały przedszkolne w SP 100% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych 11% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty 19% dzieci 6-letnich w szkołach

9 JST3 - gmina wiejska Na terenie gminy 155 dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 96 w wieku od 2 do 5 lat; Na terenie gminy nie ma placówek niepublicznych; Opłata wynosi 1,80 zł; 80% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc;

10 JST3 - gmina wiejska tys. zł Rok Wysokość dotacji z budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu obniżenia opłaty rodziców Zwiększona dotacja dla placówek niepublicznych Środki na rozwój wychowania przedszkolnego Liczba miejsc, którą można sfinansować tylko z dodatkowych środków dotacyjnych 2013* 32 2 - 30 18 2014 109 7 102 20 2015 217 9 208 42 2016 222 213 43 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą 2013 2016 część rozwojowa część rekompensująca * * 4 miesiące roku 2013

11 JST4 - gmina miejsko-wiejska
59% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym Gmina prowadzi: 1 przedszkole 9 oddziałów przedszkolnych w SP 100% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych 51% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty 7% dzieci 6-letnich w szkołach

12 JST4 - gmina miejsko-wiejska
Na terenie gminy 419 dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 272 w wieku od 2 do 5 lat; Na terenie gminy nie ma placówek niepublicznych; Opłata wynosi 3,98 zł; przewidziana jest ulga na 2 i kolejne dziecko w przedszkolu; 90% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc;

13 JST4 - gmina miejsko-wiejska
tys. zł Rok Wysokość dotacji z budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu obniżenia opłaty rodziców Zwiększona dotacja dla placówek niepublicznych Środki na rozwój wychowania przedszkolnego Liczba miejsc, którą można sfinansować tylko z dodatkowych środków dotacyjnych 2013* 91 88 - 2 1 2014 309 307 2015 586 407 178 36 2016 600 193 39 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą 2013 2016 część rozwojowa część rekompensująca * * 4 miesiące roku 2013

14 JST5 - gmina miejska Gmina prowadzi:
90% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym Gmina prowadzi: 5 przedszkoli 1 oddział przedszkolny w SP Placówki niepubliczne na terenie gminy: 1 przedszkole 95% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych 80% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty 3% dzieci 6-letnich w szkołach

15 JST5 - gmina miejska Na terenie gminy 677 dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 480 w wieku od 2 do 5 lat; W placówkach niepublicznych objętych wychowaniem przedszkolnym jest 31 dzieci; Opłata wynosi 1,50 zł; 125% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc;

16 JST5 - gmina miejska tys. zł Rok Wysokość dotacji z budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu obniżenia opłaty rodziców Zwiększona dotacja dla placówek niepublicznych Środki na rozwój wychowania przedszkolnego Liczba miejsc, którą można sfinansować tylko z dodatkowych środków dotacyjnych 2013* 160 40 - 120 58 2014 545 145 5 395 64 2015 946 210 15 721 116 2016 970 16 745 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą 2013 2016 część rozwojowa część rekompensująca * * 4 miesiące roku 2013

17 JST6 - gmina wiejska Gmina prowadzi:
79% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym Gmina prowadzi: 1 przedszkole 12 oddziałów przedszkolnych w SP Placówki niepubliczne na terenie gminy: 4 przedszkola 3 inne formy wych. przedszk. 49% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych 31% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty 26% dzieci 6-letnich w szkołach

18 JST6 - gmina wiejska Na terenie gminy 775 dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 592 w wieku od 2 do 5 lat; W placówkach niepublicznych objętych wychowaniem przedszkolnym jest 379 dzieci; Opłata wynosi 2,50 zł; 127% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc;

19 JST6 - gmina wiejska tys. zł Rok Wysokość dotacji z budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu obniżenia opłaty rodziców Zwiększona dotacja dla placówek niepublicznych Środki na rozwój wychowania przedszkolnego Liczba miejsc, którą można sfinansować tylko z dodatkowych środków dotacyjnych 2013* 197 27 - 170 102 2014 673 89 49 535 107 2015 1 085 149 829 166 2016 1 112 104 153 854 171 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą 2013 2016 część rozwojowa część rekompensująca * * 4 miesiące roku 2013

