Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach
Wyrównywanie szans edukacyjnych

2 E-learning (nauczanie na odległość)

3 Wyrównywanie szans edukacyjnych
W sytuacji, kiedy z powodu choroby uczniowie przebywają długo w domu, mają możliwość śledzić na bieżąco to, co dzieje się w szkole. Obowiązek wprowadzania przez nauczycieli nacobezu przed sprawdzianami, pozwala uczniom w równym stopniu- jak innym w szkole- przygotowywać się do sprawdzianów. Poza tym zamieszczanie na platformie testów interaktywnych pozwala uczniom nieobecnym w szkole na takie samo uczestniczenie w życiu klasy, jakby byli w niej obecni. W jednej z klas jest uczennica przebywająca od kilku miesięcy w szpitalu. Edukacja ze wszystkich przedmiotów – za wyjątkiem języka włoskiego- odbywa się w szpitalu. Dzięki nauczaniu e- learningowemu nauczycielka języka mogła przesyłać uczennicy ćwiczenia, zadania, testy do wykonania, dzięki czemu uczennica była na bieżąco w nauczaniu tego przedmiotu i została promowana do następnej klasy.

4 SZKOLNA PLATFORMA EDUKACYJNA (SPE)
To profesjonalne narzędzie służące do zarządzania i wspomagania procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych oraz psychologii i pedagogiki medialnej. Połączenie technologii umożliwiającej gromadzenie, przetwarzanie, selekcjonowanie, prezentowanie oraz udostępnianie danych za pośrednictwem sieci Internet z wiedzą na temat koncentracji, zapamiętywania, zróżnicowania aktywności różnych sfer mózgu oraz integracji zmysłów człowieka w trakcie odbierania różnorodnych informacji (wzrokowej, dźwiękowej i obrazowej), pozwoliło stworzyć profesjonalne narzędzie wspomagające proces kształcenia w szkole.

5 Strona główna SPE

6 Opis głównych funkcji pomaga nauczycielom analizować potrzeby ucznia,
prezentowanie materiałów podczas lekcji z wykorzystaniem komputera, wymiana informacji i komunikacja z pozostałymi użytkownikami, ułatwia zdalne lub rzeczywiste przeprowadzanie testów, sprawdzianów (e-learning), automatyczne ocenianie oraz raportowanie wyników w nauce, umożliwia korzystanie z funkcji w czasie dogodnym dla ucznia

7 Testy interaktywne - zwiększają zainteresowanie nauką poprzez atrakcyjną dla dzieci i młodzieży formę przekazywania informacji, - uczą wykorzystywać komputer i Internet w pracy i nauce, - stosują jednocześnie różnorodne kanały przekazu informacji (werbalnej, tekstowej, dźwiękowej, obrazowej) - dają możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności w środowisku domowym - pozwalają na rozwijanie wyobraźni uczniów, kształtują zmysł obserwacji, analitycznego i syntetycznego myślenia.

8 Przykładowe pytanie z testu

9 Testy interaktywne Niewątpliwą zaletą testów interaktywnych jest natychmiastowa dostępność ocen na platformie.

10 Możliwość systematycznej kontroli postępów
Platforma pozwala na systematyczny monitoring postępów ucznia w szkole, kontrolę absencji, usprawiedliwianie na bieżąco ( jeśli ucznia nie ma długo w szkole).

11 Multimedialne lekcje interaktywne
Umożliwiają przedstawienie doświadczeń niemożliwych do wykonania w szkole. Uczeń ma możliwość wielokrotnej analizy zamieszczonej lekcji. Materiał może być podzielony na mniejsze fragmenty. Można zamieszczać materiały pochodzące z zasobów internetu

12 Przykład okna z lekcją multimedialną

13 Koniec Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google