Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logopeda: mgr Arleta Jasińska

Коpie: 1
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W RAMACH PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Logopeda: mgr Arleta Jasińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logopeda: mgr Arleta Jasińska"— Zapis prezentacji:

1 Logopeda: mgr Arleta Jasińska
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W RAMACH PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Logopeda: mgr Arleta Jasińska

2 100- wyrazowy Test Artykulacyjny
Uczniowie naszej szkoły mają zapewnioną opiekę logopedyczną. Co roku we wrześniu przeprowadzana jest przesiewowa diagnoza, w wyniku której około 30 uczniów zostaje objętych terapią logopedyczną.

3 Zajęcia prowadzone są systematycznie w oparciu o indywidualne programy reedukacji logopedycznej. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice, którzy otrzymują wskazówki do dalszej pracy w domu.

4 Praca podczas zajęć skupia się przede wszystkim na:
ćwiczeniach oddechowych, ćwiczeniach głosowych, ćwiczeniach usprawniających narządy mowy,

5 ćwiczeniach artykulacyjnych,
ćwiczeniach analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, ćwiczeniach wzbogacających słownictwo.

6 Metody pracy - metoda słuchowa (polega na uwrażliwianiu słuchu pacjenta na brzmienie prawidłowej głoski, zwracaniu uwagi na dostrzeganie różnic pomiędzy prawidłowym brzmieniem danej głoski, a dźwiękiem nieprawidłowym wytwarzanym przez pacjenta), - metoda wzrokowa (polega na obserwowaniu ułożenia narządów artykulacyjnych w lustrze, na rysunkach, labiogramach itp., demonstrowanie przez logopedę prawidłowego ułożenia narządów artykulacyjnych podczas mówienia), - metoda fonetyczna (polega na wykorzystaniu istniejącego już dźwięku i przekształcaniu go w dźwięk, który chcemy osiągnąć), - metoda mechaniczna (polega na stosowaniu ingerencji, mechanicznym ułożeniu narządów artykulacyjnych pacjenta np. ułożenie języka przy pomocy szpatułki, palca lub sondy do realizacji danej głoski), - metoda dotyku i czucia skórnego dłoni (polega na uświadomieniu pacjentowi, że brzmienie niektórych głosek można wyczuć np. poprzez czucie wydychanego powietrza na skórze dłoni, wyczucie drgań więzadeł głosowych na szyi w okolicach krtani itp.).

7 Dzieci z naszej szkoły mają możliwość pracy z profesjonalnymi programami logopedycznymi:
LogoObrazki ( terapia wymowy i różnicowanie głosek sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ż, ć, dź oraz wspomaganie nauki czytania i pisania; ćwiczenia spostrzegawczości i koncentracji uwagi). Logopedyczne zabawy (multimedialny pakiet logopedyczny)-część I- sz, ż, cz, dż; część II- s, z, c, dz oraz część III- j, l, r.

8 Dodatkowo w zajęciach wykorzystywane są programy dla dzieci najmłodszych: "Dyktanda z piratami", "Klik uczy czytać", „Porusz umysł”, "Bolek i Lolek na tropach ortografii.

9 W terapii wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne

10 Pedagogizacja Oddziaływania terapeutyczne powinny odbywać się w gabinecie logopedycznym oraz w domu rodzinnym ucznia. W październiku każdego roku szkolnego przeprowadzana jest pedagogizacja rodziców z klas I-III na temat „Wady wymowy” w postaci prezentacji multimedialnej.

11 Współpraca z przedszkolami
W marcu każdego roku szkolnego przeprowadzana jest pedagogizacja rodziców grup sześcioletnich. Mini wykład połączony jest z prezentacją multimedialną .Spotkania te uświadamiają rodzicom jak ważna jest prawidłowa komunikacja i mobilizują rodziców do podjęcia terapii przed rozpoczęciem edukacji dzieci w szkole.


Pobierz ppt "Logopeda: mgr Arleta Jasińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google