20 JST7 - gmina miejska Gmina prowadzi:
93% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym Gmina prowadzi: 5 przedszkoli 10 oddziałów przedszkolnych w SP Placówki niepubliczne na terenie gminy: 1 przedszkole 6 innych form wych. przedszk. 75% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych 69% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty 8% dzieci 6-letnich w szkołach

21 JST7 - gmina miejska Na terenie gminy dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym 735 w wieku od 2 do 5 lat; W tym w placówkach niepublicznych 258 dzieci; Opłata wynosi 2,50 zł; 148% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc;

22 JST7 - gmina miejska tys. zł Rok Wysokość dotacji z budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu obniżenia opłaty rodziców Zwiększona dotacja dla placówek niepublicznych Środki na rozwój wychowania przedszkolnego Liczba miejsc, którą można sfinansować tylko z dodatkowych środków dotacyjnych 2013* 245 121 - 123 60 2014 835 424 41 370 2015 1 439 599 126 714 115 2016 1 475 649 129 696 112 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą 2013 2016 część rozwojowa część rekompensująca * * 4 miesiące roku 2013

23 JST8 - gmina miejska Gmina prowadzi:
78% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym Gmina prowadzi: 12 przedszkoli Placówki niepubliczne na terenie gminy: 5 przedszkoli 1 inna forma wych. przedszk. 89% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych 85% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty 11% dzieci 6-letnich w szkołach

24 JST8 - gmina miejska Na terenie gminy dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym w wieku od 2 do 5 lat; W placówkach niepublicznych objętych wychowaniem przedszkolnym jest 228 dzieci; Opłata wynosi 3,30 zł z 6-tą godzinę, 2,85 zł za 7-mą godzinę, 1,96 zł na 8-mą godzinę, 1,65 zł za 9-tą godzinę i 1,50 zł za pozostałe; 123% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc;

25 JST8 - gmina miejska tys. zł Rok Wysokość dotacji z budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu obniżenia opłaty rodziców Zwiększona dotacja dla placówek niepublicznych Środki na rozwój wychowania przedszkolnego Liczba miejsc, którą można sfinansować tylko z dodatkowych środków dotacyjnych 2013* 533 528 - 6 3 2014 1 820 1 726 36 57 9 2015 2 920 2 221 111 588 95 2016 2 994 2 188 114 691 112 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą 2013 2016 część rozwojowa część rekompensująca * * 4 miesiące roku 2013

26 JST9 - miasto na prawach powiatu
84% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym Gmina prowadzi: 81 przedszkoli 8 oddziałów przedszkolnych w SP Placówki niepubliczne na terenie gminy: 27 przedszkoli 5 innych form wych. przedszk. 84% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych 94% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty 14% dzieci 6-letnich w szkołach

27 JST9 - miasto na prawach powiatu
Na terenie gminy dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym w wieku od 2 do 5 lat; W tym w placówkach niepublicznych dzieci; Opłata wynosi 1,30 zł; zniżka 50% na drugie dziecko i brak opłaty za 3 i kolejne dziecko 111% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc;

28 JST9 - miasto na prawach powiatu
tys. zł Rok Wysokość dotacji z budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu obniżenia opłaty rodziców Zwiększona dotacja dla placówek niepublicznych Środki na rozwój wychowania przedszkolnego Liczba miejsc, którą można sfinansować tylko z dodatkowych środków dotacyjnych 2013* 2 353 246 - 2 106 943 2014 8 026 892 245 6 888 1 028 2015 12 836 1 361 754 10 721 1 600 2016 13 158 1 144 773 11 241 1 678 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą 2013 2016 część rozwojowa część rekompensująca * * 4 miesiące roku 2013

29 JST10 - miasto na prawach powiatu
85% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym Gmina prowadzi: 30 przedszkoli 45 oddziałów przedszkolnych w SP Placówki niepubliczne na terenie gminy: 41 przedszkoli 2 oddziały przedszkolne w SP 13 innych form wych. przedszk. 49% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych 67% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty 24% dzieci 6-letnich w szkołach

