Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

2 OPIS BIBLIOGRAFICZNY to zespół informacji niezbędnych
do zidentyfikowania dokumentu, np. książki, artykułu w czasopiśmie, dokumentu elektronicznego, filmu.

3 ELEMENTY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

4 ZASADY DOTYCZĄCE OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO
Informacje o książce spisujemy ze strony tytułowej (nie z okładki). Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie znakiem interpunkcyjnym. Można stosować: przecinek, kropkę, wyraźny odstęp. Wybieramy jeden rodzaj znaku i konsekwentnie stosujemy po każdym elemencie we wszystkich opisach w całej bibliografii i przypisach. Graficznie wyróżniamy tytuły ( zmiana czcionki lub podkreślenie).

5 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYDAWNICTWA ZWARTEGO (KSIĄŻKI)
Orwell George, Folwark zwierzęcy, Warszawa 2006.

6 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
Mały słownik kultury dawnych Słowian, pod red. L. Leciejewicza, Warszawa 1988.

7 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE
Świderkówna Anna, Apokalipsa świętego Jana, [w:] Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002, s

8 OPIS BIBLIOGRAFICZY hasła z wydawnictwa zbiorowego
Sławiński J., Przypowieść, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. J.Sławinskiego, Wrocław 1989.

9 OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIERSZA Z KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
Tuwim J., Mieszkańcy, [w:] Matuszewski R. , Wiersze polskich poetów współczesnych, Warszawa 1981. Różewicz T., List do ludożerców, [w:] Poezja polska od średniowiecza do współczesności, wyb. A. Hutnikiewicz , Warszawa 2006. Różewicz T., Włosek poety, [w:], Niepokój- wybór wierszy, Warszawa 2000.

10 OPIS ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE
Lasoń Grażyna, Magiczne zwierciadła baśni i fantazy,„Fantastyka”, 1990 nr 12, s

11 OPIS BIBLIOGRAFICZNY OBRAZU
Da Vinci Leonardo, Mona Lisa [w:] Rzepińska Maria , Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1986.

12 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU
Pan Tadeusz, reż. Andrzej Wajda [film], Polska 2000.

13 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO
Ravel Maurice, Bolero, [w:] Klasyka na jazzowo, [CD-ROM] Poland 2001. Bach J. S., Brandemburg Concertos, [CD-ROM], Warszawa 1999.

14 KSIĄŻKA W INTERNECIE Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia, [on- line], [dostęp 19 września 2005], Dostępny w Internecie:

15 ARTYKUŁ NA STRONIE WWW Żak-Bucholc Joanna, Raj- od mitu do utopii, [na:] Nalborczyk Agata, Próba atmosfery- Andrzej Stasiuk Opowieści galicyjskie [na:]

16 BIBLIOGRAFIA – wyraz pochodzenia greckiego
BIBLOS - KSIĄŻKA GRAPHEIN – PISAĆ, OPISYWAĆ

17 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
Wykaz dokumentów wykorzystanych przez autora piszącego swoją pracę.

18 BIBLIOGRAFIĘ UMIESZCZAMY:
po tekście głównym i materiałach uzupełniających (przypisy, aneksy), przed wykazami (skrótów, tablic, ilustracji, terminologii), indeksami, spisem treści, streszczeniami. możliwe jest umieszczenie bibliografii po rozdziałach.

19 KRYTERIA PORZĄDKOWANIA BIBLIOGRAFII
ALFABETYCZNE (według nazwiska autora lub tytułu) CHRONOLOGICZNE (według daty wydania, okresów, w których powstały wykorzystane przez nas dokumenty)

20 RODZAJE BIBLIOGRAFII PODMIOTOWA (literatura podmiotu) PRZEDMIOTOWA
(literatura przedmiotu)

21 BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA (inaczej literatura podmiotu)
To omawiane przez nas w pracy utwory literackie i inne teksty kultury (dzieła malarskie, utwory muzyczne, filmy)

22 BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA (inaczej literatura przedmiotu)
To wykorzystane przez nas publikacje dotyczące tematu pracy, cytowanych w pracy dzieł i autorów. Mogą to być opracowania ogólne (np. słowniki, encyklopedie, historie literatury) i szczegółowe (książki, artykuły, dokumenty elektroniczne)

23 Przykład romantycznej.
TEMAT: Dramat polskich emigrantów w oparciu o utwory literatury romantycznej. 1.LITERATURA PODMIOTU: Mickiewicz A. , Burza, Stepy akermańskie, [w:] Poezja Polska, Warszawa 1993, s Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Warszawa 1947. Słowacki J., Anhelli, [w: ] Dzieła, Warszawa 1959 , s Słowacki J., Kordian,[ w: ] Dzieła, Warszawa 1959, s 2.LITERATURA PRZEDMIOTU: Gronowski K., Skowronek J. , Historia Polski , Warszawa 1982, s.16; 17-22; Kowalski A. , Zeszyt licealisty, Kraków 1995, s.58. Nowacka T., Romantyzm, Warszawa 1994, s ; 158; Zakrzewski D. , Piśmiennictwo polskie od średniowiecza do oświecenia, Warszawa 1978, s


Pobierz ppt "OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google