Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bytom, 16 maja 2011 r. Bytomski Oświatowy Okrągły Stół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bytom, 16 maja 2011 r. Bytomski Oświatowy Okrągły Stół"— Zapis prezentacji:

1 Bytom, 16 maja 2011 r. Bytomski Oświatowy Okrągły Stół

2 Bytom, 16 maja 2011 r. Bytomski Oświatowy Okrągły Stół Obrady drugiego podstolika: G i PG Miejska Biblioteka Publiczna pl. Sobieskiego

3 Bytom, 16 maja 2011 r. Przykładowe przeliczenia:. Źródło: Przeliczenia bytomskiego matematyka na podstawie danych SIO i GUS 2010 r.

4 Bytom, 16 maja 2011 r. Przykładowe przeliczenia:. Źródło: Przeliczenia bytomskiego matematyka na podstawie danych SIO i GUS 2010 r.

5 Bytom, 16 maja 2011 r. Przykładowe przeliczenia:. Źródło: Przeliczenia bytomskiego matematyka na podstawie danych SIO i GUS 2010 r.

6 Bytom, 16 maja 2011 r. Przykładowe przeliczenia:. Źródło: Przeliczenia bytomskiego matematyka na podstawie danych SIO i GUS 2010 r.

7 Bytom, 16 maja 2011 r. UWAGA! (dodana przez wspomnianego matematyka) Zestawienie dotyczące gimnazjów zawiera dane dotyczące liczby pomieszczeń szkolnych (nie klas!). Zestawienie dotyczy gimnazjów publicznych i niepublicznych wszystkich typów (w tym szkół specjalnych).

8 Bytom, 16 maja 2011 r. Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy: Warszawa, kwiecień 2011 r.

9 Bytom, 16 maja 2011 r.

10 Zmniejszenie liczby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będzie oznaczało spadek zapotrzebowania na nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz konieczność przygotowania przez gminy, które są odpowiedzialne za prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych, zmian w sieci szkolnej po roku 2020.

11 Bytom, 16 maja 2011 r. Począwszy od roku 2017 należy spodziewać się wzrostu populacji dzieci w wieku gimnazjalnym. Pozwoli on, do połowy lat 20., osiągnąć liczebność populacji dzieci w wieku gimnazjalnym taką jak obecna. Oznacza to potrzebę utrzymania sieci gimnazjów na obecnym poziomie do roku 2025, tak aby zaspokoić wzrastające zapotrzebowanie na edukację gimnazjalną.

12 Warto też zauważyć, że…

13 Bytom, 16 maja 2011 r. Innym zjawiskiem obserwowanym (…) jest korelacja liczby likwidowanych szkół podstawowych z cyklem wyborczym dla jednostek samorządu terytorialnego. w 2011 roku można prognozować równie znaczący wzrost liczby szkół przeznaczonych do likwidacji.

14 Bytom, 16 maja 2011 r.

15 Przypomnijmy:

16 Bytom, 16 maja 2011 r. Województwo śląskie… …choć jedno z najmniejszych województw na mapie Polski, jednocześnie jest najludniejszym - mieszka tu 4,7 mln osób. Województwo generuje 13 % polskiego PKB, co daje mu drugie miejsce w kraju. W regionie jest zarejestrowanych 430 tys. firm, z czego 96 % to podmioty prywatne. http://www.gzm.org.pl/

17 Bytom, 16 maja 2011 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_stat_wojew_2010.pdf

18 Bytom, 16 maja 2011 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_stat_wojew_2010.pdf Powiat Bytom 1000 – 3000 osób / km 2

19 Bytom, 16 maja 2011 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wersja przekazana do uzgodnień międzyresortowych,partnerów społecznych oraz związków zawodowych) przedstawia prognozę: http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1070%3Aprojekt- ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-owiaty-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw- &catid=27%3Aprojekty-aktow-prawnych&Itemid=52

20 Bytom, 16 maja 2011 r.

21 Podejmowane przez samorządy decyzje wpływają na przyszłe losy zarówno całej społeczności lokalnej jak i każdego mieszkańca z osobna.

22 Bytom, 16 maja 2011 r. ZADBAJMY O EDUKACJĘ NASTĘPNYCH POKOLEŃ!

23 Bytom, 16 maja 2011 r. Kolejne spotkanie: 6 czerwca 2011, godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim spotkanie wspólne obu podstolików i ustalenie kolejnych terminów.

24 Bytom, 16 maja 2011 r. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

25 Bytom, 16 maja 2011 r. Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj. Autor: Winston Churchill


Pobierz ppt "Bytom, 16 maja 2011 r. Bytomski Oświatowy Okrągły Stół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google