30 JST10 - miasto na prawach powiatu
Na terenie gminy dzieci jest objętych wychowaniem przedszkolnym; W tym w wieku od 2 do 5 lat; W placówkach niepublicznych objętych wychowaniem przedszkolnym jest dzieci; Opłata wynosi 3,00 zł w godzinach od 7:00 do 8:00 i od 13:00 do 15:00 oraz 1,00 zł do 7:00 i po 15:00; 111% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc;

31 JST10 - miasto na prawach powiatu
tys. zł Rok Wysokość dotacji z budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu obniżenia opłaty rodziców Zwiększona dotacja dla placówek niepublicznych Środki na rozwój wychowania przedszkolnego Liczba miejsc, którą można sfinansować tylko z dodatkowych środków dotacyjnych 2013* 2 970 1 112 - 1 858 832 2014 10 131 3 314 997 5 820 869 2015 15 764 4 318 3 066 8 380 1 251 2016 16 159 4 136 3 142 8 880 1 325 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą 2013 2016 część rozwojowa część rekompensująca * * 4 miesiące roku 2013

32 JST11 - miasto na prawach powiatu
91% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym Gmina prowadzi: 63 przedszkola 46 oddziały przedszkolne w SP 4 inne formy wych. przedszk. Placówki niepubliczne na terenie gminy: 69 przedszkoli 6 oddziałów przedszkolnych w SP 5 innych form wych. przedszk. 77% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych 88% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty 20% dzieci 6-letnich w szkołach

33 JST11 - miasto na prawach powiatu
Na terenie gminy dzieci jest objętych wychowaniem przedszkolnym; W tym w wieku od 2 do 5 lat; W placówkach niepublicznych objętych wychowaniem przedszkolnym jest dzieci; Opłata wynosi 1,50 zł za godzinę; 113% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc;

34 JST11 - miasto na prawach powiatu
tys. zł Rok Wysokość dotacji z budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu obniżenia opłaty rodziców Zwiększona dotacja dla placówek niepublicznych Środki na rozwój wychowania przedszkolnego Liczba miejsc, którą można sfinansować tylko z dodatkowych środków dotacyjnych 2013* 3 156 721 - 2 435 1 090 2014 10 765 2 581 489 7 695 1 149 2015 17 106 3 722 1 503 11 882 1 773 2016 17 534 3 750 1 540 12 244 1 827 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą 2013 2016 część rozwojowa część rekompensująca * * 4 miesiące roku 2013

35 JST12 - miasto na prawach powiatu
93% dzieci w wieku 3-5 lat w wych. przedszkolnym Gmina prowadzi: 118 przedszkoli 95 oddziałów przedszkolnych w SP Placówki niepubliczne na terenie gminy: 86 przedszkoli 10 oddziałów przedszkolnych w SP 12 innych form wych. przedszk. 78% dzieci uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym w placówkach publicznych 89% dzieci w placówkach gminnych może płacić opłaty 32% dzieci 6-letnich w szkołach

36 JST12 - miasto na prawach powiatu
Na terenie gminy dzieci jest objęte wychowaniem przedszkolnym; W tym w wieku od 2 do 5 lat; W tym w placówkach niepublicznych dzieci; Opłata wynosi 3,08 zł za pierwsze 3 godziny i 0,92 zł za kolejne; w gminie funkcjonuje jeden z bardziej rozbudowanych systemów zniżek, w postaci między innymi zniżek za kolejne dzieci oraz zniżek zależnych od sytuacji materialnej rodziców; 109% populacji dzieci 3-5 letnich może być objętych wychowaniem przedszkolnym w 2016 r. na bazie obecnych miejsc;

37 JST12 - miasto na prawach powiatu
tys. zł Rok Wysokość dotacji z budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu obniżenia opłaty rodziców Zwiększona dotacja dla placówek niepublicznych Środki na rozwój wychowania przedszkolnego Liczba miejsc, którą można sfinansować tylko z dodatkowych środków dotacyjnych 2013* 5 378 3 729 - 1 649 738 2014 18 345 12 997 741 4 607 688 2015 27 830 14 462 2 280 11 088 1 655 2016 28 527 12 929 2 337 13 261 1 979 Umowny podział dotacji na część rozwojową i rekompensującą 2013 2016 część rozwojowa część rekompensująca * * 4 miesiące roku 2013


Pobierz ppt " DOBRE, TAŃSZE, DOSTĘPNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google